Calendario
Ver carrera

Courel

26/09/2021 10:00 - 11:30

[ Go Back ]

Descripción Quilometros verticais Cumios do Courel:
Os dias 25 de Septembro e 26 de Septembro do 2021 celebraranse no Concello de
Folgoso do Courel os quilometros verticais do Penaboa, Coto e Formigueiros
 dia 25 de Septembro as 17:00 horas celebrarase o quilometro vertical do
Penaboa cunha lonxitude de 4,6 quilometros e un desnivel positivo de 960
metros
 dia 25 de Septembro as 21:15 horas celebrarase o quilometro vertical
nocturno do Coto cunha lonxitude de 2 qulometros e un desnivel positivo de
500 metros
 dia 26 de septembro as 10:00 horas celebrarase o quilometro vertical do
Formigueiros cunha lonxitude de 3,9 qulometros e un desnivel positivo de
950 metros
Organizada polo Concello de Folgoso e Montouto Club de Montaña .
Os quilometros podense facer de maneira combinada , realizando os tres quilometros
verticais , ou competir tan soio en un ou dous quilometros verticais.
A inscripcion que se fara a traves da plataforma de Galitiming :
 Inscripción aos tres quilometros verticais ( combinada Cumios do Courel) :
o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 35 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 45€
 Inscripcion a dous quilometros verticais:
o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 30 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 40€
 Inscripcion a un quilometro vertical:
o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 17 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 25€
 Poderase anular a inscripción cun custo de 10 € por gastos de xestion ata o dia
5 de septembro, asi mesmo podese ceder o dorsal a outro corredor ata o dia
21 de septembro sin costo algún comunicando con anterioridade a organización a
correo electrónico montoutoclubemontana@gmail.com
A saída da carreira terá lugar desde
 Ferreiros de Abaixo no quilometro vertical do Penaboa e Coto, sendo a chegada
no mirado do Pico dos Bois ou Penaboa e no Coto respectivamente.
 Dende a Aula da Natureza de Moreda no quilometro vertical do Formigueiros
sendo a chegada no pico do Formigueiros.
As carreiras seran en modalidade cronometrada en grupos de corredores que se
determinaran en relacion ao numero de inscritos
O maximo de corredores en cada carreira sera de 200 por riguroso orde de
inscipcion, sendo a idade minima para participar os 16 anos cumpridos na data da
carreira.
A recollida de dorsais e toda a loxistia das duas carreiras situarase na localidade de
Folgoso do Courel .
A recollida de dorsais farase co seguinte horario:
 dia 25 de septembro dende as 14 horas ata as 16 horas en Folgoso do
Courel( determinarase lugar), asi mesmo entregaranse no lugar da saida ata
10 minutos antes da saida dende as 16:30 no caso do Penaboa e dende as
20:30 no caso do Coto
 O dia 28 de JUNIO dende as 9 horas en Moreda
 Os corredores da combinada usaran o mesmo dorsal nas tres probas , esto
mesmo aplicarase no caso de a inscripcion a dous km verticais.
 Se podra acceder en vehiculos particulares aos puntos de saida pero os
vehículos deberán na medida do posible ir cheos polo reducido que e a zona de
aparcamento e para evitar asi colapsos.
 Poderán participar nesta proba os/as corredores/ as maiores de 16 anos de
idade, inscritos na mesma e que posúan a condición física apropiada para
competir en carreiras por montaña.
 O percorrido estará marcado pola organización e será desbalizado cando
remate a proba.
 PERCORRIDO DE BAIXADA (NON CRONOMETRADO) se realizara polo mesmo
sitio que o de subida.
 Tempo máximo para completar o percorrido cronometrado; a partir do cal se
pechará o control de meta e a clasificación. Será de:
 Penaboa: 2,00 horas
 Coto: 1:15 horas
 Formigueiros:2 horas
 Establécense os seguintes puntos de avituallamiento:

o Penaboa:
 Avituallamento Pico penaboa( km 4,5) : Auga
o Coto:
 Avituallamento Pico Coto( km 2) : Auga .
o Formigueiros:
 Avituallamento meta: Pico Formigueiros : Auga
 CATEGORÍAS E TROFEOS.
A organización entregará trofeos para a categoría absoluta e medallas o resto de
categorías en cada un dos quilometros verticais:
 Absoluta feminina
 Absoluta masculina
 Veteranas Feminino mayores de 45 anos.
 Veteranos Masculino mayores de 45 anos.
 OS premios non seran acumulativos
Ademáis habera premios da Combinada con trofeos para a categoría absoluta e
medallas o resto de categorías.
 Absoluta feminina
 Absoluta masculina
 Veteranas Feminino mayores de 45 anos.
 Veteranos Masculino mayores de 45 anos.
As clasificacions da combinada realizaranse mediante a suma dos tempos das duas
carreiras
Habera un premio especial ao millor equipo na combinada das tres carreiras , para a
clasificacion teranse en cota os tempos de 3 corredores nos que de maneira
obrigatoria debera haber unha muller.
Os corredores menores de 18 anos deberán presentar indispensablemente unha
autorización paterna asinada e unha copia do DNI do proxenitor.
Cada participante levará sobre a súa indumentaria nun lugar ben visible, o dorsal que
se lle entregará antes de comezar a proba. Non será válido levar o dorsal nas costas
ou parte posterior do corpo. O dorsal é persoal e intransferible. O incumprimento
deste punto leva a descualificación.
Os participantes deberán seguir o percorrido marcado pola organización, os
corredores que se afasten do percorrido serán descualificados.
O percorrido poderá ser modificado ou a proba podería suspenderse en caso de
producirse condicións meteorolóxicas adversas ou calquera outra circunstancia que
implicase risco para os participantes.
No percorrido existen carreiros estreitos polos que só se pode avanzar en fila dun.
Nestes tramos é obrigatorio ceder o paso e permitir adiantar a aqueles corredores
que o soliciten por poder avanzar máis rápido.
MATERIAL OBRIGATORIO: . En función das condicións meteorolóxicas podería ser
obrigatorio o uso de roupa de abrigo.
No quilometro vertical do Pico do Coto e obrigatorio o uso de frontal.
MATERIAL MOI RECOMENDABLE Bidón, sistema de hidratación. Manta térmica e
móvil.
No caso de que algún participante decida retirarse, tanto no percorrido de subida
como no de baixada, deberá comunicalo ao persoal de carreira devolvendo o dorsal e a
cartón-chip, e seguir as instrucións para a súa volta ou transporte á zona de saída.
Todo participante está obrigado a: Seguir as instrucións ditadas pola organización,
controladores, voluntarios e demais persoal da carreira.
Respectar o medio, especialmente non arroxar lixo, restos de comida, envoltorios,etc…
Velar pola seguridade dos demais participantes socorrer e prestar axuda a calquera
outro participante .
Equiparse correctamente co material, bebida, comida e indumentaria necesarios, para
participar na proba en función do tipo de terreo, percorrido e condicións
meteorolóxicas.
Cada participante será responsable do seu material, da súa propia seguridade e da
doutros participantes. ou perdas de material.
SEGURO DE ACCIDENTES. organización contratará un seguro de accidentes para os
corredores
Todos os participantes presentarán o seu DNI no momento de recoller o seu dorsal.
A inscrición na proba supón a aceptación de todas as condicións establecidas neste
regulamento. Quedará descualificado todo participante que o incumpra ou non
complete a totalidade do percorrido. A organización poderá modificar o presente
regulamento por causas xustificadas, comunicándoo debidamente aos participantes.
Ademais deste regulamento aplicaranse os protoicolos COVD da FEderacion
Galega de Montañismo aprobados pola Secretaria Xeral para o Deporte.
A data da proba poderanse dictar normas en relación a situación pandémica
que exista .
ROTEIROS DE SENDERISMO:
Os mesmos días realizaranse tres roteiros de senderismo guiados de dificultade
media alta :
O máximo de participantes será de 50 persoas en cada roteiro.
SABADO 25:
 ROTEIRO A PENABOA, ruta de 15 km con saida en ferreiros de abaixo que
subirá o km vertical ata o penabaoa descendendo polo mirador de polin ata
ferreiros de arriba e de ali repetindo o camino a Ferreiros de Abaixo.
o SAIDA: As 16:00 horas de Ferreiros de Abaixo.
o CHEGADA: 20:00 horas a Ferreiros de abaixo
o RECOLLIDA DE CAMISETAS: dende as 15:00 ta as 16:00 en Folgoso do
Courel
 ROTEIRO A COTO, ruta de 8 km con saida en ferreiros de abaixo que subirá o
km vertical ata o coto descendendo pola pista ata ferreiros de arriba e de ali
repetindo o camino a Ferreiros de Abaixo.
o SAIDA: As 20:45 horas de Ferreiros de Abaixo.
o CHEGADA: 00:00 horas a Ferreiros de abaixo
o RECOLLIDA DE CAMISETAS: a rematar a proba
DOMINGO 26 :
 ROTEIRO AO FORMIGUEIROS, ruta de 12 km con saida de Moreda que subirá
por Moreda Maior ata Alto do Couto e de ali Pola Arista do formigueiros ata o
seu cume descendendo despois de novo a Moreda
o SAIDA: As 9:00 horas de Moreda
o CHEGADA: 14:30 horas a Moreda
o RECOLLIDA DE CAMISETAS: a finalizar a proba
 Inscripción aos tres roteiros :
o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 30 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 40€
 Inscripción aos dous roteiros :
o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 25 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 35€
 Inscripción aos un roteiros :

o Dende o 22 de JUNIO a 5 de SEPTEMBRO: 15 €
o Dende o 5 de SEPTEMBRO ao 21 de SEPTEMBRO: 20€
As inscripcions incluien avituallamento e camiseta comemorativa,
Ademáis deste regulamento aplicaranse os protocolos COVID da Federación
Galega de Montañismo aprobados pola Secretaria Xeral para o Deporte.
A data da proba poderanse dictar normas en relación a situación pandémica
que exista .

[ Go Back ]