Calendario
Ver carrera

Lugo

17/12/2023 11:30 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción 1. A XX Edición da Carreira Popular Lugo Monumental - Gran Premio CaixaBank celebrase o
vindeiro Domingo 17 de Decembro de 2023 e rexirase baixo o seguinte REGULAMENTO
2. Este regulamento poderia de presentar cambios debido a causas sanitarias ou de forza maior
que serían comunicados na web oficial da proba: https://10klugomonumental.com/
A SAÍDA PARA ADULTOS terá lugar as 11:30 h Avenida de Ramon Ferreiro a carón da Praza Horta do
Seminario cunha distancia aproximada de 10 km.
 SAÍDA na Avda Ramon Ferreiro a altura da Praza Horta do Seminario > xiro á dereita cara a rúa
Angel López Pérez > Ronda da Muralla (paso por diante da Mosquera) > Ronda da Muralla >
Desvío a dereita fronte á Porta de Santiago cara a rúa Recatelo > Xiro a dereita rúa Isaac Díaz
Pardo (meta voante El Progreso) > Xiro esquerda rúa Avelino Pousa Antelo > rúa Puro Cora >
Praza de Aviles > xiro esquerda Avda Rodriguez Mourelo > Xiro dereita Avenida Ramon
Ferreiro (ida) > Volta altura rúa Marina Española ( por dentro > Avda Ramon Ferreiro (volta) >
1º PASO POR LIÑA DE META > Avda Ramon Ferreiro > xiro á dereita cara a rúa Angel López
Pérez > Ronda da Muralla (paso por diante da Mosquera) > Ronda da Muralla > Desvío a
esquerda entrando baixo a Porta Santiago > Subida ó Adarve da Muralla > VOLTA COMPLETA
ADARVE MURALLA > Baixada do Adarve da Muralla > Praza Pio XII > Rúa Bo Xesus > Praza Sta
Maria > Xiro dereita cara Travesia Dean Fernandez Varela > Xiro esquerda Rúa Clérigos > xiro
dereira Rúa Bispo Aguirre > Xiro dereita Ronda Muralla > Xiro Esquerda rúa Vilalba > xiro
dereita Avda Rodriguez Mourelo (ida) > Pza Aviles > Avda Rodriguez Mourelo ( volta) > Xiro
dereita Avenida Ramon Ferreiro (ida) > Volta altura Rúa a altura de Marina Española > Avda
Ramon Ferreiro (volta) > META
 https://racemapp.com/recorrido/861-lugo-monumental-10k-adultos
O feito de inscribirse nesta proba supon unha DECLARACION RESPONSABLE por parte do/a atleta
dos datos que aporta, declarando no momento que fai a sua inscricion a súa responsabilidade
sobre os termos descritos neste regulamento. E importante ter en conta que esta declaracion
responsable fai referencia ao mesmo dia da proba, polo que de non cumprir co anteriormente
descrito o/a atleta non tomara parte na proba.
3. Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de vehículos de axuda
nin o acompañamento durante a proba de carros de bebe ou de outro tipo ou cans de compañía polo
risco que supón de cara a outros/as atletas, máis tendo en conta a estreiteza do percorrido polo
adarve da Muralla como derradeira parte do percorrido. A non observancia desta norma implicará a
inmediata descualificación dos atletas acompañados.
4. CATEGORIAS: Masculinas e Femininas
CATEGORIA MENORES NADOS/AS ENTRE OS ANOS
PITUFOS 2016-2017-2018-2019
SUB10 2014 -2015
SUB12 2012- 2013
SUB14 2010 – 2011
SUB 16 2008 – 2009
**SUB18
2006 – 2007
**ESTES ATLETAS PODERAN ELEXIR ENTRE PARTICIPAR NA
DISTANCIA PROPIA DA SUA CATEGORIA OU OPTAR POR
PARTICIPAR NA PROBA DE 10 KM
CATEGORIA ADULTOS NADOS/AS ENTRE OS ANOS
SUB 20 2004 – 2005
SUB23 2001-2002-2003
SENIOR 2000 EN DIANTE ATA MASTER
MASTER A M 35 – W 35
35 a 39 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER B M 40 – W 40
40 a 44 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER C M 45 – W 45
45 a 49 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER D M 50 – W 50
50 a 54 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER E M 55 – W 55
55 a 59 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER F M 60 – W 60
60 a 64 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER G
M 65 – W 65
65 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA E
POSTERIORES
MASTER H
M 70 – W 70
70 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA E
POSTERIORES
5. HORARIOS, PERCORRIDOS E DISTANCIAS CATEGORIAS MENORES
 SAÍDA E CHEGADA PZA HORTA DO SEMINARIO
- 11:00 H – PITUFOS (2016-2017-2018-2019): 200m
 SAIDA Convocaranse a todos os participantes no arco de meta. A organización
acompañaraos de xeito controlado a Saida que será a altura do Gadis ubicado no cruce da
Avda Ramon Ferreiro con Pintor Corredoira ata META
 https://racemapp.com/recorrido/858-lugo-monumental-pitufos
- 11:05 H – SUB 10 / SUB 12 (2012-2013-2014-2015): 950m
 SALIDA Avda Ramón Ferreiro (Pza Horta do Seminario) > giro izda hacia > Avenida
Rodriguez Mourelo (ida) > cambio sentido por dentro de glorieta Pza Aviles > Avda
Rodriguez Mourelo (vlta) > giro dcha > Avda Ramon Ferreiro (ida) > cambio sentido giro
mediana a la altura de Pintor corredoira > Avda Ramon Ferreiro (vlta) > Recta de META
 https://racemapp.com/recorrido/859-lugo-monumental-sub10-y-sub12
- 11:10 H – SUB 14 / SUB 16 (2008-2009-2010-2011): 1900m
 2 vueltas al siguiente recorridoSALIDA Avda Ramón Ferreiro (Pza Horta do Seminario) >
giro izda hacia > Avenida Rodriguez Mourelo (ida) > cambio sentido por dentro de glorieta
Pza Aviles > Avda Rodriguez Mourelo (vlta) > giro dcha > Avda Ramon Ferreiro (ida) >
cambio sentido giro mediana a la altura de Pintor corredoira > Avda Ramon Ferreiro (vlta)
> Recta de META (primer paso ) > otra vuelta igual a la anterior.
 https://racemapp.com/recorrido/860-lugo-monumental-sub14-y-sub16
6. INSCRICIÓNS:
 LIMITADAS A 1.200 ATLETAS ADULTOS
 GRATUITAS E SEN LIMITE PARA CATEGORIAS MENORES
 FINALIZAN O DOMINGO 10 DE DECEMBRO
En http://www.10klugomonumental.com
 Dende o dia da publicación deste Regulamento ata o Domingo 10 de Decembro.
 Haberá distintos tramos de prezos en función da data de inscrición:
o Primeiro Tramo - Semana Lanzamento : do 17 ó 24 Novembro
 Pago de 5 € + 2 € Aluguer Chip Non Propietarios Chip Amarelo.
o Segundo Tramo : Do 25 ó ó 30 de Novembro
 Pago de 8 € + 2 € Aluguer Chip Non Propietarios Chip Amarelo.
o Terceiro Tramo : Do 1 ó 10 de Decembro
 Pago de 12 € + 2 € Aluguer Chip Non Propietarios Chip Amarelo.
7. RECOLLIDA DORSAIS :
 INTERSPORT LUGO entre os dias 14, 15, 16, de Decembro en horario comercial.
1. Excepcionalmente o Domingo 17 para OS/AS INSCRITOS/AS DE FORA DA CIDADE en
horario de 09:30 h a 10:30 h.
 TENDAS INTERSPORT DO RESTO DE GALICIA ( a escoller no procedemento de inscrición na
páxina web ).
 Esta XX Edicion Agasallo especial Camiseta Conmemorativa ( coa inscrición se poderá
indicar a talla orientativa da camiseta)
8. ZONA DE SAIDA/META
 Estará ubicada na Avenida Ramon ferreiro a caron da Praza Horta do Seminario.
 Habilitaranse caixons de Saida determinados polos tempos do/a corredor/a inscrito/a
dentro do procedemento de inscricion.
9. PREMIOS DA CARREIRA ABSOLUTA
 1º/1ª CLASIFICADO/A: .......................Trofeo + Medalla Oro+ Lote Torre de Nuñez
 2º/2ª CLASIFICADO/A......................... Trofeo + Medalla Prata + Lote Torre de Nuñez
 3º/3ª CLASIFICADO/A......................... Trofeo + Medallas Bronce + Lote Torre de Nuñez
 PREMIOS POR CATEGORÍA ADULTO
o 1º/2ª clasificado/a de cada categoría:.......................Trofeo
o 2º/2ª clasificad/a de cada categoría:..........................Medalla Prata
o 3º/3ª clasificad/a de cada categoría:..........................Medalla Bronce
10. PREMIOS CATEGORIAS MENORES
 1º/1ª CLASIFICADO/A: .......................Trofeo
 2º/2ª CLASIFICADO/A......................... Medalla Prata
 3º/3ª CLASIFICADO/A......................... Medalla Bronce
11. PREMIOS ESPECIAIS DA PROBA
 1º/1ª – Mellor tempo parcial volta Adarve da Muralla, masculino e feminino GRAN PREMIO
DIARIO EL PROGRESO .
 TROFEO CAIXABANK : O atleta máis VETERÁN MASCULINO E A MÁIS VETERANA FEMININA
da carreira Absoluta chegad@s a Meta.
 LOTE TORRE DE NUÑEZ para os/as Atletas que ocupen os postos 500 – 700- 1000- 1400 da
clasificación final xeral publicada no diario El Progreso o dia posterior á proba.
 Disporán ata o 31 de xaneiro de 2024 para pasar a recoller o seu trofeo polas
Oficinas da Concellería de Deportes na Piscina de Frigsa acreditando o seu nome e
apelidos co DNI .
12. AVITUALLAMENTO :
 En carreira estará ubicado nunha zona intermedia do percorrido.
 O finalizar a proba para todos/as ós/ás atletas chegad@s á meta, no lugar habilitado pola
organización.
13. INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA
 SERVIZOS MÉDICOS: A proba conta con servizo médico situado na zona de meta xunto
con dúas Ambulancias, unha situada na zona de meta e outra na zona intermedia do
circuíto durante as probas.
 SEGURO: Todos/as os/as participantes estarán cubertos/as por unha póliza de seguros
de Responsabilidade Civil e accidentes que cubrirá os accidentes que se produzan como
consecuencia directa do desenvolvemento da proba, para o cal consinte a á compañia
de seguros que os seus datos básicos sexan cedidos para a tramitación ante a compañia
LOPD: Ao inscribirse, os participantes dan o seu consentimento para que a Organización
da Lugo Monumental, por si mesmos ou a través de terceiros, traten automaticamente
os seus datos persoais con fins exclusivamente deportivos. De conformidade co
establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal, o participante ten dereito a acceder a estes ficheiros para a
rectificación ou cancelación total ou parcial do seu contido. Para iso deberá solicitalo
por correo electrónico ao enderezo eventos.deportes@lugo.gal. Así mesmo, e de
acordo cos intereses deportivos, de promoción e distribución e explotación da proba os
inscritos autorizan expresamente á Organización a utilizar fotografías, vídeos e calquera
outro tipo de material fotográfico ou audiovisual sen límite de tempo no que poida.
comparecer, aceptando a publicación do meu nome na clasificación da proba, nos
medios de comunicación, e/ou Internet, sen esperar remuneración algunha por este
concepto. Se informa que todos os inscritos serán incluídos nunha base de datos de
titularidade, responsabilidade e uso exclusivamente pola Organización, que adoptará as
medidas necesarias para garantir a súa seguridade e confidencialidade
 SERVICIO DE GARDAROUPA:
- Na carpa de Organizacion.
 SERVICIO DE DUCHAS :
- Pistas de Atletismo Municipais Gregorio Pérez Rivera ( As Pedreiras)
14. RESULTADOS:
 Serán publicados no diario EL PROGRESO e na súa paxina web www.elprogreso.es
 Na PÁXINA WEB OFICIAL DA PROBA : :http://www.10klugomonumental.com

[ Go Back ]