Calendario
Ver carrera

Celanova-APLAZADA

22/03/2020 9:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción V TRAIL E ANDAINA DE CELANOVA

Reglamento
Articulo 1.- Organización
O concello de Celanova en colaboración co clube Pato Blanco, organiza o próximo 22 de Marzo
o V Trail e andaina de Celanova.

Articulo 2.- A proba
O “V Trail e andaina de Celanova” é un evento deportivo que se levará a cabo no Concello de
Celanova o día 22 de Marzo, Domingo, do ano 2020. Iste evento deportivo consiste nunha
carreira de Trail en dúas modalidades: 1ª Carreira larga de uns 22 km. Aproximadamente . 2º
Unha carreira de Trail sobre a mesma distancia de 22 km. Que se disputará por relevos, en
equipos de dúas persoas, correndo a primeira parte uns 10 km. o primeir@ corredor e
facendo os 12 km. restantes o segundo relevista. A zona de entrega do relevo@chip ou
testigo” será na área recreativa da Ponte Grande.
Paralelamente haberá unha ANDAINA con duas distancias unha corta de 12 km. E outra larga
de 22 km, sendo coincidente co recorrido do Trail.

TRAIL:
1. TRAIL LARGO: Distancia 22 km. aproximadamente con 749 metros de desnivel positivo
con un grado de dificultad MEDIA.
2. TRAIL RELEVOS: Distancia 22 km. aproximadamente, realizando o primeiro relevista un
tramo de 9 km. e entregando o “testigo ou chip” para que o segundo relevista
complete os 12 km. restantes.

ANDAINA:
1. ANDAINA LARGA: 22 km sendo coincidente no percorrido e distancia coa Trail larga,
excepto en dous obstáculos orográficos de alta dificultade que se suprimen con
respecto o Trail.
2. ANDAINA CORTA: 12 Km. aproximadamente.

3.- Reglamento
A inscripción na proba implica a total aceptación de iste reglamento. O presente reglamento
será de estricto cumplimento para todolos participantes do V Trail e andaina de Celanova.

4.- Participación
Os participantes deberán respetar o medio no que se desenvolve a proba e manter limpio o
entorno da mesma. Para elo deberán comer e beber sin deixar ningún envase fora dos
recipientes, contenedores habilitados para o seu uso.
A edad mínima para participar en ambas probas é de 18 anos, cumpridos ata o día da proba.
Cada atleta debe ser consciente da que a súa condición física sexa a adecuada con respecto as
características da proba, abstendose de participar ante calquera motivo, doenza, enfirmidade
ou outra condición que poidera poner en peligro a súa condición física ou lle impidera finalizar
a proba. É recomendable que todolos participantes realicen un examen médico deportivo que
probe a súa capacidade para o desenvolvemento de iste tipo de actividade física.
A organización poderá retirar da proba a todo participante, que a xuicio das persoas que se
encarguen da vixilancia e control da mesma, non se encontren en condicions físicas adecuadas
para continuar.
O corredordo Trail de Celanova deberá levar o dorsal facilitado pola organización en todo
momento en un lugar visible.
Està prohibido ir acompañado de outras persoas que non sexan participantes inscritos na
proba.

5.-A Carreira
O recorrido da carreira estará señalizado con cintas de alta visibilidad, tablillas e outro tipo de
señales, sendo obligatorio o paso por todolos controles establecidos. Estará señalizado o
recorrido cada 50 ou 100 metros, salvo as zonas onde o sendeiro ou camino non teña ningún
desvío para non contaminar o entorno , onde poderá aumentar a 200 mts. En todo caso en
cada cruce haberá tablillas ou cintas de señalización.
O recorrido non estará pechado ao tráfico na súa totalidade, polo que os deportistas deberán
extremar as precaucions e respetar o código de circulación vial.
Durante o transcurso da proba, os participantes deberán FACER CASO OS MEMBROS DA
ORGANIZACIÓN da proba en todo momento. O non cumprimento de iste punto, implicará a
descalificación inmediata.

A proba do Trail estará controlada de modo electrónico mediante o sistema de chips de
MyLaps. Os participantes deberán portar o chip durante todo o recorrido, situando na zapatilla
do coredor, xa que en caso contrario, as lecturas dos tempos non se realizan correctamente.
No recorrido haberá un punto de control de paso de atletas obligatorio.
No que respecta a proba de relevos, no punto marcado pola organización, teran que
intercambiarse o chip , os dous relevistas, a modo de testigo para poder tomar o tempo total
da parella participante e sacar clasificacions.

Haberá un tempo de corte de paso, quedando descalificado todo aquel participante no Trail,
que as 12:15 horas non teña pasado polo último avituallamento situado na localidade de
Castromao, kmt.18, sendo retirados e trasladados pola organización ata meta.
A organización contará para a seguridad eo bo funcionamento da proba cos servicios de
ambulancia, médico, comunicación e protección civil. Así como un seguro de accidentes e RC
que cubre todolos participantes na proba.

6. Inscripcions
As inscripcións son personales e intransferibles, queda prohibido ceder dorsales a outra
persona. O inscribirse, cada atleta acepta plenamente o reglamento.
A inscripción a V Trail e andaina de Celanova iniciarase o Luns 20 de Xaneiro de 2020 e
poderan realizarse:
On Line a través da páxina web de championchipnorte
De maneira presencial en Deportes e Armería Núñez Enriquez en Celanova tlf. 988 432020 ou
en Deportes Punguinsport tlf 988 431233

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONS , XOVES 19 DE MARZO, as 22:00.

Os precios das inscripcions serán:
Trail Largo individual (22 Km.):
12 euros dende o 20 de Xaneiro ata o 12 de Marzo.
15 Euros dende o 13 DE Marzo ata o 19 de Marzo.

Trail Relevos:
24 euros por parella-12 euros por participante- dende o 20 de Xaneiro ata o 12 de Marzo.
30 euros por parella- 15 euros por participante- dende o 13 de Marzo ata o 19 de Marzo.

Andaina Larga e Corta:
8 euros dende o 20 de Xaneiro ata o 19 de Marzo peche das inscripcions.

A inscripción a proba inclúe:
Dereito de participación.
Seguro de accidentes e RC.
Prenda ou obsequio de participación.
Servicio médico e de ambulancia.
Avituallamento nos puntos habilitados.

7.- Avituallamentos
A organización porá a disposición de todolos participantes avituaxamentos repartidos durante
o recorrido, onde poderan surtirse de auga, isotónico, fruta….
TRAIL LARGA ( individual): 5 avituallamentos ( 5 líquidos e 3 sólidos)
RELEVOS: O mesmo que na larga ( primer relevo 3 líquidos e 1 sólido e para o segundo relevo
2 líquidos e 2 sólidos)
ANDAINA LARGA: 4 avituallamenos (4 Líquidos e 3 sólidos).
ANDAINA CORTA: 1 avituallamento ( 1 líquido e sólido).

8.- Dereitos de imaxen
O participante acepta e dan o seu consentimento a organización para que poida utilizar as
imaxes, videos e sonido dos participantes durante a proba, incluindo momentos previos e
posteriores, dende a recollida de dorsais, entrega de premios e traslado dos participantes,
para a promoción e difusión da proba sin ningún limite temporal para utilizalos, e nunca para o
perxuicio das persoas.

9.- Categorías e premios
TRAIL INDIVIDUAL
Absoluto ( masculino e femenino) : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s
Senior ( masculino e femenino)1981-2002 : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s
Veteranos 40 ( masculino e femenino)1980-1971 : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º
clasificad@s
Veteranos 50 ( Masculino e femenino)1970 o + : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s

RELEVOS por parellas
Modalidad A.: ( Dos Hombres) Trofeo a primeira parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª
parella clasificada.
Modalidad B.: ( Dos Mujeres) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella
clasificada.
Modalidad C.: ( Unha muller e un home) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª
y 3ª parella clasificada.
Establecese a categoría especial “empadroados na Mancomunidade de Celanova”.
PREMIOS LOCALES, empadronados na Mancomunidade de Celanova.

TRAIL INDIVIDUAL
Absoluto ( masculino e femenino) : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@
Senior ( masculino e femenino)1981-2002 : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@
Veteranos 40 ( masculino e femenino)1980-1971 : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º
clasificad@
Veteranos 50 ( Masculino e femenino)1970 o + : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º
clasificad@

RELEVOS por parellas
Modalidad A.: ( Dos Hombres) Trofeo a primeira parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª
parella clasificada.
Modalidad B.: ( Dos Mujeres) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella
clasificada.
Modalidad C.: ( Unha muller e un home) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª
y 3ª parella clasificada.

Ademais premio ao participante masculino e femenino de maior idade que remate o trail. E
premio ao equipo con maior participación.
Os premios non son acumulativos, e en caso de ter premio como local e como absoluto, teran
preferencia para a adxudicación o absoluto.
Para poder acceder os premios na categroía de relevos e imprescindible completar os dous
recorridos íntegramente.

10.- Outras normas: Poderá ser descalificado el atleta que incumpla alguna de las siguientes
normas:
- Incumprir o presente regalmento.
- Non pasar polo control de saida ou intermedio.
- Deixar basura no camino ou non respetar o medioambiente.
- Non completar o percorrido completo.
- Negarse a presentar o dorsal.
- Perder ou cambiar o dorsal.
- Ignorar as indicacions da organización.
- Presentar algunha conducta antideportia.
- Negarse a socorrer a outro participante en dificultades obvias ou que poidan suponer un
peligro para a súa integridade física e moral.
- Sobrepasar o tempo de corte no avituallamento.
- A organización non se fará responsable de ningunha lesión que non teña que ver ca proba.
- Os participantes exonerarán a organización de toda responsabilidad en caso de accidente ou
lesión ocasionada por imprudencias dos propios participantes, ou como consecuencia de
realizar o recorrido tanto do trail como da andaina.

[ Go Back ]