Calendario
Ver carrera

Barbadás

05/05/2019 9:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción IV CASTRO TRAIL
21 km 925+
Absoluta
12 km 510+
* Novidade: no Trail Largo poderase ademaís participar tamén por equipos. Con un mínimo de
3 componentes, sin diferencia de sexo.
No momento da inscripción en Championchipnorte deberase señalar no equipo co que se
participar.
O tempo final do equipo será a suma dos 3 mellores tempos.
Liquido Sólido
Km 6 x x
km 10 x x
km 15 x x
- Equipos: 1º.-Trofeo + 200 €
2º.-Trofeo + 100 €
3º.-Trofeo + 75 €
TRAIL mini - 3 primeiros clasificados na general (masc. e fem.): Trofeo + agasallo
1.1.- IV CASTRO Trail que se celebrará o día 5 de Maio con saída e chegada no
Pabellón Municipal, A Valenzá, (concello de Barbadás) situado a tan só 1 km da cidade
de Ourense.
O percorrido estará sinalizado con cinta plástica. Será obrigatorio seguir o itinerario
marcado e pasar polos controis reglamentarios establecidos ao efecto. O corredor que
acurte, non faga o itinerario correcto, ou non pase polos puntos de control, será
DESCALIFICADO.
1.7. O pago da inscripción na carreira inclúe un seguro de responsabilidade en caso
de lesión ou accidente durante a participación en algunha das probas.
1.8.- A realización da inscripción implica que os corredores entenden e aceptan as
condicións do presente regulamento, que participan baixo a súa enteira
responsabilidade, e afirman posuir unhas condicións físicas suficientes para a
realización da proba na que se inscriben.
1.10- Calquera cambio ou modificación que afecte o desenrolo da proba será
oportunamente comunicado a través da páxina oficial da proba
(https:// ) e no seu caso tamén na
páxina de championchipnorte.
Recoméndase seguir a páxina de facebook para estar o día das novedades.
1.11.- Débese ter en conta que as probas discorren por paraxes naturais que
debemos protexer, non debemos ensucialos nin deterioralos arroxando desperdicios.
Será motivo de descalificación o incumplimento desta norma.
3.- INSCRIPCIÓN
3.2.- A inscripción na andaina poderase efectuar nos seguintes establecementos
colaboradores, donde xa se lle entregarán os dorsais:
3.3.- Non se admitirán cancelacións da incripción unha vez feito o pagamento.
Prezos:
TRAIL Largo TRAIL corto Andaina
- Nas modalidades de TRAIL os que non posuan chip propio de championchip
deberán abonar 1€ máis.
- O pago da inscripción inclue: agasallo por participación, pinchos e bebida o final
da proba e seguro de responsabilidade obrigatorio.
1.6.- A Organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no
percorrido, incluso a suspensión da proba por motivos de seguridade si as
autoridades competentes así o aconsellan por razóns meteorolóxicas ou por outras
causas de forza maior.
www.facebook.com/Castro-Trail
ata o día 1 de Maio de 2019.
15 € 12€ 6€
3.1.- A través de www.championchipnorte .com
- Runmaniak: Avda de Buenos Aires 17 (Ourense)
- www.championchipnorte.com
4.- ENTREGA DE DORSAIS
4.2.- Andaina: nos locais habilitados xa mencionados, e os que a realicen a través
da páxina de championchipnorte entregaranse según o punto anterior.
5.- OUTRA INFORMACIÓN
4.1.- Trail largo e corto: O día da carreira no Pabellón municipal da Valenzá, a partir
das 07.30horas hasta 15’ antes do inicio da proba, farase entrega do dorsal
e o chipcorrespondente.
- Duchas no Pabellón Municipal da Valenzá.
- O coñecemento do reglamento é obrigatorio e vincula a tódolos participantes.
- É obrigatorio prestar axuda a outro participante accidentado e comunicalo.
- Todo participante ten a obriga de facilitar o paso cando vai ser adiantado.
- A Organización resérvase o dereito de admisión na proba.
- A organización habilitará coidadores e zona de xogos durante a carreira,
para que os pais que así o precisen, poidan deixar os seus fillos durante o
transcurso da misma.

[ Go Back ]