Calendario
Ver carrera

Val Do Dubra

23/10/2022 9:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción IV DUBRA TRAIL
SUBIDA Ó CASTELO DE PORTOMEIRO
Concello de Val do Dubra
O clube Dubra Team organizará, coa colaboración do Concello de Val do Dubra, o
domingo 23 de outubro de 2022 a cuarta edición do Trail de Montaña Dubra Trail. As
probas estarán baixo o control técnico do Comité de Xuices da FGA.
As probas rexiranse polo seguinte
REGULAMENTO XERAL
1) Haberá 2 modalidades de competción e unha ANDAINA POPULAR. O horario e
distancias das probas serán os seguintes:
HORA PROBA DISTANCIA
09.00 h TRAIL LONGO 25 km/+900m aprox.
09.30 h ANDAINDA POPULAR 15 km/+500m aprox.
09.30 h TRAIL CURTO 15 km/+500m aprox.
2) PARTICIPACIÓN:
Nas probas de Trail Longo e Trail Curto poderá partcipar calluer persona de 18
anos ou superiores cumpridos o día da proba. Na ANDAINA popular poderán
facelo a partr de 11 anos cumpridos o día da proba.
3) CATEGORÍAS:
Estableceranse as seguintes categorías de competción en ambos trails (Longo e
Curto):
➢ ABSOLUTOS/AS: de 18 anos cumpridos o día da proba e superiores.
➢ MASTER MASC/FMNO: de 40 anos cumpridos o día da proba e superiores.
1) DE SAÍDA E META E PERCORRIDO DAS PROBAS:
As probas sairán do Colexio Público Xacinto Amigo Lera, na Rúa Entrepontes
localidade de Portomouro. Ese punto será tamén punto de meta das mesmas. As
probas discurrirán por camiños e sendas de monte na maior parte do percorrido.
Ubicación Maps do punto de Saída / Meta.
Ligazón -> https://goo.gl/maps/ffBBJpraaxCSdtUk9.
2) INSCRICIÓNS:
As inscricións poderán realizarse na páxina web www.emesports.es segundo os
seguintes prazos e prezos:
PROBA PREZO PRAZO
TRAIL LONGO 20 € Do 01/09 ó 13/10 ás 23.59 h
TRAIL CURTO 15 € Do 01/09 ó 13/10 ás 23.59 h
ANDAINA 15 € Do 01/09 ó 13/10 ás 23.59 h
Calluera dúbida relacionada co proceso de inscrición poderán consultala no teléfono
154 285 192 ou no em@il de oganización dubrateam@outlook.es .
3) AVITUALLAMENTOS:
Estableceranse 3 puntos de avituallamento líluidos e sólidos na ruta longa, 2 na
ruta curta e na Andaina distribuidos do seguinte xeito:
• RUTA LONGA: Km1 (sólido/líluido), Km10´5 (líluido), Km11 (sólido/líluido),
Km20 (líluido) e META (sólido/líluido).
• RUTA CURTA: Km1 (sólido/líluido), Km10´5 (líluido) e META (sólido/líluido).
• ANDAINA: Km1 (sólido/líluido), Km10´5 (líluido) e META (sólido/líluido).
Recoméndase levar mochila de hidratación ou hidratación propia na proba. A
organización só habilitará os puntos de avituallamento indicados no presente
reglamento non sendo esto motvo de reclamación.
1) DUCHAS E VESTIARIOS:
Haberá servizo de duchas e vestarios a disposición dos atletas no Colexio Público
Xacinto Amigo Lera (en Portomouro, no lugar de saída e meta das probas).
2) AGASALLO TÉCNICO PARTICIPANTES:
Todos os partcipantes lue se inscriban nos prazos de inscrición mencionados
anteriormente, recibirán un agasallo da organización pola súa partcipación no
Dubra Trail, ademáis de pinchos.
3) TROFEOS E PREMIACIÓN:
Ao remate das probas realizarase a entrega de premios (aproximadamente as
13:30 horas). Na mesma entregaranse os seguintes trofeos:
3 primeiros/as clasifcados/as absolutos das rutas longa e curta.
1º e 1ª corredor/a local do trail longo e do trail curto.
3 primeiros/as clasifcados/as da categoría MASTER MASC/FMNO das
rutas longa e curta.
3 clubes lue aporten máis partcipantes á todas as probas (cómputos
xeral de ambas rutas).
Os premios non serán acumulatioss de xeito que ningún
partcipante poderá leiar 2 trofeos (agás os premios a atletas
locais)
Todos os corredores estarán cubertos por un seguro de accidentes deportvos e
responsabilidade civil obrigatorio. A organización disporá dos servicios sanitarios
obrigatorios por ley.
Todo o non recollido no presente regulamento resolverase segundo o establecido
nas normas técnicas da FGA, RFEA ou IAAF no seu defecto.
1) Artgo 12. Aviso Legal. L.O.P.D.
Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome
e imaxe nas clasifcacións, medios de comunicación e/ou internet.

[ Go Back ]