Calendario
Info da proba

A Veiga

19/08/2017 19:00 - 21:00
Regulamento O Concello de A Veiga, en colaboración coa Delegación da F.G.A en Valdeorras e o Club ADAS, organizan a
IIIª CARREIRA E ANDAINA POPULAR TREVINCA - A VEIGA, que se desenrolará o vindeiro
19 de agosto do 2017, a partir das 19.00 h.
PROBA OFICIAL DA F.G.A

As distancias son orientativas e non homologadas.
O circuíto consta de dúas volta de 4.250 m.
SAIDA e META estará situada na Praza do Concello de A Veiga (VER ANEXO)
1º.- As inscricións absoluta para a carreira se realizará a través a web de CARREIRAS GALEGAS
(http://www.carreirasgalegas.com ), ata as 23:59 h. do 17 de agosto.
2º.- Formas de inscricións e prezos:
3º.- As inscricións dos cativos Prebenxamín, Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete, faranse ata 30 minutos antes
do inicio das probas, sendo esta inscrición gratuíta.
4º.- A retirada de dorsais realizarase na secretaría habilitada para tal fin, na Praza do Concello de A Veiga,
de 17.00 h. a 18.30 h.
Agradecese a inscrición con antelación.
Carreira Absoluta
(populares e federados)
8 € con bolsa do corredor Ata o 17 de agosto Oficina de Turismo de A Veiga,
Tendas Trisport en A Rúa, O Barco ou en Carreiras
Galegas
Carreira Absoluta
(populares e federados)
4 € sen bolsa do corredor No mesmo dia ata 1 hora antes do comezo da proba
Andaina 8 € con bolsa do corredor Ata o 17 de agosto Oficina de Turismo de A Veiga ,
Tendas Trisport en A Rúa, O Barco ou en Carreiras
Galegas
Andaina 4 € sen bolsa do corredor No mesmo dia ata 1 hora antes do comezo da proba
IIIª CARREIRA E ANDAINA POPULAR
TREVINCA - A VEIGA
CIRCUITO:
INSCRIPCIÓNS:
O CONCELLO DE A VEIGA, en colaboración de O CLUBE ADASPROINOR
e a DELEGACION DA F.G.A en VALDEORRAS, habilitará
un stand e unha FILA CERO na web de CARREIRAS GALEGAS, para
recollida de doazóns que se destinaran integramente a AGALEA
(Asociación Galega de Afectados por la ELA).
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser
visible no
desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá
durante o transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser
descalificados.
3º.-As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 40
minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados.
4º.-Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o
circuíto da
carreira, manipular o dorsal, falsificar datos persoais.
5º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta
o presente
regulamento.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade
Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente,
imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan
excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o
mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización,
estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes
do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están
facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado
físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a
cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que
descarte calquera patoloxía que impida a súa participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da
FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias
superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e
mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos
sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros
obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de
ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de
Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de
Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña
REGULAMENTO:
- Haberá trofeo os 3 primeiros clasificados da Carreira Popular masculina e feminina.
- Haberá trofeo para o primeiro, segundo e o terceiro clasificado nas seguintes categorías:
Xuvenil/Xunior, Veteranos A-B-C-D-E e Veteranas A-B-C-D-E masculino e feminino.
- Haberá trofeo para o primeiro atleta local masculino e feminino.
- Nas carreiras de Cadete, Infantil, Alevíns, Benxamíns e Prebenxamíns entregaranse
medallas para tódolos participantes ata chegar os 20 primeiros de cada categoría.
- Os trofeos non serán acumulativos.
19.00H ANDAINA POPULAR 8.000 M
19.15H CARREIRA POPULAR 8.500 M 2 voltas
XUVENIL - XUNIOR MASC. e FEM 1998,99, 2000 e 2001
PROMESA - SENIOR MASC. e FEM. Dende o 1997 ata 34 anos
VETERANS MASC.“A” e FEM.“A” 35 A 44 ANOS
VETERANS MASC.“B” e FEM.“B” 45 A 54 ANOS
VETERANS MASC. “C” e FEM.“C” 55 A 64 ANOS
VETERANS MASC. “D” e FEM “D” 65 A 74 ANOS
VETERANS MASC. ”E” e FEM “E” +DE 75 ANOS
19.15H CADETE MASC. e FEM. 2002 e 2003 4.250 M 1 volta
20.00H INFANTIL MASC. e FEM. 2004 e 2005 1.000 M
20.10H ALEVINS MASC. e FEM. 2006 e 2007 500 M
20.20H BENXAMIN MASC. e FEM. 2008 e 2009 300 M
20.25H PREBENXAMÍNS MASC.e FEM. 2010 e anteriores 150 M
20.30H ENTREGA DE TROFEOS