Calendario
Ver carrera

Xinzo de Limia

10/09/2023 10:45 - 12:15

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO:
1. A saída será:
a. Ás 10:45 h para as carreiras Absolutas (10.000 m. homologados e 5.000
m homologados)
b. Ás 12:00 h para a carreira Infanil-Cadete (1.900 m)
c. Ás 12:20 h para a carreira Benxamín-Alevín (930 m)
d. Ás 12:35 h para a carreira Prebenxamín (350 m)
e. Ás 12:45 h para a carreira Pitufos (150 m)
2. A saída e meta estará situada diante do pavillón de deportes de Xinzo de Limia.
3. A clasificación será absoluta e por categorías.
4. A organización contará coa colaboración da Federación Galega de Atletismo,
Protección Civil e dos organismos municipais competentes que regularán o
tráfico ó longo do percorrido.
5. O percorrido estará sinalizado cada quilómetro.
6. O control de chegada pechará 50 minutos despois de que entre o primeiro
clasificado.
7. A carreira estará controlada polo Comité Galego de Xuices e Cronometradores
da Federación Galega de Atletismo.
8. A carreira conta con seguro de accidentes e responsabilidade civil.
9. Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar
todo o circuito da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos
persoais.
10.Todo o non disposto na presente normativa rexerase polas normas de
competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o
regulamentado por instancias superiores.
11.As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuiz árbitro, non máis tarde
de 30 minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados.
12.DEREITOS DE IMAXE O/a participante nas carreiras autoriza o uso de
fotografías propias sempre que o seu uso garde relación co evento no que se
subscribe. Coa realización da inscrición o/a participante admite que o
organizador, poida facer uso da imaxe de todos/as os/as participantes en calquera
formato xa sexa gráfico ou dixital e en todas as súas formas (vídeo, foto, dvd,
internet, carteis, medios de comunicación, etc.). Todos os dereitos de imaxe
pertencen á organización.
13.Os participantes, polo mero feito de tomar parte na proba, acatan o presente
regulamento.
INSCRICIÓNS:
Recibiránse inscricións a partir do 18 de agosto.
As inscricións para as carreiras SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18,
PREBENXAMÍNS E PITUFOS, serán gratuitas e faranse polos seguintes medios,
ata as 23:59 h do día 6 de setembro.
✓ Na web: www.sportmaniacs.com o una app Saudeter.
As inscricións para as CARREIRAS 10k e 5k faranse na web
http://www.sportmaniacs.com o una app Saudeter, ata as 23:59 h do día 6 de
setembro.
Os participantes nas CARREIRA 10 k e 5 k, teñen que abonar 7,00 € en concepto de
cuota de inscrición.
Non se completará a inscrición ata formalizar o pago.
IMPORTANTE:
Deberán sinalar se están empadroados no Concello de Xinzo de Limia para entrar na
clasificación de atletas locais.
A entrega dos dorsais efectuarase ata 30 minutos antes de cada proba.
PECHARASE A INSCRICIÓN O MÉRCORES DÍA 6 DE SETEMBRO AS 23:59 H.
A ORGANIZACIÓN SERÁ MOI RIGUROSA CO PECHE DO PERIODO DE
INSCRICIÓNS.
Carreiras Escolares
Carreira 5K
CATEGORÍA HOMES MULLERES HORA DA
SAÍDA DIST.
A SUB 10 NADOS NO 2014-2015 NADAS NO 2014-2015
12:20 H
930 m.
B SUB 12 NADOS NO 2012-2013 NADOS NO 2012-2013 (1 voltas Cir-1)
C SUB 14 NADOS NO 2010-2011 NADAS NO 2010-2011
12:00 H 1,9 Km.
(2 voltas Cir-1) D SUB 16 NADOS NO 2008-2009 NADAS NO 2008-2009
E SUB 18 NADOS NO 2006 E 2007 NADOS NO 2006 E 2007
F PREBENXAMÍN NADOS NO 2016-2017 NADAS NO 2016-2017 12:35 H 350 m
G PITUFOS NADOS NO 2018-2019-2020 E 2021 12:45 H 150 m
H SUB20 NADOS NO 2004 E 2005 NADOS NO 2004 E 2005
10:45 H
5.000 m
I SUB23 NADOS NO 2001, 2002 E 2003 NADOS NO 2001, 2002 E 2003
J ABSOLUTA NADOS NO 2000 E
ANTERIORES
NADAS NO 2000 E
ANTERIORES
Carreira 10K
CATEGORÍAS: So se poderá participar na categoría que se corresponda co ano de nacemento.
A organización poderá modificar as distancias e os horarios da saída en función das inscricións
recibidas para as categorías escolares.
Para as probas de 10k e 5k, si o número de inscritos e relevante, podera facerse unha saída separada
para cada unha das probas.
PREMIOS:
CATEGORÍAS PREMIOS
PREBENXAMÍN
SUB 10
SUB 12
SUB 14
SUB 16
SUB 18
MEDALLAS PARA OS TRES PRIMEIROS CLASIFICADOS
CARREIRAS
ABSOLUTAS
10 k e 5 k
1º CLAS. MASC: TROFEO
2º CLAS. MASC: TROFEO
3º CLAS. MASC: TROFEO
1º CLAS. FEM: TROFEO
2º CLAS. FEM: TROFEO
3º CLAS. FEM: TROFEO
SUB 20
SUB 23
SÉNIOR
MÁSTER 35
MÁSTER 40
MÁSTER 45
MÁSTER 50
MÁSTER 55
MÁSTER 60
TROFEO PARA OS PRIMEIROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA.
(OS PREMIOS NON SERÁN ACUMULATIVOS EXCEPTO OS DOS ATLETAS LOCAIS)
ATLETAS LOCAIS 10k
(Empadroados no
Concello de Xinzo)
1º LOCAL MASC: TROFEO
2º LOCAL MASC: MEDALLA
3º LOCAL MASC: MEDALLA
1º LOCAL FEM: TROFEO
2º LOCAL FEM: MEDALLA
3º LOCAL FEM: MEDALLA
PITUFOS MEDALLAS PARA OS 30 PRIMEIROS PARTICIPANTES QUE CHEGUEN Á META
MAIOR IDADE TROFEO
MÁIS NOVO TROFEO

[ Go Back ]