Calendario
Ver carrera

A Veiga

11/08/2019 10:30 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción Vª CARREIRA E ANDAINA POPULAR
TREVINCA - A VEIGA
11 DE AGOSTO 2019
CIRCUÍTO:
INSCRICIÓNS:
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser
visible no
desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá
durante o transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser
descualificados.
3º.-As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 40
minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados.
4º.-Será motivo de descualificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o
circuíto da
carreira, manipular o dorsal, falsificar datos persoais.
5º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta
o presente
regulamento.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade
Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente,
imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan
excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o
mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización,
estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes
do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están
facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado
físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a
cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que
descarte calquera patoloxía que impida a súa participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da
FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias
superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e
mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos
sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros
obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de
ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de
Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de
Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña
REGULAMENTO:
- Haberá trofeo os 3 primeiros clasificados da Carreira Popular masculina e feminina.
- Haberá trofeo para o primeiro e medalla para o segundo e o terceiro clasificado nas
seguintes categorías: Sub 18-20, Sub 23-senior, Máster A-B-C-D-E e Máster A-B-C-D-E
masculino e feminino.
- Haberá trofeo para o primeiro atleta local masculino e feminino.
- Nas carreiras de Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Prebenxamíns entregaranse medallas
para tódolos participantes ata chegar os 15 primeiros de cada categoría.
- Os trofeos non serán acumulativos.
10.30H ANDAINA POPULAR 8.000 M
11.30H CARREIRA POPULAR 6.000 M 2 voltas
SUB 18-20 MASC. e FEM Dende o 2003 ata o 2000
SUB 23 E SENIOR MASC. e FEM Dende o 1999 ata 34 anos
MASTERS MASC.“A” e FEM.“A” 35 A 44 ANOS
MASTERS MASC.“B” e FEM.“B” 45 A 54 ANOS
MASTERS MASC. “C” e FEM.“C” 55 A 64 ANOS
MASTERS MASC. “D” e FEM. “D” 65 A 74 ANOS
MASTERS MASC. “E” e FEM. “E” 75 ANOS EN ADIANTE
11.30H SUB 16 MASC. e FEM. 2004 e 2005 3000M 1 volta
12.30H SUB 14 MASC. e FEM. 2007 e 2006 600 M
12.40H SUB 12 MASC. e FEM. 2009 e 2008 500 M
12.50H SUB 10 MASC. e FEM. 2011 e 2010 300 M
13.00H PREBENXAMÍNS MASC.e FEM. 2012 en adiante 150 M
13.30H ENTREGA DE TROFEOS

[ Go Back ]