Calendario
Ver carrera

Á Rúa

22/12/2019 11:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción VIIIª CARREIRA E ANDAINA POPULAR DO NADAL
1KG. SOLIDARIO
A RÚA DE VALDEORRAS
Valdemove Valdeorras, Club ADAS O Barco e o Concello de A Rúa en colaboración coa Delegación da F.G.A
en Valdeorras organizan a VIIIª CARREIRA E ANDAINA POPULAR DO NADAL, que se desenrolará o vindeiro
22 de DECEMBRO do 2019, en A Rúa de Valdeorras.
PROBA OFICIAL DA F.G.A, proba con distancia non homologada.
O circuíto consta de unha volta de 8.000 m. para a carreira e 9.000 m para a andaina, totalmente chairo.
SAIDA e META estará situada na Praza da Estación do Concello de A Rúa (VER ANEXO)

As inscricións para a carreira e andaina se realizará a través da web
( http://www.carreirasgalegas.com// ) ata as 23.59 h. do 19 de decembro do 2019
❖ Formas de inscricións e prezos:
❖ As inscricións dos cativos Prebenxamín, Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete, faranse ata 30 minutos
antes do inicio das probas, sendo esta inscrición gratuíta.
As carreiras de menores pertencen a fase previa do programa XOGADE do campo a través da zona
de Valdeorras.
❖ A retirada de dorsais realizarase na secretaría habilitada para tal fin, na Cantina da Estación de A
Rúa, de 09.30 h. a 10.30 h.
Agradecese a inscrición con antelación.
No momento da retirada do dorsal da carreira absoluta os
participantes e acompañantes poderán facer entrega dun 1kg.
SOLIDARIO,DE ALIMENTOS NON PERECEDEIROS PARA SER DOADOS
Carreira Absoluta
(populares e federados)
7 € con bolsa do corredor
hasta fin de existencias
Ata o 19 de decembro
Concello e Trisport en A Rúa
Foot on Mars e Bicis Chapi en O Barco.
O mesmo dia da proba ata unha hora antes da saída.
Andaina 7 € con bolsa do corredor
hasta fin de existencias
0 € dende o 2004 en
adiante
Concello e Trisport en A Rúa
Foot on Mars e Bicis Chapi en O Barco.
O mesmo día da proba ata unha hora antes da saída.
VIIIª CARREIRA E ANDAINA POPULAR DO NADAL
1KG. SOLIDARIO
A RÚA DE VALDEORRAS
CIRCUÍTO:
INSCRICIÓNS:
1KG.
SOLIDARIO
COLABORA!
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser
visible no desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá
durante o transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser
descalificados.
3º.- As reclamacións referentes os resultados oficiais, deberán ser feitas verbalmente
ao xuíz árbitro, non más tarde de 30 minutos despois de comunicarse oficialmente os
resultados.
4º.- Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar
todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos
persoais, competir co dorsal ou chip/s de outra/s persoa/s.
5º.1.- Os atletas con licenza federativa tendrán que atérense o regulamento de
Disciplina Deportiva en vigor.
5º.2.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír
acepta o presente regulamento.
5º.3.- Os atletas con licenza pola FGA deberán competir ca camiseta oficial do seu club.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade
Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente,
imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan
excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o
mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a
organización, estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora
antes do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios
médicos, están facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifestase
un mal estado físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os
inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude
médico-deportivo que descarte calquera patoloxía que impida a súa participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non disposto na presente normativa rexerase polas normas de
Competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o
regulamentado por instancias superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e
mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos
sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos
seguros obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia
de día de ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de
Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso,
REGULAMENTO:
rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación
Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña
Trofeos para a Carreira:
- Trofeo os 3 primeiros clasificados da Carreira Popular masculina e feminina.
Os primeiros clasificados recibiran unha botella por cortesía de Bodega Joaquín
Rebolledo.
- Trofeo para o primeiro, segundo e o terceiro clasificado nas seguintes categorías:
SUB-23/SENIOR a MASTERS, masculino e feminino.
- Trofeo para o primeiro atleta local masculino e feminino.
- Trofeo para o primeiro das categorías SUB-18 e SUB-16 e medallas os segundos e
terceiros masculino e feminino.
- Nas carreiras de SUB-14, SUB-12, SUB-10 e Prebenxamíns entregaranse medallas para
tódolos participantes ata chegar os 20 primeiros de cada categoría.
Trofeos para a Andaina:
- Trofeo o andarín máis xove e o mais maior independentemente do sexo.
- Trofeo o grupo ou familia mais numeroso.
- Os trofeos non serán acumulativos.
11.00H ANDAINA POPULAR 9.000M
11.30H CARREIRA POPULAR 8.000 M
SUB 18/SUB 20 MASC. e FEM. Dende o 2000 ata ao 2003
SUB 23 E SENIOR MASC. e FEM. Dende o 1999 ata 34 anos
MASTER MASC.“A” e FEM.“A” 35 a 44 anos
MASTER MASC.“B” e FEM.“B” 45 a 54 anos
MASTER MASC. “C” e FEM.”C” 55 a 64 anos
MASTER MASC. “D” e FEM.“D” 65 a 74 anos
MASTER MASC. “E” e FEM “E” Dende 75 en adiante
11.40H SUB-16 MASC. e FEM. 2004 e 2005 2.000 M
12.30H SUB-14 MASC. e FEM. 2007 e 2006 1.000 M
12.40H SUB-12 MASC. e FEM. 2009 e 2008 500 M
12.50H SUB-10 MASC. e FEM. 2011 e 2010 300 M
13.00H PREBENXAMÍNS MASC.e FEM. 2012 en adiante 150 M
13.15H ENTREGA DE TROFEOS

[ Go Back ]