Calendario
Ver carrera

Pontevedra

16/11/2019 16:30 - 18:30

[ Go Back ]

Descripción 1. A Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia organiza en
Pontevedra o 16 de novembro a VI Milla Urbana Solidaria, proba oficial da FGA con
distancia homologada.
2. A carreira estará controlada polo Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de
Atletismo e formará parte do seu calendario oficial de probas en ruta.
3. Horario:
O horario poderá ser modificado en función da participación.
1 Categorías Milla Popular
A: ata 35 anos
B: de 36 a 49 anos
C: de 50 anos en adiante
2 Os homes sairán 40 segundos despois das mulleres
3 Non haberá clasificación nin premios

HORA CATEGORÍA
16:30 Sub10 Feminino
16:40 Sub10 Masculino
16:50 Sub12 Feminino
17:00 Sub12 Masculino
17:10 Sub14 Feminino
17:20 Sub14 Masculino
17:30 Sub16 Feminino
17:40 Sub16 Masculino
17:50 Milla Popular Feminina
18:00 Milla Popular Masculina
18:10 Carreira Patrulla Canina
18:20 Carreira Bob Esponja
18:30 Milla ÉLITE-Federada Feminina
Milla ÉLITE-Federada Masculina
18:40 Andaina3
18:50 - ENTREGA DE PREMIOS
A Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia organiza en
Pontevedra o 16 de novembro a VI Milla Urbana Solidaria, proba oficial da FGA con
A carreira estará controlada polo Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de
Atletismo e formará parte do seu calendario oficial de probas en ruta.
O horario poderá ser modificado en función da participación.
Categorías Milla Popular
de 50 anos en adiante
Os homes sairán 40 segundos despois das mulleres
Non haberá clasificación nin premios
DISTANCIA ANO de NACEMENTO
Sub10 Feminino 500 m 2010-2011
Sub10 Masculino 500 m 2010-2011
Sub12 Feminino 500 m 2008-2009
Sub12 Masculino 500 m 2008-2009
Sub14 Feminino 500 m 2006-2007
Sub14 Masculino 500 m 2006-2007
Sub16 Feminino 1.609 m 2004-2005
Sub16 Masculino 1.609 m 2004-2005
Milla Popular Feminina1
1.609 m 2003 e anteriores
Milla Popular Masculina1
1.609 m 2003 e anteriores
Carreira Patrulla Canina 150 m 2012-2013
Carreira Bob Esponja 80 m 2015-2016
Federada Feminina 1.609 m 2003 e anteriores
Federada Masculina2 1.609 m 2003 e anteriores
500 m Tódalas idades
ENTREGA DE PREMIOS
A Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia organiza en
Pontevedra o 16 de novembro a VI Milla Urbana Solidaria, proba oficial da FGA con
A carreira estará controlada polo Comité Galego de Xuíces da Federación Galega de
Atletismo e formará parte do seu calendario oficial de probas en ruta.
O horario poderá ser modificado en función da participación.
ANO de NACEMENTO
2003 e anteriores
2003 e anteriores
2013-2014
2016-2017-2018
2003 e anteriores
2003 e anteriores
Tódalas idades

4. Cámara de Chamadas: Estará sita preto da saída e será de obrigado cumplimento
presentarse nela ós xuíces ate quince minutos antes de cada proba.
5. Inscricións: Será GRATUITA e tódolos corredores deberán realizala na web da
Federación Galega de Atletismo (www.carreirasgalegas.com) antes das 23:59 horas
do xoves 14 de novembro de 2019.
6. Poderán participar atletas federados e non federados agás nas millas Élite nas que
só poderán participar atletas federados, no caso de non pór o número da súa
licenza, serán inscritos automáticamente na milla popular. Anímase a todas e todos
a participar na Andaina.
7. Retirada de dorsais: A partir das 11 horas na Avenida Montero Ríos ata 30 min
antes de cada proba.
8. Percorrido: será ao longo do paseo da Avenida de Montero Rios de Pontevedra,
nun circuito de 500 metros cada volta. O lugar de saída será a altura da Deputación
provincial.
9. Premios:
− Medallas personalizadas ANEDIA 2019, para aos/ás 1º, 2º e 3º clasificados/as en
cada categoría establecida no regulamento.
− Agasallos para todos os participantes nas carreiras, Bob Esponja e Patrulla Canina.
Avituallamiento sólido e líquido A TODOS os participantes.
10. Participación de atletas de outras federacións autonómicas e extranxeiros:
Rexirase de acordó co disposto no artigo 3.4. do “Reglamento para las
competiciones de la temporada de campo a través, marcha, carreras en carretera, y
reuniones de pista cubierta y aire libre” da tempada 2016-2017
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2017/03_reglamento_comp.pdf
11. Reclamacións: deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 30
minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados.
12. Serán motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar
todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos
persoais.
13. Todo o non disposto na presente normativa rexerase polas normas de Competición
da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado
por instancias superiores.

[ Go Back ]