Calendario
Ver carrera

Burela

20/07/2019 22:30 - 24:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO “ IV CARREIRA 5K/10K NOCTURNA BURELA BONITA
ARTIGO 1 .ORGANIZACION EN DENOMINACION DA PROBA.O CONCELLO
DE BURELA ORGANIZA A IV CARREIRA 10K NOCTURNA BURELA
BONITA,CUNHA DISTACIA DE 5000M (1 VOLTA) E 10000M (2 VOLTAS)
ARTIGO 2 .ENTIDADES COLABORADORAS . COLABORAN NA
ORGANIZACIÓN DA PROBA O CONCELLO DE BURELA,CHAMPION CHIP
NORTE,ENTIDADES LOCAIS,AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE
PROCTECCION CIVIL DO CONCELLO DE BURELA E MARCAS COMERCIAIS.
ARTIGO 3. NA CARREIRA DE 5K710K NOCTURNA BURELA BONITA
PODERAN PARTICIPAR PERSOAS CON MAIORIA DE IDADE E DE AMBOLOS
SEXOS.
ARTIGO 4.INSCRICIONS.AS INSCRICIONS SON PERSOAIS E
INTRANSFERIBLES CUNHA COTA DE :
5K ----------- 7€ ----------- HASTA 20/06/19
10K---------- 7€ ----------- HASTA 20/06/19
5K -----------10€ ----------DESDE 21/06/19 ATA 18/07/19
10K----------10€ ----------DESDE 21/06/19 ATA 18/07/19
CATEGORIAS INFERIORES ----------2€
NO MOMENTO DE REALIZAR A INSCRICION SUPONSE A ACEPTACION DO
REGULAMENTO IV CARREIRA NOCTURNA BURELA BONITA .NON SE
ACEPTARAN DEVOLUCIONS.
PRAZO DE INSCRICION NA PROBA REALIZARASE ATA 18/07/19
AS FORMAS E LUGARES DE INSCRICION SON AS SEGUINTES:
NA WEB www.championchipnorte.com
ARTIGO 5.DATA,PROBA,HORARIOS E PECHE DE CONTROL.A IV CARREIRA
NOCTURNA BURELA BONITA REALIOZARASE O SABADO 20/07/19 AS 22:30
HORAS ,CERRANDO O PRAZO DE RECOLLIDA DE DORSAIS 30 MINUTOS
ANTES DA PROBA.O PECHE DE CONTROLTERA UN TEMPO MAXIMO DE 1
HORA 30 MINUTOS
ARTIGO 6.OS DORSAIS PODERAN SER RECOLLIDOS NA PRAZA DE
ABASTOS DE BURELA NOS SEGUINTES HORARIOS:
19/07/19 VENRES DE 18:00 A 20:30
20/07/19 SABADO DE 19:00 A 21:00
E NECESARIA A PRESENTACION DO DNI PARA A RECOLLIDA DO DORSAL
ARTIGO 7.DORSAL ACREDITATIVO E VISIBLE.O DORSAL ACREDITATIVO
DEBERA LEVARSE EN TODO MOMENTO A ALTURA DO PEITO, E
CLARAMENTE VISIBLE NA SUA TOTALIDADE.A PARTICIPACION SEN
DORSAL ,CON DORSAL NON OFICIAL,OU CON DORSAL CORRESPONDENTE
A OUTRO CORREDOR IMPLICA A EXPULSION INMEDIATA DA PROBA POR
PARTE DA ORGANIZACIÓN.
O CORREDOR/A DEB
10KM
SUB 18 2002-2003
SUB 20 2000-2001
SUB 23 1997-1999
SENIOR 1996 ATA 34 ANOS
MASTER 1 : DE 35 ANOS A 44 ANOS
MASTER 2 : DE 45 ANOS A 54 ANOS
MASTER 3 : DE 55 ANOS A 64 ANOS
MASTER 4 : 65 ANOS E POSTERIORES
5 KM
CATEGORIA ABSOLUTA MASCULINA E FEMENINA
PROBAS DOS MENORES
PITUFOS – 2012 E POSTERIORES - 150M
SUB 10 - 2010-2011 - 600 M
SUB 12 - 2008-2009 - 1200 M
SUB14 - 2006-2007 - 1800 M
SUB 16 - 2004-2005 - 1800 M
ARTIGO 13.ESTABLECENSE AS SEGUINTES CLASIFICACIONS:
CLASIFICACION POR CATEGORIAS MASCULINA E FEMENINA
CLASIFICACION : MELLOR LOCAL CLASIFICADO
AS RECLAMACIONS DEBERAN SER FEITAS VERBALBENTE A OS XUICES
DA PROBA, NON MAS TARDE DE 30 MINUTOS DESPOIS DE COMUNICARSE
OS RESULTADOS OFICIALES.SE SON DESESTIMADAS POR ESTE PODERASE
PRESENTAR RECLAMACION POR ESCRITO E ACOMPAÑADO DUN
DEPOSITO DE 60€ AO XURADO DE APELACION..
ARTIGO 14.CANDO UN PARTICIPANTE NON SE ATOPE EN CONDICIONS DE
CUMPLIR O TEMPO MAXIMO PREVISTO DENE O INICIO DA CARREIRA OU
O SOBREPASE ,SERA SUPERADO POLO VEHICULO CON BANDEIRA
VERDE,QUE INDICA O FINAL DA ZONA DE COMPETICION ,E DEBERA
ABANDONAR A VIA E EN TODO CASO A PARTIR DE ESE MOMENTOSERA
CONSIDERADO UN USUARIO NORMAL DA VIA,DEBENDO CUMPLIR AS
NORMAS E SEÑAIS.
ARTIGO 15. PREMIOS E TROFEOS
CATEGORIA MASCULINA
PRIMEIRO CLASIFICADO --- 100€ + TROFEO
SEGUNDO CLASIFICADO --- 50 € + TROFEO
TERCEIRO CLASIFICADO ---- TROFEO
CATEGORIA FEMENINA
PRIMEIRO CLASIFICADO --- 100€ + TROFEO
SEGUNDO CLASIFICADO --- 50 € + TROFEO
TERCEIRO CLASIFICADO ---- TROFEO
TROFEO PARA OS TRES PRIMEIROS DE CADA CATEGORIA(OS PREMIOS
SERAN ACUMULATIVOS)
A CATEGORIADE PITUFOS NON PERCIBIRA TROFEO RECIBIRAN TODOS
UNHA MEDALLA
MELLOR CLASIFICADO LOCAL MASCULINO/FEMENINA -------- 100€
MENORES HABERA TROFEO PARA OS TRES PRIMEIROS DE CADA
CATEGORIA
ARTIGO 16.TODOLOS CORREDORES POLO FEITO DE INSCRIBIRSE
ACEPTAN A PUBLICACION DO SEU NOME E IMAXEN NA
CLASIFICION,MEDIOS DE COMUNICACIONE INTERNET PARA A
PROMOCION DA PROBA,E CONSENTEN EXPRESAMENTE A CESION DOS
SEUS DATOS PARA TODO O RELACIONADO CA PARTICIPACION NA PROBA
AS ENTIDADES QUE A ORGANIZACIÓN ENCOMENDE OS PROCEDEMENTOS
DE INSCRICION,CLASIFICACION,RECLAMACIONS,ASEGURAMENTO DE
ATLETAS ETC INDICANDOSE NESE MOMENTO FORMA E LUGAR PARA
EXERCER OS DEREITOS DE ACESO,RECTIFICACION,CANCELACIONE
OPOSICION SI FORA O CASO.
ARTIGO 17.SUSPENSION DA PROBA.A ORGANIZACIÓN PODERA
SUSPENDER A PROBA CON CARÁCTER PREVIO OU DURANTE O
TRANSCURSO DA MESMA POR CALQUER COUSA QUE AFECTE A
SEGURIDADE NA CELEBRACIONDA MESMA(ALERTAS TEMPORAIS,ETC)
NON XERANDOSE DEREITO ALGUN A OS INSCRITOS.
ARTIGO 18.TODO O NON DISPOSTO NA PRESENTE NORMATIVA
REXERASEPOLAS NORMAS DE COMPETICION DA FGA,RFEA E IAAF PARA
A PRESENTE TEMPADA,ASI COMO TODO O REGULAMENTO POR
INSTANCIAS SUPERIORES.
ARTIGO 19.SORTEO
A O FINAL DA PROBA REALIZARASE UN SORTEO DUN RELOXO POLAR
VANTAGE M ENTER OS 100 PRIMEIROS INSCRITOS DAS CATEGORIAS 5K E
10K ,TENDO EN CONTA A FECHA DE INSCRICION EN
CHAMPIONCHIPNORTE DENDE A POSICION 1 ATA 200.

[ Go Back ]