Calendario
Ver carrera

Vilagarcía

24/11/2019 10:30

[ Go Back ]

Descripción VIII MEDIA MARATÓN SOLIDARIA ZONA ABERTA, a favor de Fundación Andrea (de apoyo a los niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales), Vilagarcía de Arousa

INFORMACIÓN BÁSICA

Data: Domingo, 24 de novembro de 2019
Hora: 10:30h
Lugar: Av da Mariña, na explanada do auditorio, en Vilagarcía de Arousa.
Distancia: 21.097m homologados.
Inscripción: Champion Chip Norte www.championchipnorte.com ou no comercio Moto Bazar. “As primeiras 1000 inscricións terán dereito a unha camiseta”.
Organiza: Centro Comercial Aberto Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa.
Colabora: Concello de Vilagarcía de Arousa e o clube ATENAS RUNNING VDA.

REGULAMENTO XERAL

O Centro Comercial Aberto, Zona Aberta, de Vilagarcía de Arousa organiza, coa colaboración do Concello e o clube ATENAS RUNNING VDA, o domingo día 24 de novembro de 2019, a partir das 10:30 horas, a “VIII Media Maratón Solidara Zona Aberta, Vilagarcía de Arousa, a favor de Fundación Andrea”
1.- Horario e Lugar:
A saída darase da Av. Rivero Aguilar ás 10:30 horas e a carpa organizativa estará situada na explanada do auditorio municipal.

2.- Participantes:
Poderán participar todas aquelas persoas que teñan cumpridos 18 anos o día da proba, estén federadas ou non, habendo unha única clasificación conxunta. O control da carreira estará a cargo do comité de Xuíces e cronometradores.
Os participantes deben cumprir as condicións de participación e inscrición propostas pola organización.

3.- Condicións de participación:
As persoas participantes comprométense a aceptar estritamente o presente regulamento e calquera posible modificación da proba, obrigada por causas alleas á vontade da ganización.
A realización da inscripción implica ter lido, entendido e adquirido os compromisos que aquí se expoñen:
- O participante certifica que está en bo estado físico e ten pasado os pertinentes recoñecementos de saúde.
- Exime de toda responsabilidade á organización que puidera derivar da súa participación no evento (Ex: pérdida de obxectos persoais por roubo ou outras circunstancias, perigo de lesión, atropelos, agresións,...).
- Autoriza á organización para que trate automáticamente e con finalinalidade exclusivamente deportiva, promocional ou comercial a utilización dos seus datos persoais e a súa imaxe en publicacións, carteis, clasificacións,.... para a promoción do evento. De acordo co que se establece na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, da Protección de Datos de Carácter Persoal, o participante ten dereito de acceder a estes ficheiros co obxeto de rectificar ou cancelar de xeito total ou parcial o seu contido. Para facelo deberá solicitalo por escrito ó domicilio social C/ Gumersindo Nartallo, 13 entresuelto C.P. 36.600 Vilagarcía de Arousa ou mediante correo electrónico a zonaaberta@zonaaberta.com.

A Organización resérvase o dereito de rexeitar calquera inscrición que non acepte os termos e condicións que queden expostos no presente regulamento. En caso de dúbida, ou de xurdir algunha situación non reflectida no mesmo, aceptarase o que dispoña a organización.

4.- Inscricións:
A inscrición para todas as categorías farase a través da web www.championchipnorte.com ou no comercio Moto Bazar (C/ Arzobispo Andrade nº 5 y telf. contacto 986501644) ata as 23:59 horas do 21 de novembro de 2019 (no comercio ata o seu horario comercial). Non se admitirán inscricións fóra dese plazo.
O precio da inscrición será de ata o 17 de novembro (12€ propietarios de chip e 13€ os que non teñen chip) e do 18 ó 21 de novembro (15€ propietarios de chip e 16€ os que non teñen chip), data na que finaliza o período de inscripción.
A inscrición da carreira é persoal e intransferible. Baixo ningún concepto, unha vez feita a inscrición, poderase transferir a participación a outra persoa, amigo ou familiar por mor de non poder acudir o día da proba.
So se accederá á devolución do 50% pagado na inscrición no caso de lesión ou enfermidade, presentándose sempre un certificado médico á organización antes do día 23 de novembro de 2019. No caso contrario non se fará o reembolso.
Para calquer información adicional poderán chamar ó teléfono 986 50 76 93-607142288 ou enviar un mail a zonaaberta@zonaaberta.com.
Toda aquela persoa que corra sen estar inscrita, faino baixo a súa responsabilidade e non estarán cubertas pola Organización. Se é advertida a súa presenza se lle instará a abandoar o circuito

5.- Entrega de dorsais e chips:
Farase o mesmo día da proba, na explanada do auditorio dende as 8:30 a.m. ata 30 minutos antes da proba.
Os dorsais son persoais e intransferibles. Será válido levalo en calquera parte do corpo sempre que sexa visible frontalmente. Non se descalificará a ningún corredor por levalo no portadorsais, perna ou barriga.


6.- Percorrido:
O circuito está homologado pola R.F.E.A. e ten unha lonxitude total de 21.097 metros, sendo urbano, asfaltado e pechado ó tráfico. Cada kilómetro sinalizarase visualmente.
Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización. Por cuestións de seguridade queda totalmente prohibido o seguimento ós corredores en bicicleta, moto ou calquer outro vehículo. A policía local e a organización da proba os retirarán do circuito para evitar incidentes.
Tempo límite de entrada en meta: 2h e 45 minutos.

7.- Avituallamento:
Haberá un mínimo de 3 puntos de avituallamento líquido na carreira.
Ademais dun líquido e sólido ao remate da proba.

8.- Categorías:
Establécense as seguintes categorías para homes e mulleres:
• Senior ter 18 a 34 anos cumpridos o día da proba.
• Veterana/o A ter 35 a 44 anos cumpridos o día da proba.
• Veterana/o B ter 45 a 54 anos cumpridos o día da proba.
• Veterana/o C ter 55 ou máis anos cumpridos o día da proba.

É preciso que haxa como mínimo 3 participantes do mesmo sexo en cada categoría na línea de saída para a constitución da mesma. Os atletas das categorías non constituídas serán asignados á categoría anterior á que lle corresponda.

9.- Premios:
Recibirán trofeo os tres primeiros clasificados da carrerira absoluta masculina e feminina así como os tres primeiros clasificados de cada categoría individual. Ademais haberá un trofeo para o primeiro corredor e corredora local (nados ou censados en Vilagarcía de Arousa). Os trofeos non serán acumulativos. No caso de que un atleta local poida estar premiado tamén noutra categoría, poderá escoller aquel trofeo que máis lle interese.
Todos os premiados deberán amosar o seu D.N.I. á organización para comprobar os datos da data de nacemento.
A entrega de premios terá lugar no auditorio e comezará ás 12:45.

10.- Retirada do circuito polos servizos médicos
O servizo médico da competición, ou o Persoal da Organización, están facultados para retirar da carreira a calquera atleta que manifeste un mal estado físico evidente.

11.- Descalificacións:
Serán descalificados:
- aqueles corredores que alteren os datos facilitados á organización con respecto ós que figuran no seu D.N.I., compitan con máis dun chip o con el de otra persona.
- que non realice o percorrido completo
- que non teña dorsal, que manipule a publicidade do dorsal
- que manifeste un comportamento non deportivo.
- os que compitan acompañados por animais.
-NON se descalificará a ningún atleta polo uso de auriculares para escoitar música.

12.- Duchas, vestiarios e gardaroupa:
Haberá servizo de duchas, vestuarios e gardaroupa no auditorio (a carón da saída).

13.- Servizo de tratamento muscular
O finalizar a carreira se ofrecerán masaxes para os nosos corredores.

14.- Todo o non presente neste regulamento, resolverase co Regulamento da RFEA e a IAAF en vigor.

[ Go Back ]