Calendario
Ver carrera

Sada

14/12/2018 20:30 - 22:00

[ Go Back ]

Descripción IV Carreira Nocturna de Sada
(Benéfica Cruz Roja/Caritas Sada)
14 de decembro do 2018
Organización: Club Atletismo Sada e Concello de Sada
Categorías:
Medalla conmemorativa:
• PreBiberón… 2018/2017/2016
• Biberón…2015/2014
• Prebenxamín… 2012/2013
• Carreira Adaptada… tódalas idades
A efectos de premios haberá 8 categorías:
• SUB 10 - 2011/2010
• SUB 12 - 2009/2008
• SUB 14 - 2007/2006
• SUB 16 - 2005/2004
• SUB 18 - 2003/2002
• Sénior (Sub20+Sub23+Senior) - 2001 ata 34 años
• Master A - 35 a 45 años
• Master B - 46 en adiante
• Handbike - 2002 a Master
Lugar e data: Parque das Brañas, o 14 de decembro do 2018 as 19:00
IV Carreira Nocturna de Sada 14/12/2018
A Beneficio de Cruz Roja e Caritas Sada
www.clubatletismosada.com 2
Inscricións:
A inscripción farase exclusivamente a través da web de www.carreirasgalegas.com e
pecharanse o martes 11 de decembro as 23:59
Tamén haberá a posibilidades de realizar Doazóns independentes das inscricións.
Cronometraxe Con Chip
A inscripción ten un custo de 5€ os adultos que corran na carreira de 5km (incluíndo as
HANDBIKE), 3€ Carreira adaptada (poden participar cadeiras de rodas con axuda
doutro participante) y 2€ os nenos (dende PreBiberón ata Sub 16)
No caso que algún adulto e/ou neno queira participar na carreira adaptada, poderá
inscribirse nas dúas.
A doazón é integra para as organizacións CRUZ
ROJA e CARITAS SADA.
Para as categorías de prebiberóns, biberóns, PreBenxamín e adaptada aceptaranse
inscricións o mesmo día da carreira ata 30 minutos antes da salida, realizando o pago en
metálico o facer a inscripción.
Premios:
Haberá medallas para os 3 primeiros clasificados de cada categoría.
Tras a conclusión das carreiras dos nenos farase entrega das medallas de ditas
categorías.
E rematada a de adultos, farase entrega das medallas destes e das de Handbike.
Vestiarios:
Estarán a disposición de tod@s os participantes debidamente señalizados, os vestiarios
das instalacións do Pavillón Polideportivo de Sada.
Secretaría:
A secretaría para a recollida dos dorsais estará situada xunto a saída.
IV Carreira Nocturna de Sada 14/12/2018
A Beneficio de Cruz Roja e Caritas Sada
www.clubatletismosada.com 3
Distancia aproximada por categorías:
• Prebiberóns, biberóns e PreBenxamín: 100 m (recta saída)
• Sub10: 1 volta (300 m)
• Sub12: 2 voltas (600 m)
• Sub14: 3 voltas (900 m)
• Sub16: 3 voltas (900 m)
• Carreira Adaptada: 2 voltas (600 m)
• Sub18, Senior, Master A e B e Handbike: 5 km.(1 volta grande)
A saída de HANDBIKE será 2 minutos antes da saída do resto de corredores.
18:45 Quecemento de tódalas categorías
19:00 Prebiberons Con cadencia de 5 minutos as dúas siguientes categorías.
19:15 Sub10 Con cadencia de 10 minutos ata Sub12 e 15 minutos dende Sub14 ata
Sub16.
20:30 Carreira Adaptada
21:10 Sub18, Senior, Master e Handbike.
A organización non se fai responsable dos danos morais que a si mesmo ou a outras
persoas ocasionen os participantes desta carreira.
A ORGANIZACIÓN CONTA CUN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E ACCIDENTES
CONFORME Á NORMATIVA EN VIGOR.
A organización resérvase o dereito de admisión.
A organización resérvase o dereito de modificar este regulamento se as circunstancias
así o aconsellasen, avisando na medida do posible
A participación leva a total aceptación do regulamento desta proba.
Soamente permítese aos membros da organización a utilización de vehículos para o
seguimento da proba, estando rigorosamente prohibido o acompañamento dos
participantes mediante o uso de vehículos de axuda, sendo motivo de descualificación.
IV Carreira Nocturna de Sada 14/12/2018
A Beneficio de Cruz Roja e Caritas Sada
www.clubatletismosada.com 4
A proba contará co apoio de Policía Local de Sada, así como de voluntarios do Club
Atletismo Sada.
Os resultados publicaranse nas webs do Club Atletismo Sada,
www.clubatletismosada.com, na web de Carreiras Galegas e na da FGA.
Todo participante, ao formalizar a súa inscrición, está a autorizar a publicación dos seus
datos persoais necesarios para o desenvolvemento da proba, xa sexa nas listaxes
oficiais, en medios de comunicación e/ou internet, así como, o seu uso para o envío de
información relativa ao evento, incluídas posteriores edicións. Igualmente autoriza a
que as imaxes recabadas (fotografía ou vídeo) se poidan utilizar de forma atemporal en
calquera publicación ou acción publicitaria, co único fin de promoción e difusión do
evento. Cada participante é responsable da veracidade dos datos proporcionados na
súa inscrición, e consente que devanditos datos incorpórense a un ficheiro
automatizado, do que é responsable o Club Atletismo Sada. O titular dos datos terá
dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei
Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
SEGURO: Todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil
e accidentes deportivos, que cubrirá os accidentes que se produzan como consecuencia
directa do desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dun padecimiento
latente, imprudencia ou inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén
quedan excluídos os casos producidos polo desprazamento ao lugar da competición ou desde
o mesmo. A inscrición implica ler, entender e adquirir o compromiso que a continuación se
expón: Certifico que estou en bo estado físico. Eximo de toda responsabilidade que da
participación no evento puidese derivarse, á organización, patrocinadores comerciais ou
sponsors, empregados e demais organizadores. Coa realización da inscrición, todo participante
cede os seus dereitos de imaxe á organización, que utilizará as imaxes de acordo coa Lei de
Protección de Datos.
ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO: Todos os participantes, polo feito de inscribirse e tomar a
saída na carreira, aceptan o presente regulamento, e no caso de dúbida ou de xurdir alguna
situación non prevista no mesmo, resolverase de acordo ao que dispoña o Comité Organizador
e polas normas da FGA, RFEA e IAAF en vigor.
LOPD: Todos os corredores/as ó realizar a inscrición aceptan a publicación do seu nome e
imaxe nas clasificacións, medios de comunicación e/ou internet.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da FGA e mediante a súa inscrición o corredor consente
expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de
seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de
ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode
exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo
electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña.

[ Go Back ]