Calendario
Ver carrera

Trail das Bestas-Muras

04/11/2018 8:00 - 23:00

[ Go Back ]

Descripción INFO CORREDOR
BOLETIN INFORMATIVO

Localización da Saida e Chegada: Area Recreativa A Veiga. Muras (Lugo)
Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min Distancia en tempo dende lugo; 50 Min. Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min. Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min
As Coordenadas de Muras Latitud e Lonxitud son as seguintes:
* Latitud: 43.5033806
* Longitud: -7.6875776

TRAIL DAS BESTAS – MURAS
Segunda edición do Trail Das Bestas celebrarse o 5 de Novembro do 2017. O percorrido será circular con saida e meta na Area recreativa A Veiga. Estará marcado con cinta de balizamento e con sinais de plástico nos cruces. Tamén haberá sinais de spray biodegradable en algún puntos.

Os prezos das inscripcions e percorridos serán os seguintes.

Percorrido maratón 43 kms:
22€ ata o día 26 de Outubro as 23:59
26€ do 27 Outubro ata o día 1 de Novembro as 22:00
Percorrido 24,5 km:
18€ ata o día 26 de outubro as 23:59
22€ do 27 Outubro ata 1 de Novembro as 22:00
Percorrido 15 km:
16€ ata o día 26 de outubro as 23:59
20€ do 27 de Outubro ata o 1 de Novembro as 22:00

Andaina 15 km:
9€ ata o día 26 de outubro as 23:59
13€ do 27 de Outubro ata o 1 de Novembro as 22:00

A inscripción inclué:
1. Seguro de accidentes y R.C.
2. 3 avituallamientos, ( 2 Solidos e líquidos e 1 líquido) ( 1
Solido e líquido e 1 líquido na distancia corta).
3. Agasallo da proba
4. Comida Final.
5. Reportaxe fotográfico en aberto.
6. Seguimento gps Track The Race
7. Ludoteca para nenos
8. Duchas

plataforma de inscripcións: www.tracktherace.com

HORARIOS
7:30 a 9:00 Recollida de Dorsais. 8:30 Saída Maratón
9:30 Saída 24,5 - 15 e andaina

BALIZAXE DA CARREIRA
Teremos 3 tipos de marcas para seguir o percorrido.
1. Marcas fixas en cruces con frechas de dirección en fosforito. 2. Cinta de Balizar vermella e Branca.
3. Cartaces de dirección

MATERIAL OBLIGATORIO
Distancia Maratón:
Obrigatorio portar chubasqueiro, lubas e gorro ou tubular (buff)
Debido ao feito de que a proba se realice en novembro, a organización reserva a posibilidade de pedir roupa de protección de abrigo, rompe-ventos ou medias longas, guantes...... agardando as prediccions metereoloxicas previas para a carrerira. Si o parte meteorolóxico indica que haberá precipitacions e temperaturas baixas a organización obrigará a ó uso das prendas que estime oportunas. En caso de que álgun corredor non porte co

material de abrigo para a súa seguridade, será descalificado ou prohibiráselle a participación na proba.

ABASTECEMENTOS
A organización dispora de abastecementos, tanto líquidos coma solidos, Fruta, barritas de cereales, geles energéticos, agua, Isotonico. É obrigatorio por parte dos corredores traer un vaso ou sistema de hidratación para poder abastecerse nos puntos habilitados. A organización non terá vasos. Facemos isto por respecto o medio ambente e reducir a xeración de lixo.

¿QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?
No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que necesitemos asistencia medica, intentaremos chegar os puntos de emerxencia donde o persoal da organización nos prestara asistencia e enviara a ambulancia para a evacuación do accidentado. No caso de emerxencia grave que non nos podamos mover daremos aviso a un corredor para que poida avisar no punto mais cercano ou ven chamarnos a os teléfonos que aparecen nos dorsais. E de obrigación de todos os corredores prestar asistencia a os posibles lesionados. A organización facilitará coa inscripción un seguro de accidentes e de responsabilidade civil. En caso de accidente que precise asistencia hospitalaria terá que ser exclusivamente no centro concertado co seguro, queda fora da responsabilidad da organización outros centros de salud e hospitales.

CATEGORIAS:
Las categorías son las siguientes para tódalas carreiras;
Senior Masculino desde los 18 hasta 45 años
Senior Femenino desde los 18 hasta 45 años
Veterano/a. A partir de los 46 años
La edad a tener en consideración será la que se tenga al finalizar el año.

RECOMENDACIONS
Antes de entrar no recinto de saida, se procederá o control de dorsais e material obrigatorio se fose necesario. A organización tera o percorrido
▪ ▪ ▪ ▪

totalmente balizado, e os participantes deberán seguilo estrictamente e nunca saltarse ningún tramo. Para o control disto cada corredor disporá dun dispositivo GPS na maratón que nos indicara en todo momento o seu posicionamento e o seu track. Nas outras probas haberá xuices e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de establecer a descalificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.
Queda prohibido tirar botellas, vasos, papeles ou desperdicio fora das zonas habilitadas pola organización. No caso de incumprimento será motivo de descalificación.
O feito de inscribirse supon a aceptación do reglamento.

FOTOS E VIDEOS PARTICIPANTES
Co pago da inscripción aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter y demás medios de publicidad o material fotográfico e video de dita carreira.

ENTORNO:
A proba discurrirá por zonas de especial interés medioambiental pero da Serra do Xistral e Rio Eume. Vos pedimos a tódolos participantes que respeten o medio, que non se boten restos de plásticos ou basuras no monte e que non se moleste á posible fauna que nos poidamos encontrar polo percorrido.

LUDOTECA:
Haberá ludoteca para @s pequen@s, e así os corredores poder conciliar.

DUDAS
Para calquera duda, enviar un correo a pablo@marmaroutdoor.es

[ Go Back ]