Calendario
Ver carrera

Sin-Son

22/12/2019 11:00 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO PROBA ABSOLUTA (10 KM)
Articulo 1.- A carreira absoluta cuxa saída será ás 11:00 h disputarase sobre unha distancia de 10 km en
ruta entre as localidades de PORTOSÍN e PORTO DO SON. A proba estará supervisada baixo o control
técnico do Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
Articulo 2.- Nesta proba poderán participar atletas federados ou non federados. A participación de atletas
estranxeiros rexerase polo regulamento de probas en ruta da Real Federación Española de Atletismo, o cal
dispón o seguinte:
“Por norma xeral nestas competicións non poderán participar atletas españois con axuda económica da
RFEA nin atletas estranxeiros que realizasen unha marca igual ou mellor que a que se indica no seguinte
cadro durante a presente tempada ou as 2 anteriores:
Homes Mulleres
800 m 1'48"50 2'05"0
1500 m 3'42"00 4'17"00
3000 m 8'10"00 9'30"00
5000 m 13'45"00 15'55"00
10000 m 28'50"00 33'50"00
3000 m obst 8'50"00 10'25”00
10 km ruta 29'10" 33'50"
Medio Maratón 1 h03'00" 1 h13'30"
Maratón 2 h12'00" 2 h34"00
En ambos os casos, esta prohibición non afectará as probas do Calendario Autonómico pola que o atleta
teña licenza.
A RFEA, atendendo a especiais circunstancias deportivas, poderá autorizar, previa solicitude e de maneira
excepcional, a participación de atletas estranxeiros (ou españois con axuda económica) en probas dos
respectivos Calendarios Autonómicos.
As probas que teñan unha participación de atletas estranxeiros non residentes superior ao 5% do total de
inscritos deberán obrigatoriamente estar incluídas no Calendario Nacional.
Nas competicións de ruta será obrigatorio que os circuítos de distáncialas milla, 5km, 10km, 15km, 20km,
1⁄2 Maratón, 25km, 30km, Maratón, 100km e Maratón por Substitucións esteen homologados pola RFEA.
En todos estes casos o atleta deberá posuír o permiso da Federación do seu país de acordo coa normativa
IAAF”.
Artigo 3.-A recollida de dorsais e chips poderase efectuar da seguinte maneira:
1. Os participantes que se anoten antes do 2 de decembro, poderán elixir os puntos para a recollida dos
dorsais nas seguintes localidades: « Santiago, A Coruña, Pontevedra ou Vigo»; a partir do 10 de decembro
ata o 14 de decembro; poderán facer efectiva a recollida.
2. Para todos os participantes en xeral, que non elixan punto de recollida de dorsais, os puntos de
recollida serán:
a. Porto do Son o día 21 de decembro na Casa dá Cultura, na «FEIRA DO CORREDOR» desde as 18:00 ás
21:00 h. Recomendámosvos fagades o esforzo de usar esta opción.
b. Portosín, o mesmo día da carreira en horario de 8:00h. a 10:30 h. da mañá, na Casa da Cultura, preto
da zona de saída.
Recoméndase que, na medida do posible, fágase a recollida previamente por razóns
operativas.
O traslado de participantes farase en 10 autobuses con saída de Porto do Son a partir das 8:00 h, en
dirección á localidade de Portosín (lugar de saída de carreira). O último autobús sairá ás 10:20 h.
Proximamente, informarase dos puntos de recollida en Santiago, A Coruña, Pontevedra e Vigo.
A información estará dispoñible na web da carreira. http://www.sin-son10k.com/.
Artigo 4.- A carreira realizarase sobre un circuíto en liña no cal se establecerán 2 puntos de control, un a
metade de percorrido e outro situado no arco de META. O percorrido no seu inicio transcorrerá por un
circuíto urbano de 3,550 km na localidade de Portosín; unha vez completado este primeiro tramo de
carreira accederase á AC 550 para desta forma e sen abandonar a mesma, completar o percorrido en
dirección a Porto do Son accedendo polo porto cara á liña de META.
Artigo 5.- Haberá 2 puntos de avituallamiento: km 6 (auga) e en META (auga, bebida isotónica, 1 peza de
froita, iogur bebible, chocolatina , roscón caseiro e chocolate.
Artigo 6.- Os únicos vehículos que poderán seguir a proba serán os da organización e vehículos autorizados
Cortarase o tráfico rodado do carril dereito en sentido Portosín a Porto do Son polo que transitará a
carreira. A organización colocará conos no centro da calzada e durante todo o percorrido para delimitar a
zona dos corredores con respecto ao carril contrario de circulación de vehículos.
Artigo 7.- As inscricións, consulta de clasificacións e tempos realizaranse na web da carreira: www.sinson10 k. com, con ligazón directa á pasarela. Calquera dúbida con respecto ao proceso de inscrición poderá
consultarse na propia web oficial do evento ou por mail en soporte@emesports.es.
O atleta deberá encher o formulario de inscrición e mediante a modalidade de pago por tarxeta efectuar o
pago que no seu caso corresponda.
• O prezo ata o luns 11 de novembro ás 23:59 h é de 5€ por participante.
• O prezo ata o venres 29 de novembro ás 23:59 h é de 6€ por participante.
• Unha vez finalizado este segundo prazo entraremos no prezo de 9€, sendo o martes 17 de decembro ás
23:59 h, a data tope para a realización da inscrición. LEMBRADE QUE… (por favor, se é posible non utilicen
esta última opción, calquera das dúas anteriores facilitaríannos enormemente as cousas a nivel loxístico e
o prezo é máis alcanzable).
Non se aceptarán inscricións o mesmo día da carreira nin fóra de prazo. Entrando na listaxe de inscritos
poderá visualizar o estado da súa inscrición.
As inscricións abriranse o xoves 24 de outubro e pecharanse o martes 17 de Decembro ás 23:59 h., ou ata
completar 2.000 participantes.
O 2 de decembro pecharanse para os participantes que decidan facer a recollida en Santiago de
Compostela, A Coruña, Pontevedra e Vigo, proximamente, informarase, para os inscritos máis afastados
dos puntos de recollida nas citadas localidades. A información estará dispoñible na web da carreira:
www.sin-son10 k. com.
Artigo 8.- Estableceranse as seguintes categorías de competición:
HOMES E MULLERES
-CATEGORÍA XERAL.
-CATEGORÍA (JÚNIOR): Nados/ as entre 2000 e 2003
-CATEGORÍA (SÉNIOR): Nados/as dende 1999 ata ter cumplidos 34 anos.
-CATEGORÍA VETERANOS A: Desde o día que cumpran 35 anos ata 40 anos.
-CATEGORÍA VETERANO B: Atletas de idades comprendidas entre os 41 e 50 anos.
-CATEGORÍA VETERANO C: Atletas de 51 anos en diante.
Artigo 9.- A organización establecerá os seguintes premios e obsequios:
• Trofeo para l@ s tres primeiro@ s clasificade@ s de todas as categorías establecidas no presente
regulamento.
• Trofeo para os tres primeiros sonenses homes e mulleres da xeral.
• Trofeo ao club máis numeroso.
• CAMISETA TÉCNICA para todos os inscritos.
• Avituallamento FINAL (froita, iogurt, chocolatina, auga, bebida isotónica, roscón caseiro e chocolate).
SERVIZOS PARA O ATLETA
• Servizo de 10 autobuses e gardarroupa para atletas (carpa de META e Bus).
• Servizo de FISIOTERAPIA para todos os participantes.
• Marcaxe de cada KM con sinalización no pavimento.
• Arco ríxido de control ao paso do km5.
• Servizo de duchas (Pavillón Polideportivo Santa Irene, Piscina Municipal e Campo de Fútbol).
• Autobús pechando a proba para recollida de participantes que o necesiten.
• Servizo de ambulancias, seguro deportivo do atleta e de responsabilidade civil do evento, 3 médicos e 3
sanitarios.
• Caixóns de saída (Elite: menos de 40 min, Caixón A: menos de 50 min e Caixón B:máis de 50 min).
• 3 Globos (lebres) para baixar de 40 min, baixar 45 min e baixar de 50 min.
• Servizo de ludoteca.
• Baños.
• Zonas de Parking Atletas.
PREMIOS Á XERAL (premios en metálico)
1º Clasificado/a: Trofeo, 500€.
2º Clasificado/a: Trofeo, 400€.
3º Clasificado/a: Trofeo, 300€.
4º Clasificado/a: 200€.
5º Clasificado/a: 100€.
Tres primeiros sonenses: (requisito, estar empadroado, no Concello de Porto do Son, como mínimo,
durante os últimos 365 días anteriores á carreira e marcar campo correspondente na inscrición).
1º Clasificado/a. Trofeo, 100€. en material deportivo.
2º Clasificado/a. Trofeo, 75€. en material deportivo.
3º Clasificado/a. Trofeo, 50€.en material deportivo.
Artigo 10.- A organización reservarase o dereito para solicitar o DNI ou documento acreditativo da
identidade e/ou idade dun participante en caso de dúbida ou posterior reclamación que poida afectar á
entrega de premios da categoría á que afecte. Neste caso atrasarase a entrega de premios ata que o
deportista demostre a súa idade.
Artigo 11.- Descualificacións: calquera atleta poderá ser descualificado por non levar dorsal ou non levalo
colocado de forma visible e a todo o ancho na zona do peito; por mal estado físico do deportista ou por
participar con chip ou dorsal doutro corredor; por participar
cun dorsal non autorizado, entrar en meta sen chip ou non levalo colocado correctamente na zapatilla
deportiva; por non atender as indicacións da organización e/ou xuíces e por condutas antideportivas.
Artigo 12.- Todos os participantes, polo feito de tomar a saída, aceptan o presente regulamento. Todo o
non previsto nel resolverase segundo o establecido nos regulamentos da RFEA e FGA para probas en ruta.
As reclamacións poderán realizarse ao xuíz árbitro da competición con prazo máximo 30 minutos despois
da publicación dos resultados.
Artigo 13.- O límite de inscrición será de 2.000 participantes na proba de 10 Quilómetros.
INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA
1. Se decide aparcar o seu vehículo en Porto do Son, dispoñerá de zonas habilitadas (aparcadoiro para a
carreira ben sinalizado). Colla un dos 10 autobuses dispoñibles (8:00 h. a 10:20 h.) Os cales lle trasladarán á
saída a Portosín. Recolla o seu dorsal, se é o caso de 8:00 h a 10:00 h (na Casa da Cultura de Portosín,
próxima á zona de SAÍDA).
2. A SAÍDA darase ás 11:00 h (3,550km de circuíto urbano e 6,450km pola C550).
3. Unha vez pasada a META terás o avituallamento sólido e líquido e a posibilidade de utilizar o servizo de
duchas que estará convenientemente sinalizado, ( Pavillón Santa Irene, Campo de Fútbol Emilio García,
Piscina Municipal). Poderás utilizar o servizo de autobuses RETORNO para volver a Portosín a recoller o teu
vehículo, se é o caso.
4. Poderás recoller as túas pertenzas no SERVIZO GARDA-ROUPA.
5. A entrega de premios realizarase ás 13:00 h.
8. GRAZAS POLA súa ASISTENCIA.
REGULAMENTO PROBAS ESCOLARES
Articulo 1.- As carreiras escolares disputaranse, na localidade de Porto do Son o sábado día 21, a partir das
16:30 h. a saída e meta estará na zona portuaria. A proba estará baixo o control técnico do Comité Galego
de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
Artigo 2.- A recollida de dorsais efectuarase dende as 15:30 h da tarde na localidade de Porto do Son (zona
portuaria) onde estará instalada a Meta.
Artigo 3.- O horario e categorías das probas serán os seguintes:
HORA CATEGORÍA ANOS DISTANCIA
16:30h SUB 16/CADETE 2004-2005 2.000M
16:45h SUB 14/INFANTIL 2006-2007 2.000M
17:00h SUB 12/ALEVÍN 2008-2009 1.000M
17:10h SUB 10/BENXAMÍN 2010-2011 500M
17:20h PRE-BENXAMÍN 2012-2013-2014 300M
17:30 CHUPETE 2015 E POSTERIORES 100M
Artigo 4.- As inscricións poderán realizarse a través da web oficial da carreira: www.sin-son10 k. com.
Deberán encher os campos obrigatorios sinalados na devandita inscrición. Calquera dúbida con respecto
ao proceso de inscrición poderá consultarse na propia páxina web. Poderanse visualizar os atletas inscritos
de forma correcta.
Os dorsais poderédelos recoller na zona de META (chaira Portuaria de Porto do Son) o mesmo día da
proba.
O prazo de inscrición pecharase o Martes 17 de decembro ás 23:59 h e non ten coste ningún para o
atleta.
Artigo 5.- A organización establecerá os seguintes premios e obsequios:
• Trofeo para @s tres primeiro@ s clasificade@ s de todas as categorías establecidas.
• En categoría chupete e prebenxamín haberá medallas para todos os participantes, e non haberá
trofeos (sen ánimo competitivo).
• Auga, iogur.
• CAMISETA
Artícúlo 6.- A entrega de premios terá lugar ás 18:00
Artigo 1. Todo ou exposto anteriormente en canto ós prazos de inscrición, prezos de inscrición recollida
de dorsais, servizos ós participantes é aplicable ós patinadores/ as.
Artigo 2. A saída será ás 10:50h., no mesmo punto que a saída dá carreira pedestre.
Artigo 3. Haberá dúas categorías: Xeral Masculina e Xeral Feminina, na que competirán todas as idades
co requisito de ser maior de 16 anos.
É obrigatorio o uso de casco.
Artigo 4. Premios:
Trofeo 1 patinador masculino
Trofeo 2 patinador masculino
Trofeo 3 patinador masculino
Trofeo 1 patinador feminina
Trofeo 2 patinador feminina
Trofeo 3 patinador feminina
REGULAMENTO SIN-SON 10K HAND BIKE
Artigo 1. Todo o exposto anteriormente en canto á recollida de dorsais, servizos ós participantes é
aplicable ós participantes en hand bike.
Artigo 2. A saída será ás 10:50h., no mesmo punto que a saída dá carreira pedestre.
Artigo 3. Haberá só unha categoría de exhibición, sin clasificacións
Artigo 4. É obrigatorio o uso de casco.
Artigo 5. A inscrición será gratuita.

[ Go Back ]