Calendario
Ver carrera

Sobrado dos Monxes

10/08/2019 19:00 - 20:30

[ Go Back ]

Descripción V CORRETROITA
Sábado 10 de agosto de 2019
O Concello de Sobrado organiza a quinta
“Corretroita” o sábado 10 de agosto na localidade de Sobrado baixo o control
técnico do Comité Galego de Xuices
probas rexiranse polo seguinte:
REGULAMENTO:
1.- As probas disputaranse na localidade de Sobrado. A saída e chegada da
proba farase diante do mosteiro de Sobrado.
sinalizado.
2.- Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, con ou sen licenza
federativa. O Contro da carreira estará a cargo do Comité de Xuíces da
Federación Galega de Atletismo.
3.- Categorías e horarios:
CATEGORIA
Troitiñas 1
Troitiñas 2
Troitiñas 3
Sub 18 - 20
Sub 23 – senior
Master A masculino
Master B masculino
Master C masculino Nados no
Master D femenino
Master E femenino Nados no 1968 e anteriores
ENTREGA DE PREMIOS A PARTIR DAS 20:30 H
V CORRETROITA CONCELLO DE SOBRADO
Sábado 10 de agosto de 2019
O Concello de Sobrado organiza a quinta edición da súa carreira popular
“Corretroita” o sábado 10 de agosto na localidade de Sobrado baixo o control
técnico do Comité Galego de Xuices da Federación Galega de Atletismo. As
probas rexiranse polo seguinte:
As probas disputaranse na localidade de Sobrado. A saída e chegada da
diante do mosteiro de Sobrado. O circuito estará debidamente
participar todas aquelas persoas que o desexen, con ou sen licenza
federativa. O Contro da carreira estará a cargo do Comité de Xuíces da
Federación Galega de Atletismo.
Categorías e horarios:
ANO DE NACEMENTO HORA
Nados entre 2014 e 2012 19:00 h
Nados entre 2011 e 2008 19:20 h
Nados entre 2007 e 2004 19:10 h
De 2003 e 2000 19:30 h
De 1999 e 1985 19:30 h
Nados entre 1984 e 1974 19:30 h
Nados entre 1973 e 1964 19:30 h
Nados no 1963 e anteriores 19:30 h
Nados entre 1984 e 1969 19:30 h
Nados no 1968 e anteriores 19:30 h
ENTREGA DE PREMIOS A PARTIR DAS 20:30 H
CONCELLO DE SOBRADO
Sábado 10 de agosto de 2019
edición da súa carreira popular
“Corretroita” o sábado 10 de agosto na localidade de Sobrado baixo o control
da Federación Galega de Atletismo. As
As probas disputaranse na localidade de Sobrado. A saída e chegada da
O circuito estará debidamente
participar todas aquelas persoas que o desexen, con ou sen licenza
federativa. O Contro da carreira estará a cargo do Comité de Xuíces da
DISTANCIA
160 m
600 m
1,2 km
8 Km
8 Km
8 Km
8 Km
8 Km
8 Km
8 Km
ENTREGA DE PREMIOS A PARTIR DAS 20:30 H
4.- A inscrición de todas as categorías realizarase na páxina web
www.carreirasgalegas.com (información en www.fgatletismo.es/santiago ) con
data límite o xoves 8 de agosto a 00:00 h.
PREZO DA INSCRICIÓN:
TROITIÑAS (nados entre 2014 e 2004) GRATUITA
PROBA ABSOLUTA (Sub 18-20 a Master) 5€ por participante
*O pago da inscrición (no caso de inscrición de pago) poderá realizarse pola
pasarela de pago da páxina web www.carreirasgalegas.com Para calquera
dubida co proceso de inscrición poderán ponerse en contacto co teléfono 981
291 683 ou no em@il FGAsantiago@gmail.com
No se admitirán inscricións fora do prazo establecido nin o día da carreira.
5.- Os dorsais retiraranse, na zona do Mosteiro de Sobrado onde estará
ubicada a secretaría da organización, dende as 18:30 h ata media hora antes
do inicio de cada proba.
6.- Premios e agasallos
Recibirán trofeos os 3 primeiros clasificados de cada categoría establecida no
presente regulamento, masculinos e femininos e tamén os tres primeiros
clasificados da proba absoluta, tanto en homes como en mulleres.
Os premios non serán acumulativos, de xeito que ningún corredor/a poderá
recibir dous trofeos. A entrega de trofeos farase ao rematar a carreira.
Haberá obsequio cortesía da organización para todos os participantes e
avituallamento líquido na zona de meta.
7.- Todo/a corredor/a que chegue á meta sen o seu dorsal ou non o leve
colocado de xeito correcto na parte anterior do corpo, será automáticamente
descalificado.
8.- Os participantes deberán colocarse na zona de saída 10 minutos antes do
comezo da proba.
9.- Os atletas que obteñan algún premio poderáselles solicitar que acrediten a
súa idade coa presentación do DNI ou pasaporte.
10.- Aínda que a proba sexa de carácter estrictamente deportivo e popular,
admitiranse reclamacións, pero agárdase un espírito e un comportamento
deportivo por parte de todos os participantes. As reclamación aos resultados
oficiais formularánselle ao xuíz árbitro da competición non máis tarde de 30
minutos despois da publicación dos resultados.
11.- O horario da saída poderá ser modificado, a criterio do xuíz árbitro da
proba, en función das circunstancias.
12.- Haberá servizo de duchas a disposición dos atletas no polideportivo
municipal de Sobrado.
13.- A inscrición implica ler, ter entendido e adquirido o compromiso que a
continuación se expón: Certifico que estou en bo estado físico. Eximo de toda
responsabilidade que da participación no evento puidese derivarse, á
organización, patrocinadores comerciais ou sponsors, empregados e demais
organizadores.
14.- Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo
feito de saír acepta o presente regulamento.
15.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de
Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, exlcuídos os casos derivados
de un padecemento latente, imprudencia o inobservancia das leis, da normativa
da competición, etec. Tamén quedan excluídos os casos producidos polo
desprazamento; o lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a
existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando
estes últimos debidamente identificados.
16.- A organización dispoñerá de servicios médicos e ambulancia dende 30
minutos antes do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o
acto. Os servicios médicos, están facultados para retirar da carreira a calquera
participante que manifeste un mal estado físico durante o desarrollo da mesma.
Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar
parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que descarte
calquera patoloxía que impida a súa participación.
17.- Todo o non recollido neste regulamento resolverase de acordó co
Regulamento da RFEA e FGA para probas en ruta en vigor.

[ Go Back ]