Calendario
Ver carrera

As Pontes

25/08/2019 9:00 - 24:00

[ Go Back ]

Descripción REGLAMENTO TRAIL DAS PONTES
BALIZAXE DA CARREIRA
Teremos 3 tipos de marcas para seguir o percorrido.
1. Marcas fixas en cruzes con flechas de dirección en fosforito.
2. Cinta de Balizar Roxa e Branca.
3. Spray biodegradable cor Naranxa.
A organización dispon de abastecementos, tanto líquidos coma solidos, Fruta,
barritas de cereais, geles enerxéticos, e Isotonico.
Nesta edición so teremos vasos no primero abastecemento, xa que
chegaredes bastante agrupados e carecer dos vasos faría que se
fixesen tapóns. A partir do segundo non haberá vasos, e teredes que traer
os vosos propios sistemas de hidratación, xa que queremos ser una proba
sostible e contribuir no posible ao medio ambiente.
¿QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?
Que facer no caso de emerxencia, que nos imposibilite seguir na carreira e
que necesitemos asistencia medica, intentaremos chegar os puntos de
emerxencia donde o persoal da organización nos prestara asistencia e enviara a
ambulancia para a evacuación do accidentado. No caso de emerxencia grave que
non nos podamos mover daremos aviso a un corredor para que poida avisar no
punto mas cercano ou ven chamaremos a os teléfonos que No caso de accidente
que precise asistencia hospitalaria tera que ser exclusivamente ao centro
concertado co seguro, queda fora da responsabilidad da organización outros
centros de salud e hospitales.
CATEGORIAS:
As categorías son as seguentes para ambaslas probas;
! Senior Masculino dende os 18 ata os 45 anos
! Senior Femenino dende os 18 ata os 45 anos
! Veterana A partir dos 46 anos
! Veterano A partir dos 46 anos
! La edad a tener en consideración será a que se tenña a o finalizar o ano.
! Queda prohibida a participación dos menores de 18 anos.
PRECIOS:
Os prezos das inscripcions serán os seguintes;
Percorrido 27 km:
Ata o 15 de Agosto 19€.
Dende o 16 de Agosto ata o 21 de Agosto 23€
Percorrido 16 km:
Ata o 15 de Agosto 16€.
Dende o 16 de Agosto ata o 21 de Agosto 20€
Andaina 16 km:
Ata o 15 de Agosto 10€.
Dende el 16 de Agosto ata o 21 de Agosto 14€
A inscripción inclué:
1. Seguro asistencia Sanitaria e R.C.
2. 3 abastecementos, ( 2 Solidos e líquidos e 1 líquido) ( 1 Solido e líquido e 1
líquido na distancia corta).
3. Regalo conmemorativo da proba.
4. Comida Final.
5. Reportaxe fotográfico en aberto.
6. Duchas no Polideportivo Municipal.
HORARIOS
8:15 a 9:00 Recollida de Dorsais.
09:30 SALIDA DAS PROBAS.
RECOMENDACIONS
Antes de entrar no recinto de saida, se procederá o control de dorsais e material
obligatorio se fose necesario. A organización tera o percorrido totalmente
balizado, e os participantes deberán seguilo estrictamente e nunca saltarse algun
tramo.
Todo participante ten que deixar adiantar os corredores que o preceden e pidan
paso, na zona que non conleve ningun risco para os participantes.
Queda prohibido tirar botellas, vasos, papeles ou desperdicio fora das zonas
habilitadas pola organización. No caso de incumplimento será motivo de
descalificación.
O feito de inscribirse supon a aceptación do reglamento.
FOTOS Y VIDEOS PARTICIPANTES.
Co pago da inscripción aceptase a publicación nos nosos medios, web,
Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video
de dita proba.
ENTORNO
A proba discurrirá por zonas de especial interés medioambiental, vos pedimos a
tódolos participantes que respeten o medio, que non se boten restos de plásticos
ou basuras no monte e que non se moleste á posible fauna que nos poidamos
encontrar polo percorrido.
PARA MAIS INFORMACIÓN http://clubgaliorientsports.com
CLUB GALIORIENT SPORTS.
TELF ORGANIZACIÓN 679-253-177—650 943 038

[ Go Back ]