Calendario
Ver carrera

Maside

17/09/2023 11:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
XVIª CARREIRA POPULAR
XVª ANDAINA
Categorías:
A Carreira Popular consta das seguintes categorías:
.- Carritos: dende o momento do nacemento ata os 3
anos.
.- Pitufos: de entre 4 e 7 anos (nados 2019-2018-
2017-2016)
.- Rapaces: de entre 8 e 12 anos (nados 2015-2014-
2013-2012-2011)
.- Mozos: de entre 13 e 15 anos (nados 2010-2009-
2008)
.- Absoluta: de 16 anos en adiante
A Andaina será categoría única.
Distancia:
O percorrido é de 13,500 km, para a categoría
Absoluta da Carreira e a Andaina, transcorrendo
maioritariamente por camiños de terra dentro da
Paraxe Natural do Puzo do Lago, ainda que comeza e
remata en asfalto no núcleo urbano de Maside.
Para a categoría Carritos (ata 3 anos) a distancia é de
750 metros (unha volta de 750 metros).
Para a Categoría Pitufos (3 a 7 anos) a distancia é de
750 metros (unha volta de 750 metros) a disputar
polas rúas de Maside.
Para a categoría Rapaces serán 1.050 metros (unha
volta de 750 metros + unha volta de 300 metros)
polas rúas de Maside.
Para a categoría Mozos o percorrido ten 3,5 km que
os levarán por asfalto é terra á meta.
Horarios:
09.30 horas- Saida Andaina
10.00 horas- Saida Categoría Mozos
10.30 horas- Saída Categoría Rapaces
10.45 horas- Saída Categoría Pitufos
Saída Categoría Carritos
11.00 horas- Saída Categoría Absoluta
Localizacións:
Saída/Meta: estará instalada na Rúa Principal de
Maside á altura da Alameda.
Duchas: Pavillón de Deportes de Maside.
Información e Inscricións:
Todas as persoas interesadas en participar neste
evento deportivo terán toda a información relativa ó
mesmo tanto na páxina web de Concello de Maside
(www.concellodemaside.gal) como na de
ChampionChipNorte (www.championchipnorte.com), así
como no teléfono 608.242.210.
As inscricións para a XVIª Carreira Popular e XVª
Andaina poderán realizarse a través do portal web
www.championchipnorte.com.
A cota de inscrición é de 5 € para os participantes na
Categoría Mozos, Absoluta e Andaina. O prazo de
inscrición pecharase o xoves 14 de setembro.
A inscrición nas categorías Carritos, Pitufos e
Rapaces serán gratuitas.
A totalidade da recadación das probas será donado á
“ASPADISI” O Carballiño. Dado o carácter solidario
das probas haberá a disposición de tódolos
interesados unha “Fila 0” onde poderán depositar os
donativos (ben no banco CCC: ES64 2080 5315 70
3040352461-indicando no concepto: Fila 0; ben o día
da proba, ou a través da plataforma de
ChampionChipNorte).
Premios:
Medaias para tódolos participantes:
Categoría Carritos
Categoría Pitufos
Categoría Rapaces
Trofeos para as seguintes Categorías:
1º-2º-3º e 1ª-2ª-3ª Categoría Mozos
1º-2º-3º e 1ª-2ª-3ª Categoría Absoluta
1º-1ª Local da Carreira
1º-1ª Andaina
Ademáis haberá para tódolos participantes agasallos
cortesía dos distintos colaboradores do evento.
Avituallamentos:
O longo do percorrido atoparemos un avituallamento
líquido. Debido a que a proba transcurre en gran parte
pola Paraxe Natural do Puzo do Lago declarada de
Interese Natural, rógase a tódolos/as participantes
que depositen os posibles desperdicios dentro das
zonas habilitadas para elo.
Ó finalizar a proba avituallamento líquido e sólido na
súa chegada a meta.
Dorsais:
Serán entregados ata media hora antes da saída de
cada proba, a recollida farase na zona de inscricións
situada na entrada da Alameda de Maside.
Os participantes da Carreira Popular en categorías
inferiores (Pitufos, Rapaces e Mozos) tan só poderán
participar nunha delas, a que lle corresponda por
idade. Se en algún caso participase en máis dunha a
organización declina toda responsabilidade ó respecto,
e tan só poderá subir a podium na categoría que lle
corresponda por idade.
Medio ambiente:
A organización solicita encarecidamente que se
manteña o trazado do percorrido limpo de
desperdicios (envoltorios de geles, barritas, plásticos,
botellas, papeis,...).
Estaremos nun espazo natural e para poder seguir
disfrutando del e da proba somos todos nós os que
debemos velar pola súa conservación. Todos somos
responsables.
Se ti, participante, ves a un compañeiro/a depositar
desperdicios no percorrido denunciao ante a
organización. De non facelo serás cómplice. Espazos
naturais, libres de desperdicios.
A organización velará de forma moi especial o
cumprimento deste apartado. Chegado o caso
procederase á descalificación do infractor/a.

[ Go Back ]