Calendario
Ver carrera

Sandiás

06/07/2024 18:00 - 21:00

[ Go Back ]

Descripción VII TRAIL ANDAINA MONTES DE SANDIÁS
DATA: 06 DE XULLO DE 2024
LOCALIDADE: SANDIÁS
ORGANIZA: CONCELLO DE SANDIÁS ( 988 46 50 01)
INSCRICIÓNS:
- GALITIMING.COM
- PRESENCIAL NO CONCELLO DE SANDIÁS.
- ÚLTIMO DÍA DE INSCRICIÓN : MÉRCORES 03 DE XULLO 2024 ÁS 23:59 HORAS
PREZO:
- TRAIL: 12 €
- ANDAINA: 7 €
- EMPADROADOS NO CONCELLO DE SANDIÁS : GRATIS
- NENOS : GRATIS
DISTANCIAS:
- TRAIL : +/- 14 KM
- ANDAINA : +/- 14 KM (POSIBLE OPCIÓN CURTA).
- CARREIRA NENOS.
AS DISTANCIAS PODEN SUFRIR ALGÚN CAMBIO QUE SE NOTIFICARÁ CON
ANTELACIÓN.
HORARIOS : SÁBADO 6 DE XULLO DE 2024
- ENTREGA DE DORSAIS A PARTIR DAS 15:30 HORAS ( NA PISTA DE
DEPORTES DO PAVILLÓN)
- SAÍDA ANDAINA : 17:00 HORAS
- SAÍDA TRAIL : 18:00 HORAS
- SAÍDA CARREIRA NENOS : 21:00 HORAS
- ENTREGA DE TROFEOS : CANDO SE COMPLETEN TODOS OS PODIUMS.
SINALIZACIÓN E CONTROIS:
- O PERCORRIDO ESTARÁ SINALIZADO CON CARTEIS, CINTAS DE BALIZAR E
PINTURA.
- CONTROIS DE PASO
AVITUALLAMENTOS: 5 PUNTOS DO PERCORRIDO
LÍQUIDO - SOLIDO E LÍQUIDO – SÓLIDO E LÍQUIDO – LÍQUIDO – META (SÓLIDO E LÍQUIDO)
MATERIAL OBRIGATORIO: ROUPA E CALZADO AXEITADO – AUGA -MÓBIL – DORSAL+CHIP
TEMPO DE CORTE: O CORREDOR ESCOBA TEN A POTESTADE PARA RETIRAR DA PROBA
A CALQUER CORREDOR/A QUE VAIA MOI LENTO/A OU CUN MAL ESTADO DE SAÚDE.
CATEGORÍAS E TROFEOS:
CATEGORÍA TROFEO
ABSOLUTOS MASCULINOS
1º -2º -3º
ABSOLUTAS FEMININAS
LOCAIS MASCULINOS
LOCAIS FEMININAS
SÉNIOR MASCULINOS (NADOS DE 2008 A 1984)
SÉNIOR FEMININAS (NADAS DE 2008 A 1987)
VETERÁNS A (NADOS DE 1983 A 1973)
VETERANAS A ( NADAS DE 1986 A 1979)
VETERÁNS B (NADOS DE 1972 A 1962)
VETERANAS B (NADAS DE 1978 A 1968)
VETERÁNS C (NADOS DE 1961 A 1933)
VETERANAS C (NADAS DE 1967 A 1933)
CORREDOR E CORREDORA DE MAIOR IDADE 1º
CORREDOR E CORREDORA DE MENOR IDADE 1º
NENOS MEDALLA
PERMÍTESE CORRER A MENORES DE 16 ANOS SEMPRE QUE SE ENTREGUE UNHA
AUTORIZACIÓN DOS SEUS TITORES.
OS TROFEOS NON SON ACUMULATIVOS ( AGÁS CORREDORES LOCAIS)
SAÚDE : TÓDOLOS/AS PARTICIPANTES DAS DISTINTAS CATEGORÍAS DEBERÁN ATOPARSE EN
CONDICIÓNS FÍSICAS QUE LLE PERMITAN A REALIZACIÓN DA PROBA, SEN POR EN RISCO A SÚA
SAÚDE NIN A DO RESTO DOS DEMÁIS PARTICIPANTES. DE NON FACELO ASÍ PARTICIPARÁ BAIXO
A SUA RESPONSABILIDADE E RISCO, EXIMINDO Á ORGANIZACIÓN DE TODA RESPONSABILIDADE
EN CASO DE INCIDENTES.
A INSCRICIÓN INCLÚE SEGURO DE ACCIDENTES, RESPONSABILIDADE CIVIL E ATENCIÓN EN
AMBULANCIA.
PROTECCIÓN DE DATOS E IMAXE : OS PARTICIPANTES E OS TITORES LEGÁIS DOS MENORES DE
IDADE AUTORIZAN A PUBLICACIÓN DE IMAXES E VÍDEO NAS QUE PODAN APARECER.
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
• Abandoar residuos fora das papeleiras situadas nos avituallamentos.
• Non auxiliar ao participante que o necesite
• Non obedecer as indicacións do persoal identificado como da organización
• Non levar o dorsal visible.
• Atallar, sairse do itinerario sinalizado, especialmente nas zonas mais sensibles, co fin de non
danar o medio ambente.
• Non pasar polos controis de paso que determine a organización.
• Non realizar o percorrido completo.
OUTROS:
- DUCHAS
- AGASALLO
- COMIDA+BEBIDA AO REMATE DA PROBA
https://inscripciones.galitiming.com/inscripcion/vii-trail-andaina-montes-de-sandias-2024/
https://maps.app.goo.gl/E9LCP6aFyTHyF8N67

[ Go Back ]