Calendario
Ver carrera

Foz

10/05/2019 15:30 - 20:00

[ Go Back ]

Descripción Art 1. A I Carreira Popular Pola Lingua de Foz celebrarase o vindeiro VENRES 10 de Maio de 2019, a partir das 15:00h da tarde, cun percurso de 150m para Pícaros, 600m benxamíns, 1000m alevíns, 2000m infantís e cadetes e de 5km para a categoría absoluta. Ademáis contaremos con una andaina que terá un percurso de 3km. A saída e meta será no patio do Colexio Martínez Otero de Foz.
*Ver artigo horarios.

Art 2. A competición terá un percorrido mixto, prácticamente urbano, pechado ó tráfico, con perfil suave apto para todos os nivéis.
*Ver artigo percursos.

Art 3. Este evento está organizado polo Colexio Martínez Otero e Run Foz Run eventos deportivos. O evento estará controlado por voluntarios da organización, Policía Local e Protección Civil.

Art 4. A carreira absoluta disputarase sobre un percurso con perfil suave e bastante rápido de 5000m urbanos, polas ruas da vila de Foz dandose a saída na Avenida Valle Inclán e chegando a meta no patio do Colexio Martínez Otero de Foz. O tempo máximo para completar os 5000m será de 45 minutos. Todo aquel atleta que supere este tempo poderá rematar a carreira, sempre baixo a sua responsabilidade.

Art 5. Esta proba terá un sistema de cronometraxe mediante chip, publicándose as clasificacións oficiáis os días posteriores á celebración do evento na web Sportmaniacs, a web do Colexio Martínez Otero de Foz e nas redes sociáis asociadas a esta iniciativa. Todo atleta que participe na proba absoluta deberá entregar o chip en aluguer ao entrar en meta.

Art 6. A inscrición estará limitada a 200 corredores para a carreira absoluta, 100 corredores para a categoría Pícaros, 100 corredores para benxamíns, 100 corredores en alevíns, 100 corredores para infantís e 100 para a categoría cadete. Na andaina o número máximo de participantes será de 150 camiñantes.

As inscricións online abrirán o Xoves 11 de Abril e pecharán o Mércores 08 de Maio ás 17:00h. O prezo da inscrición será de balde para as categorías inferiores e de 5€ para a categoría absoluta e andaina.

O Mércores 08 de Maio realizaránse inscricións presenciáis de carácter extraordinario no Patio do Colexio Martínez Otero de 17:00 a 18:30h con un prezo de 8€ para a categoría absoluta.

A documentación obrigatoria para a recollida do dorsal será o Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte. Todo corredor inscrito acepta os dous anexos citados a continuación:

Art 6.1. PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD: Ud. consiente, salvo que marque esta casilla, la cesión de sus datos de carácter personal a la empresa organizadora, Run Foz Run, con el objeto de remitir en un futuro información comercial y publicitaria de sus actividades, novedades, servicios y productos, autorizando expresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas, con la finalidad antes señalada, consintiendo que las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico.
En relación con Run Foz Run, Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento dirigiéndose a Run Foz Run en la dirección de correo electrónico runfozrun@hotmail.com, con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas.
Marcar esta casilla y entregar impresa a la organización en caso de no ceder sus datos de carácter personal.


Art 6.2. PARTICIPANTES MENORES DE EDAD: Ud. o su representante/tutor legal es consiente, salvo que marque esta casilla, la cesión de sus datos de carácter personal a la empresa organizadora, Run Foz Run, con el objeto de remitir en un futuro información comercial y publicitaria de sus actividades, novedades, servicios y productos, autorizando expresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas, con la finalidad antes señalada, consintiendo que las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico.
En relación con Run Foz Run, Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento dirigiéndose a Run Foz Run en la dirección de correo electrónico runfozrun@hotmail.com, con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas.
Marcar esta casilla y entregar impresa a la organización en caso de no ceder sus datos de carácter personal.


Art 7. Os dorsáis serán entregados na carpa da organización situada no Patio do Colexio Martínez Otero o día 10 de Maio dende as 14:00h ata o inicio da carreira absoluta; 19:00h.

Art 8. Todo corredor que participa en calquera das probas deberá estar inscrito e ter dorsal. En caso contrario non optará a ninguna das prerrogativas ás que teñen dereito os corredores inscritos e poderá ser retirado do evento.

Art 9. Será descalificado todo corredor que non faga o percurso ao completo, manifeste un comportamento antideportivo, non faga caso ás indicacións da policía municipal ou dos voluntarios que estarán repartidos ao longo do percurso ou non cumpra as normas establecidas neste regulamento. Os regulamentos da IAAF, da RFEA e da Federación Galega de Atletismo teñen carácter supletorio.

Art 10. O mero feito de inscribirse no evento implica que o atleta declara estar nun bo estado de saúde e apto para a práctica deportiva. A organización non se fai responsable dos posibles danos que os participantes poidan causarse, tanto a sí mesmos como a terceiros. Os corredores que presenten un mal estado físico, a xuízo da organización, deberán retirarse da competición.

Art 11. Categorías e premios:

Pícaros (12 e posteriores)
Categoría Benxamín (2010-2011) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Alevín (2008-2009) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Infatil (2006-2007) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Cadete (2005-2004) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Absoluta (2003 en diante) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Sénior (2003 ata 34 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Máster A (35 a 44 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Máster B (45 a 55 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.
Categoría Máster C (+55 anos) Premios aos tres primeiros chegados a meta masculino e feminino.Art 12. Os únicos vehículos que poden seguir o evento son os autorizados pola organización. Non está permitido acompañar aos corredores (marcar o ritmo de calquer maneira). Todos os participantes deben levar o dorsal colocado no peito e visible, durante toda a carreira. Será descalificado todo aquel atleta que entre en meta sin o mesmo ou entre cun dorsal falsificado ou pertencente a outro corredor.

Art 13. A entrega de trofeos será ao finalizar a carreira absoluta (19:45 aprox). Todo aquel atleta que non se presente á cerimonia de premiación perderá o dereito aos premios previstos pola organización.

Art 14. Ao inscribirse, o corredor (ou o seu representante legal en caso de ser menor) acepta que a organización do eveno poida utilizar, publicar, emitir, incluir en páxinas web, redes sociáis… Calquer tipo de documento gráfico que se faga durante a celebración de dito evento deportivo.

Art 15. As reclamacións relativas á competición faranse por escrito, presentando o DNI ao director de carreira ou ao organizador.

Art 16. Todos os participantes, ao formalizer a sua inscrición aceptan o presente regulamento e dan o seu consintimento para que os organizadores ou terceiras entidades traten informáticamente e con finalidade eclusivamente comercial, deportiva e propmocional os seu datos de carácter personal.

Art 17. Aspectos relacionados co evento, non citados no mesmo quedarán baixo o criterio e resolución do comité organizador sendo este o máximo organism regulatorio.

Art 18. Si nalgún momento observa algún corridor, persoa allea ao evento ou obxeto que incumpra o poida incumprir a normative, esteña en perigo ou poña en perigo a terceiros, pregamos que o cumunica coa maior antecedencia possible ao voluntario máis próximo para poder valorar a situación e actuar da mellor maneira possible.

Art 19. A organización poderá modificar os horarios e/ou o percurso do evento si as causas así o requiren. Meteoroloxía adversa, risco para a seguridade ou calqueira outro motivo de forza maior. De producirse estas modificacións informarase o antes posible a través da web de inscricións online e redes sociáis da organización.

Art 20. Todos os participantes teñen dereito a:
Avituallamento: líquido e sólido na zona de meta. Un complemento óptimo para despois da práctica deportiva.
Bolsa do corredor reutilizable con agasallos para todos os chegados a meta.
Gardaroupa: si precisas deixar as tuas pertenencias que non vas utilizar na carreira podes facelo no gardaroupa situado no patio do colexio Martínez Otero cun horario de apertura de 15:00h a 20:00h. No gardaroupa só poderás deixar mochilas, bolsos ou similares, correctamente pechados. Non se gardaran pezas de roupa soltas ou bolsas en mal estado. A organización non se fai responsable de posibles estravíos.
Baños e duchas: para todos os participantes que así o desexen. Situados no pavillón do Colexio.
Medioambiente: A organización da carreira debe ser un exemplo e axudar a cuidar o entorno. Desfrutemos dun gran día de atletismo, pero sempre respetando os espacios dos que disponemos. A organización facilitará a recollida de lixo mediante a instalación de caldeiros do lixo repartidos polo patio do colexio.

Art 21. Horarios importantes a lembrar:

MÉRCORES 08 DE MAIO:
17:00H Peche de inscricións online e período de inscricións presenciáis no Patio do Colexio Martínez Otero en horario de 17:00 a 18:30h.

VENRES 10 DE MAIO:
14:00H Apertura de entrega de dorsáis.
15:00H Comezo das carreiras de categorías inferiores.
17:30H Andaina
19:00H Saída carreira absoluta.
19:45H Cerimonia de premiación.

[ Go Back ]