Calendario
Ver carrera

II Castro Trail

07/05/2017 9:30 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción Reglamento
II CASTRO TRAIL
TIPOS DE PROBAS
que se celebrará o día 7 de Maio con saída e chegada na vila de
concello de Barbadás) situado a tan só 7 km da cidade de Ourense.
DISTANCIA DESNIVEL HORA SAÍDA CATEGORÍAS
23 km 700m+ 09:30
Senior (18-
Veterano (+ 4
masculino,
11 km
12 km
400m+
09:30
Masculino
Femenino
300+ Mixto
16 km 300+ 09:30
Os participantes que fagan o 2º relevo serán levados pola organización hasta o
punto indicado, así como os do 1º relevo serán transportados hasta
Os premios non son acumulables.
Liquido Sólido
x x
x
x x
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
e chegada na praza do San Xoan. Transcorre principalmente por o coñecido
discorrerá por sendeiros e pistas forestais e algún que outro
pola torreta de vixianza forestal, punto máis alto do percorrido
A Organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no
, incluso a suspensión da proba por motivos de seguridade
o aconsellan por razóns meteorolóxicas ou por outras
da e chegada na vila de
da cidade de Ourense.
CATEGORÍAS PREMIOS
-45 años),
Veterano (+ 46 años)
, femenino
1º,2º,3º
Masculino
Femenino 1º,2º,3º

Os participantes que fagan o 2º relevo serán levados pola organización hasta o
punto indicado, así como os do 1º relevo serán transportados hasta a meta según
ranscorre principalmente por o coñecido
pistas forestais e algún que outro
torreta de vixianza forestal, punto máis alto do percorrido.
que considere necesarias no
por motivos de seguridade si as autoridades
outras causas de forza
O percorrido estará sinalizado con cinta plástica. Será obrigatorio seguir o itinerario
marcado e pasar polos controis reglamentarios establecidos ao efecto. O corredor que
acurte, non faga o itinerario correcto, ou non pase polos puntos de control, será
DESCALIFICADO.
2.3. O pago da inscripción na carreira inclúe un seguro de responsabilidade en caso de
lesión ou accidente durante a participación en algunha das probas.
2.4.- A realización da inscripción implica que os corredores entenden e aceptan as
condicións do presente regulamento, que participan baixo a súa enteira responsabilidade,
e afirman posuir unhas condicións físicas suficientes para a realización da proba na que se
inscriben.
2.5- Calquera cambio ou modificación que afecte o desenrolo da proba será
oportunamente comunicado a través da páxina oficial da proba
(https://www.facebook.com/Castro-Trail-606428919495991/ ) e no seu caso tamén na
páxina de championchipnorte.
Recoméndase seguir a páxina de facebook para estar o día das novedades.
2.7.- Débese ter en conta que as probas discorren por paraxes naturais que debemos
protexer, non debemos ensucialos nin deterioralos arroxando desperdicios. Será motivo
de descalificación o incumplimento desta norma.
3.- INSCRIPCIÓN
3.1.- A través de www.championchipnorte.com ata o día 3 de Maio de 2017.
3.2.- A inscripción na andaina poderase efectuar nos seguintes establecementos
colaboradores, donde xa se lle entregarán os dorsais:
- Bar San Juan: calle San Juan, (Sobrado do Bispo)
- Runmaniak: Avda de Buenos Aires 17 (Ourense)
- Deportes Redonet: Rúa Ervedelo 21 (Ourense)
-
3.3.- Non se admitirán cancelacións da incripción unha vez feito o pagamento.
Prezos:
TRAIL: 12 euros si se posue chip amarelo
13 euros co aluguer do chip
TRAIL RELEVOS: 20 euros a parella
ANDAINA: 6 euros
* O pago da inscripción inclue: agasallo por participación, pinchos e bebida o final da
proba, seguro de responsabilidade obrigatorio.
4.- ENTREGA DE DORSAIS
4.1.- TRAIL E TRAIL RELEVOS: O mesmo día da carreira na zona de saída, a partir das
08.00 horas hasta 15’ antes do inicio da proba.
4.2.- ANDAINA: nos locais habilitados xa mencionados, e os que a realicen a través da
páxina de championchipnorte entregaranse según o punto anterior.
6.- OUTRA INFORMACIÓN
- Haberá duchas no parque do Fidalguiño que está situado a 150 m da liña de meta.
- O coñecemento do reglamento é obrigatorio e vincula a tódolos participantes.
- É obrigatorio prestar axuda a outro participante accidentado e comunicalo.
- Todo participante ten a obriga de facilitar o paso cando vai ser adiantado.
- A Organización resérvase o dereito de admisión na proba.

[ Go Back ]