Calendario
Ver carrera

Lugo Monumental

15/12/2019 12:00 - 13:30

[ Go Back ]

Descripción 1. A XVII Edición da Carreira Popular Lugo Monumental -
Gran Premio CaixaBank celebrase o vindeiro Domingo 15
de Decembro de 2019 a partires das 11:00 h (MENORES) e
12:00 h ADULTOS, e rexirase baixo o seguinte
REGULAMENTO:
2. A saída para Adultos terá lugar as 12:00 h na Ronda da
Muralla na zona da Mosquera e fronte o monumento da
conmemoración da designación da Muralla de Lugo
como Patrimonio da Humanidade, e discorrerá polo
seguinte percorrido cunha distancia aproximada de 10
km.
3. Saída fronte á Mosquera na Ronda da Muralla na
dirección da circulación discorrendo pola Ronda ata
chegar á altura da Rúa do Teatro xiro a esquerda e subida
- Santo Domingo-xiro a esquerda rúa da raíña-paso por
RECTA DE META-xiro a dereita baixando pola rúa da
Praza Maior-xiro a esquerda por Bispo Aguirre a carón do
Círculo das Artes . xiro á dereita cara a rúa Vilalba
enfilando recto ata a Avda Ramón Ferreiro ata a altura da
rúa Pintor Corredoira . cambio de sentido de novo pola
Avda Ramón Ferreiro – xiro á dereita en dirección a Anxo
López Pérez a en dirección á ronda da Muralla
discorrendo por ela ata a altura da Porta de Santiago,
onde os corredores desviaranse cara á rúa Recatelo, rúa
Ribadeo (meta voante El Progreso), rúa Xeral Tella, Praza
de Avilés, xiro a dereita Dtor Portela ida e volta seguindo
recto en dirección Avda Rodríguez Mourelo, xiro á dereita
cara á avda. Ramón Ferreiro, xiro á esquerda (180º) á
altura de Pintor Corredoira, para voltar pola avda. Ramón
Ferreiro, rúa Anxo López Pérez, praza da Constitución,
ronda da Muralla ata a altura da Porta de Santiago, onde
os corredores subirán ao adarve da Muralla pola rampla
fronte á Catedral para xirar á esquerda e afrontar unha
volta polo adarve da Muralla ata chegar de novo á rampla,
onde os corredores baixarán cara á praza Pío XII, rúa Bo
Xesús, praza Sta. María, Alférez Provisional, rúa do Colexio
dos R.R.P.P. Franciscanos (praza Maior), e chegada á Meta
situada ao carón da Casa do Concello.
4. Non estará permitido o acompañamento dos
participantes mediante o uso de vehículos de axuda nin o
acompañamento durante a proba de carros de bebe ou
cans de compañía polo risco que supón de cara a
outros/as atletas, máis tendo en conta a estreiteza do
percorrido polo adarve da Muralla como derradeira parte
do percorrido. A non observancia desta norma implicará
a inmediata descualificación dos atletas acompañados.
5. Ao rematar a proba os/as corredores/as, unha vez
entregado o CHIP de cronometraxe ( os que non o
teñan en propiedade e o alugaran )poderán acceder
á zona reservada para eles onde recollerán o seu
avituallamento.
6. CATEGORIAS ABSOLUTAS: Masculinas e Femininas:
CATEGORIA SUB
(SUB 18/20/23) entre 16 e 22 anos
Categoría
SENIOR 23 ata 34 anos
Categoría
Veteran 1 de 35 ata 44 anos
Categoría
Veterán 2 de 45 ata 54 anos
Categoría
Veterán 3 de 55 ata 64 anos
Categoría
Veterán 4 de 65 ata 74 anos
Categoría
Veterán 5 de 75 anos en diante
7. INSCRICIÓNS ADULTOS : LIMITADAS A 1.500 ATLETAS
FINALIZA O MARTES 10 DE DECEMBRO
En http://www.10klugomonumental.com
• Dende o dia da publicación deste Regulamento ata
o Martes 10 de Decembro.
• Haberá distintos tramos de prezos en función da
data de inscrición:
• Ata ó 30 de Novembro
o Pago de 5 € + 2 € Aluguer Chip Non
Propietarios Chip Amarelo.
• Do 01 ó 06 de Decembro
o Pago de 8 € + 2 € Aluguer Chip Non
Propietarios Chip Amarelo.
• Do 07 e 10 de Decembro
o Pago de 10 € + 2 € Aluguer Chip Non
Propietarios Chip Amarelo.
8. RECOLLIDA DORSAIS :
• DECATHLON LUGO entre os dias 12 (comeza as
16:30 h) e 15 (aberto o día da proba inclusive) de
Decembro en horario de apertura do centro.
• Lembremos que o Domingo 15 día da proba o
centro da cidade pecharase a partires das 11:00 h.
• O sábado 14 de 17:00 a 21:00 resolveranse
incidencias en DECATHLON LUGO
9. CAIXÓNS DE SAÍDA : 3 caixóns de saída
• Dorsal AZUL ELITE “CAIXABANK”
Homes: Marca acreditada igual ou
inferior a 00:36:00 en 10 km
Mulleres: Marca acreditada igual ou
inferior a 00:40:00 en 10 km
• Dorsal NEGRO AMATEUR “EL PROGRESO”
Homes: Marca acreditada entre
00:36:01 e 00:40:00 en 10 km
Mulleres: Marca acreditada entre a
00:40:01 e 00:45:00 en 10 km
• Dorsal VERMELLO POPULAR “COCA COLA”
Homes: Marca superior a 00:40:01 en
10 km
Mulleres: Marca superior a 00:45:01
en 10 km
XVII LUGO MONUMENTAL-G.P. CAIXABANK Página 2
10. PREMIOS DA CARREIRA ABSOLUTA
• 1º/1ª CLASIFICADO/A: Trofeo e Mada de Grelos
• 2º/2ª CLASIFICADO/A.........................Trofeo e
Mada de Grelos
• 3º/3ª CLASIFICADO/A.........................Trofeo e
Mada de Grelos
11. PREMIOS POR CATEGORÍAS ADULT@S
• Primeir@ clasificad@ de cada
categoría:.......................Trofeo
• Segund@ clasificad@ de cada
categoría:.......................Medalla
• Terceir@ clasificad@ de cada
categoría:..........................Medalla
12. PREMIOS ESPECIAIS DA PROBA
1. Primeir@ - no paso pola Meta Voante GRAN
PREMIO DIARIO EL PROGRESO fronte á sede do
diario na Rúa Ribadeo !!! (Obrigatorio entrar na
clasificación final entre @s 20 primeir@s)
2. Mellora da marca volta á Muralla categoría
Masculina TROFEO (Gustavo Platas, 11 de
decembro de 2005………06:34 ) (Obrigatorio entrar
na clasificación final entre @s 20 primeir@s)
3. Mellora da marca volta á Muralla categoría
Feminina TROFEO (Nancy Kiprop,11 de decembro
de 2005 …..…07:44) (Obrigatorio entrar na
clasificación final entre @s 20 primeir@s)
4. TROFEO CAIXABANK : O atleta máis veterán
masculino e a máis veterana feminina da carreira
Absoluta chegad@s a Meta.
5. Sorteo vales DECATHLON : dous vales de compra
por importe de 50 € cada un os/as atletas que
crucen o punto de control de Subida e Baixada á
Muralla no posto determinado previamente por
Decathlon e que estará gardado en sobre
pechado no Stand da zoa de Meta. Os nomes
dos/as dous/duas gañadores/as serán publicados
na web da proba e deberan de pasar a recoller o
seu vale pola Concellería de Deportes nos 10 dias
posteriores a súa publicacion previa
identificación.
6. CONCURSO FOTOGRAFICO DECATHLON: existirá
un enlace na web da proba que dará acceso a
web de Decathlon para poder ver as bases e
participar nel.
13. AGASALLO ESPECIAL E OFICIAL DA CARREIRA ,
AVITUALLAMENTO PARA TODOS/AS ÓS/ÁS ATLETAS
CHEGAD@S Á META, NO LUGAR HABILITADO POLA
ORGANIZACIÓN
14. Todos/as os/as participantes polo feito de inscribirse
declaran coñecer, entender e aceptar o presente
Regulamento.
15. Cada corredor/a participa baixo a súa enteira
responsabilidade e afirma ter a condición física suficiente
para afrontar á proba e ter pasado os pertinentes controis
médicos de saude.
------------------------------------------------------------------------------
16. DORSAL SOLIDARIO E DOAZÓN INSCRICIÓNS:
• Este ano se destinará 1€ de cada inscrición da
categoría de Adultos a PROTECTORA DE
ANIMAIS E PLANTAS DE LUGO.
• Os/as participantes que o desexen poderán
realizar unha doazón económica en favor da
Protectora marcando o DORSAL SOLIDARIO .
Na pasarela de inscrición terán a posibilidade
de efectuar a doazón seguindo as instruccións
da mesma.
• Na cerimonia de entrega de premios se fará o
acto público da entrega da doazón.
17. CATEGORÍAS MENORES: Masculina e Femininas
CATG MINI
Non competitiva 5 a 7 anos
CATG SUB 10 8 e 9 anos
CATG SUB 12 10 e 11 anos
CATG SUB 14 12e 13 anos
CATG SUB 16 14 e 15 anos
18. HORARIOS E DISTANCIAS PROBAS MENORES:
• 11:00 h Categoría MINI (5 a 7 anos) : 370 mt
(PROBA NON COMPETITIVA) Saída rúa Vilalba
– Ronda da Muralla – Bispo Aguirre – Praza
Maior – Meta Casa do Concello.
• 11:10 h Categoría SUB 10 / SUB 12 ( 8 a 11 anos)
700 mt Saída Ronda da Muralla – Angel López
Pérez – Rúa Vilalba-Ronda da Muralla – Bispo
Aguirre – Praza Maior – Meta Casa do Concello.
• 11:20 h Categoría SUB 14 / SUB 16 : 1.500 mt -
Saida Ronda da Muralla – Angel López Pérez –
Avda Rodriguez Mourelo - Avda Dtor Portela
ida e volta – Avda Rodriguez Mourelo - Rúa
Villalba - Ronda da Muralla – Bispo Aguirre -
Praza Maior – Meta Casa do Concello.
19. INSCRICIÓNS MENORES : GRATUITAS FINALIZA O
MARTES 10 DE DECEMBRO
• En http://www.10klugomonumental.com
• Dende o dia da publicación deste
Regulamento ata o Martes 10 de Decembro
20. RECOLLIDA DORSAIS :
• DECATHLON LUGO entre os dias 12 (comeza as
16:30 h) e 15 (aberto o día da proba inclusive) de
Decembro en horario de apertura do centro.
• Lembremos que o Domingo 15 día da proba o
centro da cidade pecharase a partires das 11:00 h.
• O sábado 14 de 17:00 a 21:00 resolveranse
incidencias en DECATHLON LUGO
21. PREMIOS CATEGORIAS MENORES
• Primeir@ clasificad@ de cada
categoría:.......................Trofeo
• Segund@ clasificad@ de cada
categoría:.......................Medalla
• Terceir@ clasificad@ de cada
categoría:..........................Medalla
XVII LUGO MONUMENTAL-G.P. CAIXABANK Página 3
22. AVITUALLAMENTO E MEDALLA CONMEMORATIVA
PARA TODOS/AS ÓS/ÁS ATLETAS MENORES
CHEGAD@S A META, NO LUGAR HABILITADO POLA
ORGANIZACIÓN
23. Non estará permitido o acompañamento dos
participantes por adultos nin mediante o uso de
vehículos de axuda.
24. Dada a estreitez do circuíto en algúns tramos e o
trazado por enriba da Muralla NON ESTÁ
PERMITIDO CORRER CON CARRITOS DE PEQUENOS
NIN que os corredores/as poidan ser acompañados
por MASCOTAS de ningún tipo.
25. A non observancia desta norma implicará a
inmediata descualificación dos atletas
acompañados.
26. Estableceranse controis de cronometraxe de chip
para as categorías MENORES na meta. POR TANTO,
É OBRIGATORIO PASAR POR ENRIBA DAS
ALFOMBRAS DE CRONOMETRAXE DISPOSTAS.
27. Os atletas que non reúnan todos os rexistros serán
descualificad@s
28. INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA
• SERVIZOS MÉDICOS: A proba conta con
servizo médico situado na zona de meta
xunto con dúas Ambulancias, unha situada
na zona de meta e outra na zona
intermedia do circuíto durante as probas.
• SEGURO: Todos/as os/as participantes
estarán cubertos/as por unha póliza de
seguros de Responsabilidade Civil e
accidentes que cubrirá os accidentes que
se produzan como consecuencia directa do
desenvolvemento da proba, para o cal
consinte a á compañia de seguros que os
seus datos básicos sexan cedidos para a
tramitación ante a compañia
• En todo caso e tal como establece a lei de
Protección de Datos, o/a interesado/a pode
exercer no futuro os seus dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e
oposición mediante escrito ou correo
electronico
.........................................................................
• LOPD: Todos/as os/as corredores ao realizar
a inscrición aceptan a publicación do seu
nome e imaxe nas clasificacións, medios de
comunicación e/ou internet.
• APARCADOIROS: os atletas que se
despracen en grupo e veñan en autobús
disporán dunha zona de estacionamento
ubicada na explanada do Pavillón
Municipal (rúa Santiago).
• GARDARROUPA: Os atletas que queiran
poderán dispoñer do servizo de
gardarroupa nunha carpa habilitada para
elo na zona de META
• DUCHAS: os atletas unha vez rematada a
carreira terán á súa disposición ás duchas
das Pistas de Atletismo da Cidade Cultural
(Parque Rosalía de Castro) e os vestiarios do
Pavillón Municipal dos Deportes (Rúa
Santiago)
29. RESULTADOS:
• Serán publicados no diario EL PROGRESO e
na súa paxina web www.elprogreso.es
• Na PÁXINA WEB OFICIAL DA PROBA :
:http://www.10klugomonumental.com

[ Go Back ]