Calendario
Ver carrera

Boiro

13/07/2019 21:00 - 25:00

[ Go Back ]

Descripción Regulamento
V Carreira nocturna-NOITE JEALSA BOIRO

Distancia: 8200 metros urbanos
Organiza: SD Barbantia Roda
Colaboradores: Jealsa Rianxeira , Concello de Boiro

V Carreira nocturna-NOITE JEALSA BOIRO
atletismo 13 de Julio - Boiro

DIA 13 DE JULIO, SE CELEBRA LA 5ª EDICION DE LA "NOITE BARBANTIA-JEALSA", CARRERA NOCTURNA ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD DEPORTIVA BARBANTIA RODA Y EL CONCELLO DE BOIRO Y PATROCINADA POR JEALSA RIANXEIRA.

EL LUGAR SERA EN EL CONCELLO DE BOIRO LUGAR DE SALIDA calle peonil , c/ santos mieites 1 esquina norberto pizjuan

HORA DE SALIDA PARA CATEGORIAS INFANTILES A PARTIR DE LAS 21.00 HORAS.

HORA DE SALIDA PARA CATEGORIA ABSOLUTA LAS 23:00 HORAS.
El circuito consta de un total de 8,2 km urbanos para categoria absoluta


CATEGORIAS INFANTILES:

Ideafix: de 4 a 6 años, . Distancia 100 metros.

0belix: de 7 a 9 años, . Distancia 500 metros.

asterix: de10 a 12 años. Distancia 1000 metros.

panoramix: de 13 a 15 años . Distancia 1500 metros.

Karabella : entre 16-17 años distancia 1500 metros.

Medalla para tod@s l@s categorias.

Trofeo o medalla para las categorias salvo ideafix

Categorias absoluta

JUNIOR atletas entre 18-23 años
SENIOR atletas entre 24-35 años
VETERANOS A atletas entre 36-45 años
VETERANOS B atletas entre 46-55 años
VETERANOS C atletas a partir de 56 años

JUNIOR FEM. atletas entre 18-23 años
SENIOR FEM. atletas entre 24-35 años
VETERANOS A FEM. atletas entre 36-45 años
VETERANOS B FEM. atletas entre 46-55 años
VETERANOS C FEM. atletas a partir de 56 años

Habrá dichas categorías y premio con un mínimo de 3 inscritos por categoría, de no ser así se le pasara a la siguiente categoría.
Los premios no serán acumulativos.


INSCRIPCIONES

precio infantiles gratis
precio de adultos 7 €

EMESPORT proximamente


. PREMIOS
-Trofeo para los tres primer@s clasificad@s absolutos.
- Trofeo para os 3 primeiros/as clasificados das categorías que compiten na carreira absoluta.
- medalla o trofeo para os tres primeiros clasificados/as nas categorías karabella panoramix asterix y obelix
- Medallas para tódolos participantes nas categorías de ideafix asterix obelix panoramix y karabella
- Trofeo para os 3 primeiros/as clasificados do Concello de Boiro Este premio poderá ser acumulativo cos premios nas categorías de edade. Requisito estar empadronado en Boiro.
-Los premios no serán acumulativos.

-Habrá servicio de guardarropa y de duchas al finalizar la carrera en la piscina municipal de Boiro , cercana a la zona de salida-meta
-habrá servicio de guardería en la zona de salida 30, antes da salida absoluta hasta la llegada

- DESCUALIFICACIÓNS: Todo corredor que incumpla as normas da competición ou as establecidas nos regulamentos da Federación Galega de Atletismo e da RFEA en vigor referentes a probas en ruta, será descalificado por criterio do xuíz árbitro da competición.

- Ao longo do percorrido, a organización establecerá os controis que estime oportunos, estando autorizados para descualificar a calquera participante que incumpra as normas da competición ou que cometa algunha irregularidade atentando contra a seguridade individual ou colectiva durante a proba.

- As reclamacións aos resultados oficiais deberán formularse verbalmente ao xuíz árbitro da competición, non máis tarde de 30 minutos despois da publicación dos resultados da proba en cuestión.

- Non está permitido o acompañamento na proba de ningún vehículo alleo á organización; nin bicicletas, patíns ou persoas non inscritas na proba que poidan acompañar, avituallar ou marcar ritmos aos participantes.

- ASISTENCIA MÉDICA E SEGUROS
A organización contará con servizos médicos e ambulancia na zona de saída/meta desde unha hora antes do comezo das probas e ata media hora despois da finalización. Os servicios médicos e o xuíz árbitro da competición están facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifeste un mal estado físico durante o desenvolvemento da mesma.

- SEGURO
Todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e accidentes deportivos, que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia directa do desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dun padecemento latente, imprudencia ou inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos polo desprazamento ó lugar da competición ou desde o mesmo.

- Coa realización da inscrición, todo participante cede os seus dereitos de imaxe á organización, que utilizará as imaxes de acordo coa Lei de Protección de Datos.

- ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO
Todos os participantes, polo feito de inscribirse e tomar a saída na carreira, aceptan o presente regulamento, e no caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non prevista no mesmo, resolverase de acordo ó que dispoña o Comité Organizador e polas normas da FGA, RFEA e IAAF en vigor.

[ Go Back ]