Calendario
Ver carrera

Ó Barco de Valdeorras

06/11/2022 11:00 - 12:00

[ Go Back ]

Descripción O CLUBE ADAS CUPA coa colaboración do Concello de O Barco de Valdeorras, a Delegación da F.G.A en
Valdeorras, organiza a 14ª CARREIRA POPULAR DOS SANTIÑOS, que se desenrolará o vindeiro 06 de
Novembro do 2022 .
Proba incluída no Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e controlada a cargo do Comité
de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
1º.- As inscricións absoluta para a carreira se realizará a través a web de http://www.carreirasgalegas.com/
2º.- As INSCRICIONS deberán estar no poder da Organización antes das 23.59 h.do xoves 03 de Novembro.
3º.- A inscrición estará limitada a 200 participantes para a carreira absoluta e terán un costo de 8€.
4º.- As inscricións dos cativos Prebenxamín, SUB 10, SUB 12, SUB14 e SUB 16, faranse a través de
http://www.carreirasgalegas.com/ preferentemente. Tamen se poderan facer o correo electrónico
tinin_adas@hotmail.com, sendo esta inscrición gratuíta.
5º.- A retirada de dorsais realizarase na mesa habilitada para tal fin no ESTADIO DE CALABAGUEIROS o día
05 de novembro de 19.00 h a 20.00 h. e o 06 de novembro de 9.30 h a 10.30 h.
Non se admitirán inscricións fora do prazo.
1º.- DISTANCIA HOMOLOGADA, o circuíto urbano consta de unha volta de 2.500 mts, (VER ANEXO 2)
os/as atletas poderán participar nas seguintes carreiras:
- 2.500 mts. 1 VOLTA (Sub 16)
- 5.000 mts. 2 VOLTAS (dende Sub 18 ata Master)
2º.- PRE-SAÍDA E SAÍDA
Os/As atletas terán que presentarse á porta da zona de presaída 10 minutos antes da súa saída para ser
ubicados nun lugar axeitado, para non ter acumulacións de persoas.
5º.- O circuíto consta de unha volta de 2.500 m., totalmente chairo, que transcorrerá polas seguintes rúas:
SAIDA PABELLON DE CALABAGUEIROS (diante) - Rúa Río Mariñán - Rúa Barco de Avila - Paseo do Malecón
(control de paso) - Paseo do Malecón - Rúa A Coruña - Rúa Calabagueiros e META PABELLON DE
CALABAGUEIROS (diante) VER ANEXO 2.
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser visible no
desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá durante o
transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser descalificados.
3º.-As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 40 minutos despois
de comunicarse oficialmente os resultados.
4º.-Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o circuíto da
carreira, manipular o dorsal, falsificar datos persoais.
5º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta o presente
regulamento.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e
accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente, imprudencia o
inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos
polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no
percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes do comezo
da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están facultados para retirar
da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma.
Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un
recoñecemento de aptitude médico-deportivo que descarte calquera patoloxía que impida a súa
participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da FGA, RFEA e
WA para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa
inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade
para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e
Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de ranking popular e probas de ruta. En todo
caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á
Federación Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña
PREMIOS E TROFEOS
- Haberá trofeos para os tres primeiros clasificados na categoría absoluta homes e mulleres.
- Haberá trofeo os primeiro clasificado e medallas para o segundo e terceiro nas categorías sub-14, Sub
16, Sub 18/Sub 20, sub-23/sénior e toda a categorías master homes e mulleres.
- Nas carreiras de Sub 14, sub 12, sub 10 e Prebenxamíns entregaranse medallas ATA OS 10 PRIMEIROS
DE CADA CATEGORIA
- Obsequiarase cunha bolsa do corredor os participantes na carreira absoluta.
- Os trofeos da categoría absoluta, non serán acumulables coas outras categorías.
HORARIO E DISTANCIAS
11.00H .
SUB 18/20 MASC. Nados en 2003,2004,2005 e 2006 5.000 M 2 voltas
SUB 23/ SENIOR MASC. Nados desde 2002 ata 34 anos
ABSOLUTO MASC. Dende o 2006 ata Master
MASTER MASC.“A” 35 A 44 ANOS
MASTER MASC.“B”
MASTER MASC “C”
MASTER MASC “D”
MASTER MASC “E”
45 A 54 ANOS
55 A 64 ANOS
65 A 74 ANOS
75 ANOS EN ADIANTE
11.00H
SUB 18/20 FEM
SUB 23/SENIOR FEM
ABSOLUTO FEM
2003, 2004, 2005 E 2006
2000, 2001 E 2002 ATA 34 ANOS
DESDE 2006 ATA MASTER
5.000 M 2 voltas
MASTER FEM.“A” 35 A 44 ANOS
MASTER FEM.“B” 45 A 54 ANOS
MASTER FEM.”C” 55 A 64 ANOS
MASTER FEM.“D” 65 A 74 ANOS
MASTER FEM “E” DE 75 ANOS EN ADIANTE
11.00H
SUB 16 MASC. e FEM 2008/2007 2.500 M 1 volta
12.00H
SUB 14 MASC. e FEM. 2010/2009 600 M Pista
12.10H
SUB 12 MASC. e FEM. 2012/2011 500 M Pista
12.20H
SUB 10 MASC. e FEM. 2014/2013 300 M Pista
12.30H
PREBENXAMÍNS MASC.e FEM. 2015 en adiante 100 M Pista
12.45H
ENTREGA DE TROFEOS
1.- As inscricións dos cativos Prebenxamín, SUB 10, SUB 12, SUB14 e SUB 16, faranse a través DA PAXINA
DE CARREIRAS GALEGAS OU BEN A TRAVES do correo electrónico tinin_adas@hotmail.com , sendo esta
inscrición gratuíta.
2.- A retirada de dorsais realizarase na mesa habilitada para tal fin no ESTADIO DE CALABAGUEIROS o día
- 05 de Novembro de 19.00 h a 20.00 h.
- 06 de Novembro de 10.30 h a 12.00 h.
3.- E moi importante que os participantes lean o protocolo AntCovid19 (Anexo I) e que a hora de recoller o
seu dorsal traian asinada a “Declaración responsable”
4.- Os/As deportistas terán que presentarse á porta da zona de presaída 10 minutos antes da súa saída
para ser ubicados nun lugar axeitado, para non ter acumulacións de persoas. (ver Horario)
5.- O formato empregado na proba será de CARREIRAS NA PISTA DE ATLETISMO
- Haberá trofeo os primeiro clasificado e medallas para o segundo e terceiro nas categorías sub-14.
- Nas carreiras de Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Prebenxamíns entregaranse medallas ATA OS 10 PRIMEIROS DE
CADA CATEGORIA.

[ Go Back ]