Calendario
Ver carrera

Larín

08/06/2019 18:15 - 20:00

[ Go Back ]

Descripción I CARREIRA POPULAR DE SAN ROQUE DE LARÍN

Data: 8 de xuño de 2019 .
Hora: 18:15 .
Lugar: Campa San Roque, 10, 15144 Arteixo, A Coruña .
Distancia: 5 km .
Organiza: Comisión de San Roque de Larín .
Inscrición: en CHAMPIONCHIP NORTE.

/ Máis información da I Carreira Popular de San Roque de Larín neste tema do foro

REGULAMENTO DA PROBA:

CRONOMETRAXE:

A proba estará controlada por persoal cualificado da organización e conta con cronómetro especial para éste tipo de probas.

SEÑALIZACION E CONTROLES DE PASO:

O percorrido estará señalizado con cachos de cinta plástica de sinxela visualización, e con calquer outro tipo de señal por donde será obligatorio o paso.
É responsabilidade de cada participante seguir o percorrido marcado, non respetalo será causa de penalización ou descalificación.
Os participantes durante todo percorrido, deberán seguir en todo momento as indicacións do persoal da organización nos cruces.
Existirán voluntarios que actuarán de escobas, a maiores de Protección Civil e Policía Local do Concello de Arteixo.

ABANDONOS

En caso de abandonar a proba, o corred@r deberá indicalo o persoal da orgnización no posto ou cruce máis cercano, éstes informan mediante chamada o posto principal.

RESPETO O MEDIO AMBIENTE:

Os participantes deberán respetar o medio donde se realiza a proba e manter limpo o entorno.
Deberán utilizar os puntos habilitados para o caso.

SEGURIDADE:

A organización da proba garantiza a seguridade dos participantes poñendo para elo as medidas e persoal necesario. Contémplase a presencia de vehiculos oficiais, tanto da organización como de medios de seguridade debidamente identificados. Disponse de ambulancia con médico para intervir en caso de necesidade.
O persoal dos controis e cruces está facultado para indicar a conducta a seguir en caso de perigos, accidentes ou abandonos.

[ Go Back ]