Calendario
Ver carrera

Lugo

18/12/2022 12:00 - 13:30

[ Go Back ]

Descripción 1. A XIX Edición da Carreira Popular Lugo Monumental - Gran Premio CaixaBank celebrase o vindeiro
Domingo 18 de Decembro de 2022 e rexirase baixo o seguinte REGULAMENTO
2. Este regulamento poderia de presentar cambios debido a causas sanitarias ou de forza maior que
serían comunicados na web oficial da proba: https://10klugomonumental.com/
A saída para Adultos terá lugar as 12:00 h Avenida de Ramon Ferreiro a carón da Praza Horta do
Seminario cunha distancia aproximada de 10 km.
 SAÍDA na Avda Ramon Ferreiro a altura da Praza Horta do Seminario > xiro á dereita cara a rúa
Angel López Pérez > Ronda da Muralla (paso por diante da Mosquera) > Ronda da Muralla >
Desvío a dereita fronte á Porta de Santiago cara a rúa Recatelo > Xiro a dereita rúa Isaac Díaz
Pardo (meta voante El Progreso) > Xiro esquerda rúa Avelino Pousa Antelo > rúa Puro Cora >
Praza de Aviles > xiro esquerda Avda Rodriguez Mourelo > Xiro dereita Avenida Ramon
Ferreiro (ida) > Volta altura rúa Marina Española ( por dentro > Avda Ramon Ferreiro (volta) >
1º PASO POR LIÑA DE META > Avda Ramon Ferreiro > xiro á dereita cara a rúa Angel López
Pérez > Ronda da Muralla (paso por diante da Mosquera) > Ronda da Muralla > Desvío a
esquerda entrando baixo a Porta Santiago > Subida ó Adarve da Muralla > VOLTA COMPLETA
ADARVE MURALLA > Baixada do Adarve da Muralla > Praza Pio XII > Rúa Bo Xesus > Praza Sta
Maria > Xiro dereita cara Travesia Dean Fernandez Varela > Xiro esquerda Rúa Clérigos > xiro
dereira Rúa Bispo Aguirre > Xiro dereita Ronda Muralla > Xiro Esquerda rúa Vilalba > xiro
dereita Avda Rodriguez Mourelo (ida) > Pza Aviles > Avda Rodriguez Mourelo ( volta) > Xiro
dereita Avenida Ramon Ferreiro (ida) > Volta altura Rúa a altura de Marina Española > Avda
Ramon Ferreiro (volta) > META
O feito de inscribirse nesta proba supon unha DECLARACION RESPONSABLE por parte do/a atleta
dos datos que aporta, declarando no momento que fai a sua inscricion a súa responsabilidade
sobre os termos descritos neste regulamento. E importante ter en conta que esta declaracion
responsable fai referencia ao mesmo dia da proba, polo que de non cumprir co anteriormente
descrito o/a atleta non tomara parte na proba.
3. Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de vehículos de axuda nin
o acompañamento durante a proba de carros de bebe ou de outro tipo ou cans de compañía polo
risco que supón de cara a outros/as atletas, máis tendo en conta a estreiteza do percorrido polo
adarve da Muralla como derradeira parte do percorrido. A non observancia desta norma implicará a
inmediata descualificación dos atletas acompañados.
4. CATEGORIAS: Masculinas e Femininas
CATEGORIA MENORES NADOS/AS ENTRE OS ANOS
PITUFOS 2017-2018
SUB 8 2015 – 2016
SUB10 2013 -2014
SUB12 2011- 2012
SUB14 2009 – 2010
SUB 16 2007 – 2008
**SUB18
2005 – 2006
**ESTES ATLETAS PODERAN ELEXIR ENTRE PARTICIPAR NA
DISTANCIA PROPIA DA SUA CATEGORIA OU OPTAR POR
PARTICIPAR NA PROBA DE 10 KM, SE É ESTE O CASO ,SERÁ
FORA DA CLASIFICACION FINAL POR CATEGORIA E SEN
OPCION FINAL DE PREMIO.
CATEGORIA ADULTOS NADOS/AS ENTRE OS ANOS
SUB 20 2003 – 2004
SUB23 2000-2001-2002
SENIOR 1999 EN DIANTE ATA MASTER
MASTER A M 35 – W 35
35 a 39 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER B M 40 – W 40
40 a 44 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER C M 45 – W 45
45 a 49 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER D M 50 – W 50
50 a 54 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER E M 55 – W 55
55 a 59 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER F M 60 – W 60
60 a 64 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA
MASTER G
M 65 – W 65
65 ANOS CUMPRIDOS O DIA DA PROBA E
POSTERIORES
5. HORARIOS, PERCORRIDOS E DISTANCIAS CATEGORIAS MENORES
 SAÍDA E CHEGADA PZA HORTA DO SEMINARIO
- 11:00 H – PITUFOS: 270 MT
- 11:15 H – SUB 8 / SUB 10 / SUB 12 : 1420 MT
- 11:30 H – SUB 14 / SUB 16 : 2840 MT
6. INSCRICIÓNS:
 LIMITADAS A 1.500 ATLETAS ADULTOS
 GRATUITAS E SEN LIMITE PARA CATEGORIAS MENORES
 FINALIZAN O MARTES 13 DE DECEMBRO
En http://www.10klugomonumental.com
 Dende o dia da publicación deste Regulamento ata o Martes 13 de Decembro.
 Haberá distintos tramos de prezos en función da data de inscrición:
 Ata ó 30 de Novembro
o Pago de 6 € + 2 € Aluguer Chip Non Propietarios Chip Amarelo.
 Do 01 ó 13 de Decembro
o Pago de 10 € + 2 € Aluguer Chip Non Propietarios Chip Amarelo.
7. RECOLLIDA DORSAIS :
 INTERSPORT LUGO entre os dias 15, 16, 17 de Decembro en horario comercial.
 TENDAS INTERSPORT DO RESTO DE GALICIA ( a escoller no procedemento de inscrición na
páxina web ).
 Recollida do agasallo xunto co dorsal da proba.
 O mesmo dia da proba NON SE ENTREGARAN DORSAIS.
8. ZONA DE SAIDA/META
 Estará ubicada na Avenida Ramon ferreiro a caron da Praza Horta do Seminario.
 Habilitaranse caixons de Saida determinados polos tempos do/a corredor/a inscrito/a
dentro do procedemento de inscricion.
9. PREMIOS DA CARREIRA ABSOLUTA
 1º/1ª CLASIFICADO/A: .......................Trofeo + Lote Torre de Nuñez
 2º/2ª CLASIFICADO/A......................... Trofeo + Lote Torre de Nuñez
 3º/3ª CLASIFICADO/A......................... Trofeo + Lote Torre de Nuñez
REGULAMENTO XIX EDICION LUGO MONUMENTAL 2022 – G.P. CAIXABANK 4
 PREMIOS POR CATEGORÍA ADULTO
o 1º/2ª clasificado/a de cada categoría:.......................Trofeo
o 2º/2ª clasificad/a de cada categoría:..........................Medalla Prata
o 3º/3ª clasificad/a de cada categoría:..........................Medalla Bronce
10. PREMIOS CATEGORIAS MENORES
 1º/1ª CLASIFICADO/A: .......................Trofeo
 2º/2ª CLASIFICADO/A......................... Medalla Prata
 3º/3ª CLASIFICADO/A......................... Medalla Bronce
11. PREMIOS ESPECIAIS DA PROBA
 1º/1ª – Mellor tempo parcial volta Adarve da Muralla, masculino e feminino GRAN PREMIO
DIARIO EL PROGRESO .
 TROFEO CAIXABANK : O atleta máis VETERÁN MASCULINO E A MÁIS VETERANA FEMININA
da carreira Absoluta chegad@s a Meta.
 LOTE TORRE DE NUÑEZ para os/as Atletas que ocupen os postos 500 – 700- 1000- 1400 da
clasificación final xeral publicada no diario El Progreso o dia posterior á proba.
 Disporán ata o 31 de xaneiro de 2023 para pasar a recoller o seu trofeo polas
Oficinas da Concellería de Deportes na Piscina de Frigsa acreditando o seu nome e
apelidos co DNI .
12. AVITUALLAMENTO :
 En carreira estará ubicado nunha zona intermedia do percorrido.
 O finalizar a proba para todos/as ós/ás atletas chegad@s á meta, no lugar habilitado pola
organización.
13. INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA
 SERVIZOS MÉDICOS: A proba conta con servizo médico situado na zona de meta xunto
con dúas Ambulancias, unha situada na zona de meta e outra na zona intermedia do
circuíto durante as probas.

[ Go Back ]