Calendario
Ver carrera

Xove-APLAZADA

22/03/2020 9:00 - 14:30

[ Go Back ]

Descripción
Xove Costa Trail é unha carreira por montaña que transcurre na súa maioría do
percorrido pola senda costeira do Camiño Natural do Cantábrico, desde a Praia de
Portonovo percorrendo todo o sendeiro costeiro, para logo adentrarse hacia a parte
interior do Concello de Xove por sendeiros e pistas forestais de uso público.
A carreira XCT 25 Km , ten un desnivel + acumulado de 1100 mtos aprox. e a carreira
XCT 15 Km , terá un desnivel + acumulado de 500 mtos
1.- Tramos e períodos de inscrición:
XCT 25Km (limitada a 200 corredores)
XCT25
Saída; 10 h Praia
Portonovo
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
18 € 20 € 22 €
Do 8 Decembro
o
31 de Decembro
Do 1 de Xaneiro
o
15 de Febreiro
Do 16 de Febreiro
o
17 de Marzo
XCT 15Km (limitada a 200 corredores)
XCT15
Saída; 11:00 h Punta da
Mansa
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
15 € 18 € 20 €
Do 8 Decembro
O
31 de Decembro
Do 1 de Xaneiro
o
15 de Febreiro
Do 16 de Febreiro
o
17 de Marzo
ANDAINA (sobre 14 km) 150 plazas máximo
ANDAINA XCT
Saída; 9 h Punta da
Mansa
Nados desde 2010 (con autorización paterna, pendiente de
mandarla***)
Saída desde Punta da Mansa
Hora: 9:00 h
Inscrición: 12 € (desde 8 Decembro a 15 Febreiro
14 € (desde 16 Febreiro a 17 Marzo)
(inclue transporte a saída, bolsa do corredor, avituallamento, seguro e
pincheo post carreira)
Recorrido marcado
XCT NENOS Categoría A : 2013,2012, 2011, 2010,2009 Sobre 500 mtos
Categoría B: 2008,2007,2006,2005 Sobre 1500 mtos
Saída e meta , na zona de chegada das carreiras de adultos.
Hora: 11:30 h
Inscrición:gratuita Premio: medallas para todos os participantes
1.- O primeiro tramo de inscrición será do 8 Decembro ata o 31 de Decembro.
2.- O segundo tramo de inscrición será desde o día 1 de Xaneiro ó 15 de Febreiro ,
e o último tramo será entre o 16 de Febreiro e o 17 de Marzo.
3.- Para cancelación de inscricións , serán aceptadas hasta el día 17 de Marzo, despois
desta data no se tramitará ningunha devolución.
Hasta o día 1 de Marzo será devolto o 100 % do importe da inscrición de xeito integro.
Entre o día 2 de Marzo e o día 17 de Marzo, será devolto o 75 %
4.- Na carreira XCT15 poderán participar deportistas maiores de 15 anos ou nados en
2005 (con autorización paterna)
2.- Categorías:
XCT25 (maiores 18 anos)
Absoluto Masc. 1976,1977 … Absoluto Fem. 1981,1982 …
Veteranos 1 Masc. Entre 1965 e 1975 Veteranos 1 Fem. Entre 1970 e 1980
Veteranos 2 Masc. 1964,1963…. Veteranos 2 Fem. 1969,1968…..
XCT15 (maiores de 15 anos c/autorización paterna)
Absoluto Masc. 1976,1977 … Absoluto Fem. 1981,1982 …
Veteranos 1 Masc. Entre 1965 e 1975 Veteranos 1 Fem. Entre 1970 e 1980
Veteranos 2 Masc. 1964,1963…. Veteranos 2 Fem. 1969,1968…..
Junior Masc. e Fem. (2002,2001,2000)
Cadete Masc. e Fem. (2005,2004,2003)
3.- Regulamento da proba:
A carreira rexirase polo regulamento de Carreiras por Montaña da Federación
Española de Deportes de Montaña e Escalada (Consultar en www.fedme.es ) e
seguiendo as siguientes normas:
a) Non poden participar menores de 18 anos na carreira de 25 km , si poderán
participar con autorización paterna nados no ano 2005.
Ojo morado Será motivo de descalificación:
 Non pasar por tódolos controis de paso.
 Recibir axuda externa fora dos lugares autorizados (hasta uns 100m nos
avituallamentos).
 Ensuciar e degradar o itinerario (é obrigatorio que cada corredor leve os
seus propios desperdicios e deixalos nos lugares señalizados pola
organización).
 O dorsal levarase sempre visible durante toda a proba, no peito.
 Non prestar auxilio a calquer participante que sufra algún accidente e
informar no control máis cercano.
 Non se pode obstacularizar voluntariamente a outro corredor.
 Os participantes obedecerán as instrucciones dos membros da
organización e dos controis de paso.
É obrigatorio avisar nun control ou a un membro da organización do abandono
e entregar do dorsal.
O mal tempo non é obstáculo para a celebración da proba . A organización
reservase os dereitos de realizar un percorrido alternativo.
A organización prevé un peche de meta ás 14:30 h para todalas carreiras e a
andaina.
O participante exime a la organización de calquera responsabilidade no caso de
accidente ou lesión.
Todo corredor debe coñecer e respectar o reglamento da proba. A inscrición
implica o cumplimento de este Reglamento.
Os corredores deberán ter as condiciones físicas requeridas para a distancia e a
dureza do itinerario. Levarán a indumentaria e calzado adaptados o terreo por donde
transcurre a proba.
4.- Outros datos de interese:
PECHE DE META: Ás 14:30 h
ENTREGA DE PREMIOS: Sobre ás 14:30 h.
*RECOLLIDA DE DORSAIS; Sábado 21 de 18 h a 21 h na Aula de Formación
Desde ás 8:00 h no Pavillón Polideportivo
Teléfonos de contacto: 630948296/606863119 / 635275259
E-mail contacto: xovecostatrail@gmail.com

[ Go Back ]