Calendario
Ver carrera

O Barco

17/09/2023 19:00 - 20:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal e irá situado no peito e terá que ser visible no
desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá durante o
transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser descualificados.
3º.-As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 30 minutos despois
de comunicarse oficialmente os resultados.
4º.-Será motivo de descualificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o circuíto da
carreira, manipular o dorsal, falsificar datos persoais.
5º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta o presente
regulamento.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e
accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente, imprudencia o
inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos
polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no
percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende 1/2 hora antes do comezo da
carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están facultados para retirar da
carreira a calquera participante que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma. Así
mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un
recoñecemento de aptitude médico-deportivo que descarte calquera patoloxía que impida a súa
participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da FGA, RFEA e
WA para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa
inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade
para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e
Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de ranking popular e probas de ruta. En todo
caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á
Federación Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña.
PREMIOS
- Os 1º, 2º e 3º das categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18/Sub20, Master e Popular, tanto
masculino como feminino.
Na categoría de Master establécense cinco categorías.
- Haberá trofeo o primeiro/a de Valdeorras da categoría absoluta e tamén ós gañadores da carreira d@s
mas pequeniñ@s.
- Nas carreiras dos nenos e nenas menores de 8 anos, tod@s @s participantes recibirán un obsequio e
medalla conmemorativa, como mínimo hasta @s 20 primeir@s.
- Haberá medallas como mínimo para @s 15 primeir@s das categorías Sub10, Sub12 e Sub14 e Sub16.
- Tod@s @s participantes a partires da categoría Sub16 ata Master recibirán unha camiseta
conmemorativa.
- Tamén haberá un obsequio para @s primeir@s clasificados-as das carreiras Sub10, Sub12, Sub14 e
Sub16.
HORARIO
18:00 SUB10 MAS-FEM (2015 e 2014) 1/2 VOLTA (268 M.)
18:10 SUB12 MAS-FEM (2013 e 2012) 1 VOLTA (536 M.)
18:20 SUB14 MAS-FEM (2011 e 2010) 2 VOLTAS (1072 M.)
18:30 SUB16 MAS-FEM (2009 e 2008) 2 VOLTAS (1072 M.)
18:40 SUB20/SUB18 MAS- FEM (2004, 2005, 2006, 2007) 3 VOLTAS (1609 M.)
18:50 MÁSTER MASCULINOS “A" (35 A 44 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER MASCULINOS “B" (45 A 54 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
POPULARES/FEDERADOS MAS (20 A 34 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
19:00 MÁSTER MASCULINOS “C" (55 A 64 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER MASCULINOS “D" (65 A 74 ANOS cumpridos o día da proba)
MÁSTER MASCULINOS “E" (75 EN ADIANTE cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER FEMININA “A" (35 A 44 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER FEMININA “B" (45 A 54 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER FEMININA “C" (55 A 64 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER FEMININA “D" (65 a 74 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
MÁSTER FEMENINO “E” (75 ANOS EN ADIANTE cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
POPULARES/FEDERADAS FEM (18 A 34 ANOS cumpridos o día da proba) 3 VOLTAS (1609 M.)
19:10 HOMENAXE A ATLETAS VALDEORRES@S, GADIS E AMBULANCIAS SIL
19:20 NENOS DE 6 Y 7 ANOS (cumpridos no ano) 150 MTS.
19:25 NENAS DE 6 Y 7 ANOS (cumpridos no ano) 150 MTS.
19:30 NENOS DE 4 Y 5 ANOS (cumpridos no ano) 100 MTS.
19:35 NENAS DE 4 Y 5 ANOS (cumpridos no ano) 100 MTS.
19:40 NEN@S 3 ANOS OU MENOS 100 MTS.
19:50 PRESENTACIÓN ABSOLUTA MASCULINA
19:55 CARREIRA ABSOLUTA MASCULINA (DENDE O 2003 EN ADIANTE) 3 VOLTAS (1609 M.)
20:05 PRESENTACIÓN ABSOLUTA FEMENINA
20:10 CARREIRA ABSOLUTO FEMENINA (DENDE O 2007 EN ADIANTE) 3 VOLTAS (1609 M.)
- As atletas da categoría SUB20/SUB18 feminina (con licencia nacional) correrán conxuntamente na
carreira Absoluta Feminina.
- As atletas SUB20/SUB18 feminina con licencia autonómica correran conxuntamente coa categoría Sub
20/18 masculina
- As Carreiras Absoluta Masculina coma Absoluta Feminina serán por rigorosa invitación da organización.

[ Go Back ]