Calendario
Ver carrera

Miño

09/06/2019 10:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción 1 REGULAMENTO
1.1 ORGANIZACIÓN
O Galea Sport Karate Clube organiza a III Carreira Popular 10K "Praia de Miño" no concello de
Miño (provincia de A Coruña) baixo o control técnico da Federación Galega de Atletismo, a
través da súa delegación en A Coruña.
1.2 LUGAR DA PROBA
A proba, tanto para as categorías menores como para a categoría absoluta, realizarase nas
proximidades da praia de Miño, na costa do municipio de Miño.
O inicio e finalización da carreira estará situado na recta da praia de Miño, nas proximidades
da saída da autoestrada AP-9.
O espazo para o aparcadoiro estará dispoñible debidamente sinalizado nas proximidades da
saída / chegada, así como as duchas no Pavillón Municipal do Deporte do Concello de Miño.
Os baños existentes na praia de Miño estarán habilitados para o seu uso durante a
celebración das diferentes probas.
No posto de recollida do dorsal na zona de saída / chegada estará dispoñible un servizo de
gardarroupa.
O circuíto discorre por asfalto e o acceso a el estará completamente pechado a todos os
vehículos, agás os autorizados pola organización.
A ruta será controlada e vixiada pola Policía Local, Protección Civil e coa colaboración da
organización. Está prohibido calquera outro tipo de acompañamento. Cada quilómetro
marcarase claramente.
1.3 DATA E HORA DA PROBA
A proba terá lugar o 9 de xuño de 2019 a partir das 09:00 horas, con diferentes horarios de
saída dependendo da categoría.
1.4 PARTICIPANTES
A proba estará aberta a todas as persoas que desexen participar, xa sexan atletas federadas
ou non, e o seu carácter será popular, independentemente do sexo ou a nacionalidade.
Cada persoa participa baixo a súa responsabilidade, sendo plenamente consciente de que
ten unha condición física suficiente para afrontar a proba.
Todos os participantes, tomando a saída, aceptan estas regras e regulacións. En caso de
dúbida, a organización decidirá.
Está prohibido cortar ou dobrar dorsais.
Os participantes deben colocarse no caixón 10 minutos antes do inicio da carreira.
Na carreira de 10 km marcarase a ruta e terá un avituallamento intermedio.
O control da carreira será realizado polo Comité Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
O control de chegada ou o tempo de corte na carreira de 10 km pechará ás 12:20 h.
O descoñecemento das bases e do regulamento non exime o cumprimento.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas normas da
RFEA e da FGA para as probas de estrada en vigor.
1.5 CATEGORÍAS, HORARIOS E DISTANCIAS:
1.5.1 CATEGORÍAS MENORES:
CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA HORA DE SAÍDA
Sub 18 e Sub 16 2002 - 2003 y 2004 - 2005 3.000 m 10:00
Sub 14 2006 - 2007 2.000 m 10:20
Sub 12 2008 - 2009 1.000 m 10:35
Sub 10 2010 - 2011 700 m 10:45
Prebenxamín 2012 - 2013 100 m 10:55
Biberón 2014 en diante 100 m 10:55
1.5.2 CATEGORÍAS ABSOLUTAS:
CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA HORA DE SAÍDA
Senior 1985 – 2001
10.000 m 11:10
Máster 1 1979 – 1984
Máster 2 1970 – 1978
Máster 3 1960 – 1969
Máster 4 ……. - 1959
1.6 CUSTO DA INSCRICIÓN
A carreira absoluta (desde senior hasta Máster) terá un custo de 7 €.
As carreiras de menores (de biberón a Sub 18) terán un custo de 2 €.
1.7 INSCRICIÓNS
Unha inscrición é válida cando o participante completa o formulario de inscrición a través do
sitio web http://www.carreirasgalegas.com e paga o custo da inscrición.
As inscricións a través da web pecharán o mércores 5 de xuño.
Os atletas da categoría SUB-18 poderán participar na categoría absoluta 10k, sempre que o
fagan no momento da inscrición, o que implica renunciar á clasificación e os premios da
categoría xuvenil, pagando o rexistro absoluto e tendo dereito aos premios desta última
categoría.
1.8 RETIRADA DE DORSAIS
Os participantes poderán recoller os dorsais na tenda Galea Sport Miño nos seguintes días e
horarios:
TENDA DIRECCIÓN DÍA HORARIO
Galea Sport Miño c/ Galea, 10, baixo (Miño) 07 de xuño (Venres): 17:00 – 20:30
08 de xuño (Sábado): 10:00 – 14:00
Ademais, o día da propia carreira, poderán recollerse os dorsais no posto habilitado na zona
de saída / chegada na praia de Miño, a partir das 9:00 h. pola mañá ata as 10:30 h.
1.9 TROFEOS E PREMIOS
Todas as nenas e nenos que participan nas categorías de biberón e prebenxamín, así como
no resto das categorías menores, recibirán unha medalla ao final da proba.
Todos os participantes da categoría absoluta recibirán unha camiseta como recordo do
evento.
As tres primeiras persoas clasificadas nas seguintes categorías, homes e mulleres, recibirán un
trofeo (os trofeos son acumulativos):
ABSOLUTA Sub 18
Máster 4 Sub 16
Máster 3 Sub 14
Máster 2 Sub 12
Máster 1 Sub 10
Senior
Tamén haberá un trofeo para a primeira muller clasificada e para o primeiro home clasificado
censados no municipio de Miño.
Os trofeos entregaranse na área de saída / chegada a partir das 12:30 da mañá.
1.11 CONTROL DA CARREIRA
A carreira celebrarase baixo o control técnico da Federación Galega de Atletismo, a través
da súa delegación en A Coruña.
Consideraranse os comportamentos ilegais do atleta para os que poden ser descualificados:
• Non levar o dorsal perfectamente colocado
• Participar cun número correspondente a outro corredor
• Non completar a carreira completa
• Non atender as indicacións dos membros da organización
• Ingresar fóra da hora de corte programada pola organización
• Realizar o rexistro modificando os datos de forma maliciosa
• Calquera outra de natureza similar, que no xuízo da organización da carreira pode
considerarse unha conduta antideportiva digna de sanción disciplinaria
• Acompañamento de corredores por persoal externo á organización ou por vehículos
non autorizados
1.12 AVITUALLAMENTOS
Haberá puntos de avituallamento, con refrescos líquidos intermedios e sólidos ao final da
carreira de cada categoría, para todos os participantes. Servirase auga, zume para nenos,
barra de enerxía e un anaco de froita.
1.13 SEGUROS
Todos os participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e accidentes
proporcionada pola licenza dun día da Federación Galega de Atletismo (F.G.A.).
A organización declina toda responsabilidade polos danos físicos ou morais que durante a
participación nesta proba poderían causar un atleta a si mesmo ou a terceiros.
1.14 DUCHAS E VESTIARIOS
Ao final das carreiras, os corredores dispoñerán de duchas e vestiarios no Pavillón Municipal
do Deporte do municipio de Miño.
1.15 APELACIÓNS
As reclamacións relativas á clasificación deberán facerse oralmente dentro dos 30 minutos
despois de que os resultados sexan feitos públicos, ante o xuíz / árbitro ou na secretaría da
competencia, e esta persoa será responsable de resolvelos.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas regras de
F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F. nesta orde.
1.16 DEREITOS DE IMAXE
Todos os participantes, polo feito de formalizar o rexistro, acordan que a organización por si
mesma ou a través de terceiros, trate de forma informativa e exclusiva para fins deportivos ou
promocionais, os seus datos persoais, así como a súa imaxe dentro da proba a través de
fotografías, vídeo, etc.
De acordo coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, o participante poderá exercer o seu dereito de acceso a estes ficheiros para rectificar
ou cancelar o seu contido total ou parcial. Para exercer este dereito deberá solicitalo por
correo electrónico a 10kplayamino@gmal.com.
1.17 ASISTENCIA MÉDICA E SEGUROS
A organización terá servizos médicos e ambulancias na área de partida / meta. Os servizos
médicos e o xuiz da competición teñen dereito a retirar da proba a calquera participante
que manifeste unha mala condición física durante o desenvolvemento da mesma.
1.18 ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO
Todos os participantes, polo feito de rexistrarse e iniciarse na carreira, aceptan este
regulamento, e en caso de dúbida ou de que xurda algunha situación non prevista nela, serán
resoltos de acordo co disposto no Comité Organizador. e polas regras da FGA, RFEA e IAAF
en vigor.
1.19 SEGURO
Todos os participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e accidentes
deportivos, que cubrirá accidentes que se producen como resultado directo do
desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dunha condición latente,
imprudencia ou incumprimento das leis, normas de competencia, etc. Tamén se exclúen os
casos producidos polo desprazamento cara ao lugar da competición ou do mesmo. A
inscrición implica ler, comprender e adquirir o compromiso que segue: Certifico que estou en
boa condición física. Eximo de calquera responsabilidade que poida derivarse da
participación no evento a organización, patrocinadores comerciais ou patrocinadores,
empregados e outros organizadores. Coa conclusión do rexistro, todos os participantes ceden
os seus dereitos de imaxe á organización, que usará as imaxes de acordo coa Lei de
protección de datos.

[ Go Back ]