Calendario
Ver carrera

Chantada-CANCELADA

02/05/2020 18:15

[ Go Back ]

Descripción REGULAMETO

Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de vehículos de axuda. A non observancia desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.

O dorsal deberá ser colocado visiblemente na parte dianteira do/a corredor/a, sen poder facer ningunha modificación no mesmo.

Na proba absoluta será obrigatoria a utilización do chip de cronometraxe suministrado pola organización excepto para os propietarios de chip amarelo que deben utilizar o seu.

Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións.

A organización da proba reservarase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou circunstancia non contemplada neste regulamento

En caso de cancelación do evento por causas alleas á organizción, non se devolverá o importe da inscrición.

Non se devolverá a cota de inscrición en caso de non poder asistir.

O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento

DECLARACIÓN D@ PARTICIPANTE

@ participante, polo feito de inscribirse, acepta todas as cláusulas deste regulamento e manifesta atoparse en perfecto estado de saúde para a proba, non padecendo enfermidades que lle impidan tomar parte na mesma, sendo o corredor/a @ únic@ responsable en caso de accidente ó non cumplir a normativa. A organización declina toda responsabilidade dos danos que os participantes poidan ocasionar durante a proba, tanto a si mesmos como a terceiros.
Tod@s @s participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e un seguro de accidentes, que cubrirán as incidencias inherentes da proba, e nunca como derivación dun padecemento ou enfermidade latente, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis e articulado do regulamento, etc. A organización declina toda responsabilidade polos danos que @s participantes en esta proba poidan causarse a si mesmos, como a outras persoas polas causas anteriormente citadas.
CARREIRA ABSOLUTA

Categorías:

Estableceranse as seguintes categorías masculinas e femeninas:

Xuvenil……………... entre 2003 - 2004
Junior………………. entre 2001 - 2002
Promesa…………… entre1998 - 2000
Senior…………….... 1997 ata 34 anos
Veteráns/as A …….. 35 a 44 anos
Veteráns/as B ………45 a 54 anos
Veteráns/as C ………55 anos e posteriores

CREACIÓN DE EQUIPOS E CLASIFICACIÓN – ( modalidade 10.000m)

Na proba de 10000m. poderanse crear equipos a través da plataforma de championchipnorte en tres categorías diferentes según a súa configuración

Equipo masculino
Equipo feminino
Equipo mixto

Os equipos estarán formados por un mínimo de 4 integrantes e un máximo de 6 e no caso dos equipos mixtos a formación terá, como mínimo, 2 compoñentes de cada sexo.

Para a clasificación teranse en conta os tempos dos 4 primeiros clasificados e no caso dos equipos mixtos os tempos dos dous primeiros homes e as dúas primerias mulleres.

INSCRICIÓNS

A través da Web www.championchipnorte.com

Presencial : Cafetería Capitol e electrodomésticos LageCUSTES DE INSCRIPCIÓN – CARREIRA ABSOLUTA (5000 e 10000m)

Ata o día 26 de abril ás 23:59h ………………………………….. 7€
Dende o día 27 de abril ás 00:00h ao 29 de abril ás 23:59h ….. 10€
Aluguer de chip (para non propietarios de chip amarelo) …….. 1€

A creación de equipos non terá ningún custe engadido.

A inscrición para as categorías handbike e cadeira de rodas é gratuita.


Peche de inscricións mércores 29 de abril ás 23:59h

Non se aceptan inscricións por teléfono ou fax

Para poder inscribirse on-line serán obrigatorios os seguintes datos:

[ Go Back ]