Calendario
Ver carrera

Pontevedra

01/03/2020 11:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
1 – DATA E LUGAR:
Domingo 01 de Marzo de 2020 no Concello de Pontevedra.
A saída da carreira absoluta, 4k e 8k, (saen xuntas) reservada para homes e
mulleres nados/as en 2003 e anos anteriores, será na Illa das esculturas ás 12.
Haberá tamén carreiras de promoción para menores que se desenrolarán a partir
das 11:10 no mesmo lugar.
Saida e meta de tódalas probas baixo o arco de meta na Illa ó carón da entrada pola
pasarela peatonal sobre ó Lérez.
RECORRIDOS:
2 – PERCORRIDOS :
A proba absoluta disputarase sobre un circuíto de 4k aproximadamente que combina
terra e asfalto con apenas desnivel para completar 4 km en 1 volta e 8 km en 2 voltas.
3– CATEGORÍAS:
MENORES 11:15 HORAS
 CAT. MINI: dende 2.020 ata CAT.A as 11:10 100m
 CAT.A: SUB-10 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS EN 2011 y 2012 as 11:20
700m
 CAT.B: SUB-12 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS EN 2009 y 2010 as 11:30
1.400m
 CAT.C as 11:40 2.100m:
o SUB-14 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS EN 2007 y 2008
o SUB-16 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS EN 2005 y 2006
ADULTOS (4k y 8k) 12:00 HORAS
 SUB-20 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS DESDE 2001 a 2004
 SUB-23 MASCULINO Y FEMENINO NACIDOS DESDE 1998 a 2000
 SENIOR MASCULINO Y FEMENINO desde Sub23 hasta 34 años
 VETERAN@S A MASCULINO Y FEMENINO 35 a 44 años
 VETERAN@S B MASCULINO Y FEMENINO 45 a 54 años
 VETERAN@S C MASCULINO Y FEMENINO 55 a 65 años
 VETERAN@S D MASCULINO Y FEMENINO 66 años en adelante
4 – INSCRIPCIÓN:
A inscrición realizarase en www.championchipnorte.com
A cuota de inscrición para a carreira absoluta 4+4k é de 7€ + 2€ de aluguer de chip
para non propietarios. Se elixe a distancia 4k ou 8k no momento de inscrición non
permitindo modificala posteriormente.
A carreira de MINIS é gratutita (non cronometrada por chip)
A cuota de inscrición para as CATEGORÍAS A,B,C é gratuita e serán cronometradas
por chip.
A inscrición da dereito a participar na proba, seguro de responsabilidade civil e de
accidentes así como facer uso de todos os servizos estabrecidos pola Organización
para os participantes. Na carreira de 4+4k (absoluta) haberá camiseta técnica coa
imaxe do evento para todos os inscritos e serán cronometradas por chip.
A carreira Mini levará medalla para tódolos chegados ó finalizar a súa proba (non
competitiva),
As carreiras A, B,C serán cronometradas por chip. Todas as carreiras disporán de
avituallamiento líquido e sólido o finalizar.
Nas carreiras cronometradas por chip (salvo a categoría MINI) se deberá levar
obrigatoriamente colocado na zapatilla ou tobilleira. Os propietarios de chip
ChampionChip, deben participar obrligatoriamente con él. Aqueles que non sexan
propietarios de chip e leven o chip de color branco, deben devolvelo en meta ó finalizar
a proba.
Non se admitirá a cancelación da inscrición nin se devolverá o custo da mesma por
motivos axenos a organización.
5 - PREMIOS:
Trofeo para os tres primeiros homes e tres primeiras mulleres da carreira absoluta.
Medalla para os tres primeiros de cada categoría en todas as competicións (salvo a
carreira MINI na que se entregará medalla para todos os participantes).
Establecerase unha clasificación familiar na que é imprescindible que a lo menos
forme parte un adulto maior de idade. A clasificación establecerase sumando os ritmos
compensados, multiplicados por 0.8 no caso das mulleres, (ver táboa de
compensación na información da carreira) de todos os integrantes da unidade familiar.
Posteriormente se dividirán por un valor que se estabrecerá en función do número de
chegados de cada familia ( ver táboa publicada na información da carreira). Recibirán
trofeo as 3 primeiras familias.
Na carreira absoluta de 8 Km establecerase unha clasificación de pandillas. A
puntuación será a suma de tempos dos catro primeiros integrantes da pandilla.
As pandillas poderán ser:
• masculinas (catro homes ou tres homes e unha muller)
• mixtas: (mínimo dúas mulleres)
• femeninas (todas mulleres)
Recibirán trofeo a primeira pandilla masculina, femenina e mixta.
Premiarase a familia máis numerosa inscrita e tamén ao integrante máis novo inscrito
e maior chegado a meta das familias.
6- ENTREGA DE DORSAIS.
O día da carreira na Illa das esculturas de 10:00 a 11:30.
7 – SERVICIOS AO ATLETA
Duchas e vestiarios (Pavillón da Xunqueira). Avituallamiento líquido e sólido ó finalizar.
8 –NORMAS DE COMPETICIÓN:
Non estará permitido o acompañamiento dos participantes mediante o uso de
vehículos de axuda. Non cumprir esta norma implicará a descualificación dos
atletas acompañados.
Non está permitido pisar a herba na competición.
O dorsal deberá ser colocado visiblemente na parte dianteira do corredor/a, sen
poder facer ningunha modificación neste.
Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións.
A participación leva implícita a aceptación do regulamento da proba.
A organización e os sus colaboradores non se fan responsables dos danos morais
ou materiais que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os participantes.
A organización da proba se reserva a facultade de decidir sobre calquer aspecto
ou circunstancia non contemplada neste regulamento.
Se podrá utilizar a imaxe dos participantes para promoción e noticias do evento.
En inscripciones de menores se exixe autorización de tutor no intre de formalizala
on-line.

[ Go Back ]