Calendario
Ver carrera

Tordoia - CANCELADA

22/10/2022 18:00 - 19:00

[ Go Back ]

Descripción XII CARREIRA POPULAR PEDESTRE “TORDOIA IN
ESSENCE”
V ANDAINA POPULAR 2022
Sábado,22 de Outubro de2022
Seixán, Cabaleiros (Tordoia) a partir das 16:30 h horas
A área de Deportes do Concello de Tordoia co control técnico da Federación Galega de
Atletismo, organizan a Carreira Popular Pedestre “Tordoia in Essence” e a Andaina Popular
2022, o sábado 22 de outubro (sábado de tarde) a partir das 16:30 horas.
Ofertanse dúas probas distintas para dar resposta á demanda existente: unha
competitiva, como é a carreira a pé, e outra máis enfocada car o ocio e disfrute como e a
andaina. O percorrido da carreira e da andaina será o mesmo.
As probas rexiranse dacordo ao seguinte:
REGULAMENTO
1. Poderán participar atletas federados e non federados; haberá unha soa clasificación
conxunta. O Control das carreiras estará a cargo da organización.
3. Categorías dos participantes:
Categorías e horarios
CATEGORIA ANO DE NACEMENTO HORA DISTANCIAS
Pitufo Nados en 2017 e posteriores 16:30h 100 m
Prebenxamín Nados en 2015 - 2016 16:40 h 300 m
Sub 10 e Sub 12 2013-2014 e 2011-2012 16:50 h 700 m
Sub 14 e Sub 16 2009-2010 e 2007-2008 17:05 h 1800 m
ANDAINA TODAS AS IDADES 17:20 h 6850 m
Sub 18 2005 – 2006 18:00 h 6850 m
Senior 1988 ata 2004 18:00 h 6850 m
Máster 1 Nados/as entre 1977 e 1987 18:00 h 6850 m
Máster 2 Nados/as entre 1976 e 1967 18:00 h 6850 m
Máster 3 Nados/as en 1966 e anteriores 18:00 h 6850 m
ENTREGA DE PREMIOS AS 19:30 HORAS
4. INSCRICIONS
✓ A inscrición da proba absoluta (de sub 18 a máster) poderá realizarse na web
www.carreirasgalegas.com con data límite o mércores 19 de outubro ás
23:59 horas*.
✓ A inscrición das carreiras escolares (de pitufo a sub 16) farase tamén a través da
páxina web www.carreirasgalegas.com con data límite o mércores 19 de
outubro ás 23:59 horas*.
PREZOS DA INSCRICION
▪ CATEGORIAS ESCOLARES (de pitufo a sub 16 incluídos): GRATUITA
▪ PROBA ABSOLUTA e ANDAINA (de sub 18 a máster): 5 €
* O pago da inscrición poderá realizarse pola pasarela de pago da páxina web
www.carreirasgalegas.com Para calquera dúbida co proceso de inscrición poderán
poñerse en contacto co teléfono 981 291 683 ou no em@il info@carreirasgalegas.com.
Non se admitirán inscricións fóra do prazo establecido nin se admitirán inscricións o día da
proba.
5. PREMIOS E TROFEOS
− Haberá trofeos aos tres primeiros/as clasificados/as da xeral absoluta
(premios NON acumulativos).

Concello de Tordoia.
− Os atletas das categorías pitufo e prebenxamín só recibirán medallas. Non haberá
trofeos para estas categorías.
− No referente á ANDAINA, non haberá trofeos. Si que levarán, en cambio, como
todos os participantes nas carreiras, un agasallo commemorativo. Os menores de
idade deberán ir acompañados dun adulto na ANDAINA.
6.
7.
8. Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes e tamén a entrada
ao circuíto de toda persoa allea á carreira.
9.
Haberá trofeo ou medalla para os/as tres primeiros/as clasificados/as de cada
e t r o f e o para o primeiro home e a primeira muller mellor clasificados
A SAÍDA das probas terá lugar no Campo da festa de Cabaleiros (Seixán). Os
participantes estarán na saída 5 minutos antes do comezo da súa proba co seu
pertinente dorsal identificador.
A entrega de dorsais terá como tempo límite 30 minutos antes da proba e realizarase a
carón da saída das probas. Os dorsais colocaranse nun lugar visible na parte anterior
do corpo (zona próxima ao peito), respetándose a publicidade existente neles.
Será motivo de descualificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo
o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular éste, falsificar datos persoais, ou
competir co dorsal ou chip doutra persoa.
10. As reclamacións referentes aos resultados oficiais, deberán ser feitas verbalmente ao
xuíz árbitro, non máis tarde de 30 minutos despois de comunicarse os resultados.
11. Todos/as os/as corredores terán un Seguro de Accidentes Deportivos, (no caso de non
estar federados), e o correspondente R.C., polo que estará prohibido correr sen
estar inscrito dentro do prazo establecido.
12. A Organización resérvase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou
circunstancia non contemplada neste regulamento. A participación nas probas suporá a
total aceptación deste Regulamento.
13. Todo o non recollido no presente regulamento rexirase pola normativa de probas en
ruta da FGA e da RFEA en vigor.
14. LOPD
Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e imaxe
nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet.

[ Go Back ]