Calendario
Ver carrera

Sin-Son

18/12/2022 11:00 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción O Concello de Porto do Son organiza o domingo 18 de decembro a partir das 11:00h. horas a carreira
popular ¨SIN-SON 10 K¨ a cal estará incluída no calendario oficial de probas da Federación Galega de
Atletismo. As probas rexeranse polo seguinte regulamento:
INFORMACIÓN XERAL
Esta edición cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades
multitudinarias no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo
FÍSICOVID–DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaría Xeral para o
Deporte vixente na data de celebración da proba, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en
todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19 que establezan as autoridades sanitarias
en cada momento. Polo que a organización, o Concello da Porto do Son e a Federación Galega de Atletismo,
por causas de forza maior, reservaranse o dereito de realizar os cambios que sexan necesarios, previo acordo
entre ambas partes, e que serán comunicados e difundidos entre as persoas inscritas, para o seu
coñecemento.
REGULAMENTO PROBA ABSOLUTA (10 KM)
Articulo 1.- A carreira absoluta cuxa saída será ás 11:00 h disputarase sobre unha distancia de 10 km en ruta
entre as localidades de PORTOSÍN e PORTO DO SON. A proba estará supervisada baixo o control técnico
do Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
Articulo 2.- Nesta proba poderán participar atletas federados ou non federados. A participación de atletas
estranxeiros rexerase polo regulamento de probas en ruta da Real Federación Española de Atletismo, o cal
dispón o seguinte:
“Por norma xeral nestas competicións non poderán participar atletas españois con axuda económica da
RFEA nin atletas estranxeiros que realizasen unha marca igual ou mellor que a que se indica no seguinte
cadro durante a presente tempada ou as 2 anteriores:
Homes Mulleres
800 m 1'48"50 2'05"0
1500 m 3'42"00 4'17"00
3000 m 8'10"00 9'30"00
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
5000 m 13'45"00 15'55"00
10000 m 28'50"00 33'50"00
3000 m obst. 8'50"00 10'25”00
10 km ruta 29'10" 33'50"
Medio Maratón 1 h03'00" 1 h13'30"
Maratón 2 h12'00" 2 h34"00
En ambos os casos, esta prohibición non afectará as probas do Calendario Autonómico pola que o atleta teña
licenza.
A RFEA, atendendo a especiais circunstancias deportivas, poderá autorizar, previa solicitude e de maneira
excepcional, a participación de atletas estranxeiros (ou españois con axuda económica) en pruebas dos
respectivos Calendarios Autonómicos.
As probas que teñan unha participación de atletas estranxeiros non residentes superior ao 5% do total de
inscritos deberán obrigatoriamente estar incluídas no Calendario Nacional.
Nas competicións de ruta será obrigatorio que os circuítos de distáncialas milla, 5km, 10km, 15km, 20km,
1⁄2 Maratón, 25km, 30km, Maratón, 100km e Maratón por Substitucións estén homologados pola RFEA.
En todos estes casos o atleta deberá posuír o permiso da Federación do seu país de acordo coa normativa
IAAF”.
Artigo 3.-A recollida de dorsais e chips poderase efectuar da seguinte maneira:
1. Os participantes que se anoten antes do 1 de decembro, poderán elixir os puntos para a recollida dos
dorsais nas seguintes localidades: « Santiago, A Coruña, Pontevedra ou Vigo»; a partir do 8 de decembro ata
o 12 de decembro; poderán facer efectiva a recollida.
2. Para todos os participantes en xeral, que non elixan punto de recollida de dorsais, os puntos de
recollida serán:
a. Portosín, o día 17 de decembro na Casa dá Cultura, na «FEIRA DO CORREDOR» desde as 18:00 ás
21:00 h. Recomendámosvos fagades o esforzo de usar esta opción.
b. Portosín, o mesmo día da carreira en horario de 8:00h. a 10:30 h. da mañá, na Casa da Cultura, preto
da zona de saída.
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
Recoméndase que, na medida do posible, fágase a recollida previamente por razóns operativas.
O traslado de participantes farase en 10 autobuses con saída de Porto do Son a partir das 8:00 h, en dirección
á localidade de Portosín (lugar de saída de carreira). O último autobús sairá ás 10:20 h.
Próximamente informarase, dos puntos de recollida en Santiago, A Coruña, Pontevedra e Vigo.
A información estará dispoñible na web da carreira. https://www.sinson10k.com/
Artigo 4.- A carreira realizarase sobre un circuíto en liña no cal se establecerán 2 puntos de control, un a
metade de percorrido e outro situado no arco de META. O percorrido no seu inicio transcorrerá por un
circuíto urbano de 3,550 km na localidade de Portosín; unha vez completado este primeiro tramo de carreira
accederase á AC-550 para desta forma e sen abandonar a mesma, completar o percorrido en dirección a
Porto do Son accedendo polo porto cara á liña de META.
Artigo 5.- Haberá 2 puntos de avituallamiento: km 6 (auga) e en META (sólido e líquido)
Artigo 6.- Os únicos vehículos que poderán seguir a proba serán os da organización e vehículos autorizados
Cortarase o tráfico rodado do carril dereito en sentido Portosín a Porto do Son polo que transitará a carreira.
A organización colocará conos no centro da calzada e durante todo o percorrido para delimitar a zona dos
corredores con respecto ao carril contrario de circulación de vehículos.
Artigo 7.- As inscricións, consulta de clasificacións e tempos realizaranse nas webs oficiais do Concello de
Porto do Son, con ligazón directa á pasarela. Calquera dúbida con respecto ao proceso de inscrición poderá
consultarse na propia web oficial do evento ou por mail en soporte@emesports.es.
O atleta deberá encher o formulario de inscrición e mediante a modalidade de pago por tarxeta efectuar o
pago que no seu caso corresponda.
• O prezo ata o venres 28 de outubro ás 23:59 h é de 7€ por participante.
• O prezo dende o sábado 29 de outubro ata o luns 12 de decembro ás 23:59 h é de 10€ por
participante.
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
Non se aceptarán inscricións o mesmo día da carreira nin fóra de prazo. Entrando na listaxe de inscritos
poderá visualizar o estado da súa inscrición.
As inscricións abriranse o 21 de outubro e pecharanse o luns 12 de Decembro ás 23:59 h.,ou ata completar
1.500 participantes.
O 2 de decembro pecharanse para os participantes que decidan facer a recollida en Santiago de Compostela,
A Coruña, Pontevedra e Vigo, proximamente, informarase, para os inscritos máis afastados dos puntos de
recollida nas citadas localidades. A información estará dispoñible nas webs: https://www.sinson10k.com/ e
www.portodoson.gal. E nas RRSS oficiais da carreira.
Artigo 8.- Estableceranse as seguintes categorías de competición:
HOMES E MULLERES
-CATEGORÍA XERAL.
-CATEGORÍA (SUB 18): Atletas nados no 2005 e 2006.
-CATEGORÍA (SÉNIOR): Atletas de idades comprendidas entre os 18, ata ter cumplidos 34 anos.
-CATEGORÍA VETERANOS A: Dende o día que cumpran 35 anos ata 40 anos.
-CATEGORÍA VETERANO B: Atletas de idades comprendidas entre os 41 e 50 anos.
-CATEGORÍA VETERANO C: Atletas de 51 anos en diante.
Artigo 9.- A organización establecerá os seguintes premios e obsequios:
• Trofeo para @s tres primeiro@ s clasificade@ s de todas as categorías establecidas no presente
regulamento.
• Trofeo para os tres primeiros sonenses homes e mulleres da xeral.
• CAMISETA TÉCNICA para todos os inscritos.
• Avituallamento FINAL (Sólido e líquido)
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
SERVIZOS PARA O ATLETA
• Servizo de 10 autobuses e gardarroupa para atletas (carpa de META e Bus).
• Servizo de FISIOTERAPIA para todos os participantes.
• Marcaxe de cada KM con sinalización no pavimento.
• Arco ríxido de control ao paso do km5.
• Servizo de duchas (Pavillón Polideportivo Santa Irene, Piscina Municipal e Campo de Fútbol).
Sempre que as autoridades sanitarias o permitan.
• Autobús pechando a proba para recollida de participantes que o necesiten.
• Servizo de ambulancias, seguro deportivo do atleta e de responsabilidade civil do evento, 3 médicos
e 3 sanitarios.
• Caixóns de saída (Elite: menos de 40 min, Caixón A: menos de 50 min e Caixón B:máis de 50 min).
• 3 Globos (lebres) para baixar de 40 min, baixar 45 min e baixar de 50 min.
• Baños.
• Zonas de Parking Atletas.
PREMIOS Á XERAL (premios en metálico)
1º Clasificado/a: Trofeo, 500€.
2º Clasificado/a: Trofeo, 400€.
3º Clasificado/a: Trofeo, 300€.
4º Clasificado/a: 200€.
5º Clasificado/a: 100€.
Tres primeiros sonenses: (requisito, estar empadroado, no Concello de Porto do Son, como mínimo,
durante os últimos 365 días anteriores á carreira e marcar campo correspondente na inscrición).
1º Clasificado/a. Trofeo, 100€. en material deportivo.
2º Clasificado/a. Trofeo, 75€. en material deportivo.
3º Clasificado/a. Trofeo, 50€.en material deportivo.
Artigo 10.- A organización reservarase o dereito para solicitar o DNI ou documento acreditativo da
identidade e/ou idade dun participante en caso de dúbida ou posterior reclamación que poida afectar á
entrega de premios da categoría á que afecte. Neste caso atrasarase a entrega de premios ata que o deportista
demostre a súa idade.
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
Artigo 11.- Descualificacións: calquera atleta poderá ser descualificado por non levar dorsal ou non levalo
colocado de forma visible e a todo o ancho na zona do peito; por mal estado físico do deportista ou por
participar con chip ou dorsal doutro corredor; por participar
cun dorsal non autorizado, entrar en meta sen chip ou non levalo colocado correctamente na zapatilla
deportiva; por non atender as indicacións da organización e/ou xuíces e por condutas antideportivas.
Artigo 12.- Todos os participantes, polo feito de tomar a saída, aceptan o presente regulamento. Todo o non
previsto nel resolverase segundo o establecido nos regulamentos da RFEA e FGA para probas en ruta. As
reclamacións poderán realizarse ao xuíz árbitro da competición con prazo máximo 30 minutos despois da
publicación dos resultados.
Artigo 13.- O límite de inscrición será de 1.500 participantes na proba de 10 Kilómetros.
Art. 14 – ENTREGA DE TROFEOS. Realizarase no palco instalado na zona de meta o día da carreira. A
entrega de trofeos realizarase á finalización do evento. Os/as atletas deberán situarse na zona próxima á
entrega de trofeos no momento no que a megafonía anuncie o seu comezo. Con carácter xeral, os/as atletas
que non se presenten á recollida do seu trofeo no momento da entrega perderán o dereito para recollelo. Só
subirán ao podio as persoas nomeadas. Non se lle entregará o trofeo a ninguén que non sexa o/a propio/a
atleta. Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada pola súa ausencia no momento da entrega
deberanse poñer en contacto co Servizo Municipal de Deportes durante un prazo máximo de 15 días, onde
estarán custodiados os trofeos non recollidos.
Art. 15– RESPONSABILIDADE A organización non se fai responsable dos danos que puidesen sufrir as
persoas participantes por imprudencias ou descoidos delas mesmas. O/a participante declara, baixo a súa
responsabilidade, que realizou o oportuno recoñecemento médico que lle permite estar en condicións
óptimas para realizar a proba, e exime á organización da devandita responsabilidade. A organización dispón
dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá os incidentes inherentes á proba.
Art. 16 – LOPD Todas as persoas corredoras ao realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e
imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Mediante a inscrición, o/a participante
consente expresamente que os seus datos sexan utilizados polo Concello de Porto do Son e a Federación
Galega de Atletismo para comunicacións sobre as súas actividades. En todo caso, de conformidade co
establecido polo artigo 5 da LOPD, infórmase de que os datos de carácter persoal declarados pasarán a
formar parte de: a) O ficheiro denominado INSCRICIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, do que o
responsable do tratamento será o Concello de Porto do Son, dos que as finalidades e usos previstos serán os
seguintes: xestión centralizada das instalacións deportivas municipais, das actividades impartidas nelas e do
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
uso de instalacións. Todas as persoas participantes ao realizaren a inscrición aceptan a publicación do seu
nome e imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet. Autorízase a tomar imaxes sempre
que se utilicen para a promoción e difusión das devanditas actividades, así como á utilización do móbil e
correo electrónico como forma de aviso e comunicación por parte do Servizo Municipal de Deportes. Os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste ficheiro
poderanse exercer ante Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son(Atalaia S/N. C.P. 15200) nos termos
establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD. Ojo morado O ficheiro denominado ATLETAS, do que o responsable
do tratamento será a Federación Galega de Atletismo, e cuxa finalidade será a relación de atletas
federados/as na competicións oficiais, elaboración de clasificación e estatísticas. Esta proba pertence ao
calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e da Real Federación Española de Atletismo e
mediante a súa inscrición, as persoas corredoras consenten expresamente que os seus datos básicos (nome,
apelidos, NIF/ NIE/pasaporte, data de nacemento, sexo e código postal de residencia), sexan enviados á Real
Federación Española de Atletismo para a xestión das licenzas de día, resultados e clasificación. A posesión
da licenza garante que o/a corredor/a participa cuberto/a por un seguro de responsabilidade civil e de
accidentes. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados neste
ficheiro poderanse exercer ante a Federación Galega de Atletismo (Avda. Glasgow s/n. Complexo Deportivo
de Elviña), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da LOPD.
Art. 17 – COMPROMISO. A inscrición na carreira implica a plena aceptación do presente regulamento.
CONSIDERACIÓN FINAL A organización resérvase o dereito de realizar algún cambio no presente
regulamento se así o considerase, e deberá comunicalo nas webs oficiais do Concello de Porto do Son, e na
información ás persoas participantes. En todo caso, e por interese deportivo, a organización reservase o
dereito de convidar a atletas concretos, mulleres ou homes con marcas ou traxectoria deportiva que poidan
aumentar a calidade da carreira. Todo o non reflectido no presente regulamento rexerase polas normas da
FGA, RFEA, WA e ICP. O/a participante comprométese a aceptar que ten lido, entendido e aceptado o
cumprimento do protocolo de prevención da COVID-19 desta proba, colaborando en todo o posible coa
Organización. O protocolo será actualizado en función das restricións e limitacións vixentes no momento da
celebración da proba decretadas por parte das autoridades sanitarias competentes.
INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA
1. Se decide aparcar o seu vehículo en Porto do Son, dispoñerá de zonas habilitadas (aparcadoiro para a
carreira ben sinalizado). Colla un dos 10 autobuses dispoñibles (8:00 h. a 10:20 h.) Os cales lle trasladarán á
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
saída a Portosín. Recolla o seu dorsal, se é o caso de 8:00 h a 10:00 h (na Casa da Cultura de Portosín,
próxima á zona de SAÍDA).
2. A SAÍDA darase ás 11:00h (3,550km de circuíto urbano e 6,450km pola C550).
3. Unha vez pasada a META terás o avituallamento sólido e líquido e a posibilidade de utilizar o servizo de
duchas que estará convenientemente sinalizado, ( Pavillón Santa Irene, Campo de Fútbol Emilio García,
Piscina Municipal). Poderás utilizar o servizo de autobuses RETORNO para volver a Portosín a recoller o
teu vehículo, se é o caso.
4. Poderás recoller as túas pertenzas no SERVIZO GARDA-ROUPA.
5. A entrega de premios realizarase ás 13:00 h.
8. GRAZAS POLA súa ASISTENCIA.
REGULAMENTO XORNADA PREVIA 5K E PROBAS ESCOLARES
Articulo 1.- As carreiras escolares disputaranse, na localidade de Portosín o sábado día 17 de decembro, a
partir das 17:00 h. a saída e meta estará na zona portuaria. A proba estará baixo o control técnico do Comité
Galego de Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
Artigo 2.- A recollida de dorsais efectuarase dende as 15:30 h da tarde na localidade de Portosín (zona
portuaria) onde estará instalada a Meta.
Artigo 3.- O horario e categorías das probas serán os seguintes:
HORA CATEGORÍA ANOS DISTANCIA
17:00h CHUPETE 2017 E POSTERIORES 100M
17:15h PREBENXAMÍN 2015/2016 300M
17:30h SUB 10/BENXAMÍN 2013/2014 500M
17:45h SUB 12/ALEVÍN 2011/2012 1.000M
18:00h SUB 14/INFANTIL 2009/2010 2.000M
18:15h SUB 16/CADETE 2007/2008 2.000M
Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358
Artigo 4.- As inscricións poderán realizarse a través da web oficial da carreira: www.sin-son10 k. com.
Deberán encher os campos obrigatorios sinalados na devandita inscrición. Calquera dúbida con respecto ao
proceso de inscrición poderá consultarse na propia páxina web. Poderanse visualizar os atletas inscritos de
forma correcta.
Os dorsais poderédelos recoller na zona de META DE ESCOLARES (chaira Portuaria de Portosín) o
mesmo día da proba.
O prazo de inscrición pecharase o Luns 12 de decembro ás 23:59h., ou ata completar 500 prazas, e non ten
coste ningún para o atleta.
Artigo 5.- A organización establecerá os seguintes premios e obsequios:
• Trofeo para @s tres primeiro@ s clasificade@ s de todas as categorías establecidas.
• En categoría chupete e prebenxamín haberá medallas para todos os participantes, e non haberá
trofeos (sen ánimo competitivo).
Artícúlo 6.- A entrega de premios terá lugar ás 19:30
Artigo 7.- Na xornada previa terá lugar un 5K na zona portuaria de Portosín, cun límite de inscrición de 200
prazas, e con trofeos ós tres primeiros clasificad@s masculino e feminino.
Horario de saída: 18:30
Lugar: Zona portuaria de Portosín.
A inscrición na Sin-Son 10K dará dereito a participar en este 5K paralelo.

[ Go Back ]