Calendario
Info da proba

Sada

20/08/2017 10:30 - 13:30
Regulamento 1- Organización
O Club Atletismo Sada e o Concello de Sada, organizan a VII milla de San Roque que terá lugar
o próximo domingo, 20 de Agosto del 2017, a partir das 10:30 h.
Colaboran:
• Diputación de A Coruña
• Policía Local de Sada
• Decathlon Oleiros
• Caixa Bank
• Disnav
• Arce Clima, patrocinador principal
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 2
2º. Participantes
 Prebiberons 2014-2015-2016 Homes e mulleres Biberons 2012-2013 Homes e mulleres
 PreBenxamín nados 2010-2011 Homes e mulleres Benxamín nados 2008-2009 Homes
e mulleres
 Alevín nados 2006-2007 Homes e mulleres Infantil: nados 2004-2005 Homes e
mulleres Cadetes: nados 2002-2003 Homes e mulleres
 Juniors-Xuveniles: nados 1998-1999-2000-2001 Homes e mulleres Seniors nados en
1997 hasta 34 anos
 Veteranos: A: 35 a 44 anos inclusive Homes e mulleres
 Veteranos B: 45 a 54 anos inclusive Homes e mulleres
 Superveteranos : de 55 anos inclusive en adiante Homes e mulleres
3º Inscripcions
Os nados no 2001 e anteriores terán un precio de 3€ (Categoría Absoluta).
So recibirán premio os 3 primeiros chegados a meta.
As inscripcions se realizarán a través da páxina web:
www.champiomchipnorte.com
IMPORTANTE: a fecha tope de recepción de inscripcions será MERCORES 16 DE
AGOSTO, as 24.00 horas non admitíndose baixo ningún concepto ninguna inscripción
posterior a dita fecha, nin por suposto o mesmo día da competición.
3º Dorsais
O día anterior en Decathlon Oleiros
O mesmo día da proba nas carpas habilitadas o efecto no lugar da saida. ata
30’ antes do inicio de cada competición. Recomendase chegar con antelación suficiente para
evitar colas de última hora.
Para a recollida de dorsais poderase exixir a presentación do DNI ou documento oficial que
acredite a identidade.
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 3
A ORGANIZACIÓN NON PERMITIRA A PARTICIPACIÓN DE NINGÚN CORREDOR
SIN DORSAL
POR MOTIVOS DE SEGURIDADE, calquer persoa NON INSCRITA debidamente non estará
cuberta polos seguros da organización, e polo tanto, non será responsabilidade do organizador
calquer accidente provocado ou sufrido por corredores non confirmados en este evento
recaendo, toda a responsabilidade dos seus actos sobre eles mesmos, incluindo as
responsabilidades legaies que se derivaran.
4º Horarios
10:30 Cadetes e Xuvenil/Junior. Nad@s 1998-2003
10:50 Promesa/Seniors. Nad@s en 1997 ata 34 anos
11:10 Veteranos A. 35 a 44 anos inclusive
11:25 Veteranos B e Superveteranos. de 45 anos inclusive en adiante
12:00 Quencemento Nenos
12:15 Infantil Femenino. Nados 2005/2006
12:25 Infantil Masculino. Nados 2004/2005
12:35 Alevins Femenino. Nadas2006/2007
12:45 Alevins Masculino. Nados 2006/2007
12:55 Benxamins Femenino. Nadas2008/2009
13:00 Benxamins Masculino. Nados 2008/2009
13:05 Prebenxamins Femenino. Nadas2010/20011
13:10 Prebenxamins Masculino. Nados 2010/2011
13:15 Biberons M e F . Nacid@s 2012/2013
13:20 PreBiberons. Nacid@s 2014/2015/2016
13:30 Entrega trofeos
* En función do número de inscritos podría variar o horario.
* A organización reservase o dereito de desdoblar ou fusionar o horario de saida de
algunha das probas en función do número de inscritos
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 4
5º Desenvolvemento
A saida e a meta estarán situadas na zona da casa da cultura “Pintor Llorens no paseo marítimo
de Sada.
O circuito da milla (1.609 metros) dicurre polo circuito homologados pola Federación Española
de Atletismo.
O control de tempos realizaráse polo sistema de cronometraxe de Champiomchip
Circuitos:
Biberons e Prebiberons (100 mtrs.)
Pre-benxamins, Benxamins 500 m
Alevins, Infantiles 1000 m
Cadetes, Xuveniles, Juniors, Seniors Veteranos 1.609 m
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 5
6º Descalificacions
Serán descalificados aqueles deportistas polas siguintes causas:
Non realizar a totalidade do percorrido a pe polo lugar marcado pola organización.
Non pasar por o control de saida e polos que se marquen durante o percorrido.
Non seguir as indicacions dos xuices, a organización ou o personal de seguridade.
Non levar o dorsal na parte dianteira da camiseta e nun lugar ben visible. Recibir axuda externa.
Participar co dorsal de outro corredor.
Participar con un dorsal non autorizado pola Organización.
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 6
Os participantes non están autorizados para correr acompañados de mascotas, nin outras persoas
alleas a competición, en especial menores de edad, por cuestions de seguridade, pudendo ser
descalificados por este motivo, e non figurarían na clasificación final nin podrían acceder a
ningun dos premios ou obsequios que a organización otorgue.
7º Trofeos e premios
Haberá medallas para o podio absoluto por tempos, tanto masculino como femenino. Ademáis,
recibirán trofeo/medallas os 3 primeiros atletas de cada categoría (excepto biberons e
prebiberons), tanto en homes como mulleres, SEMPRE QUE HAXA AL MENOS 3
CHEGADOS A META. Os premios non son acumulativos, quere decir, que os 3 primeiros da
absoluta non contan para os podios das categorías.
Haberá trofeo para a mellor marca de Sada masculino e feminino en categoría absoluta (xuvenil
a veteranos). O premio de Sada sí e acumulativo, e decir, pode repetir o primeiro da absoluta ou
de calquer categoría.
Se podrá exixir o DNI para a entrega de trofeos.
Farase entrega dos mesmos o finalizar as probas.
Os gañadores dos trofeos deberán estar presentes na entrega dos mesmos.
8º Aceptación do regulamento
Todos os participantes, rexistrados, aceptan estas regras e en caso de dúbida ou dunha situación
non reflectido nel, prevalece o criterio do Comité Organizador.
A organización non se fai responsable dos danos morais ou materiais a si mesmo ou a outras
persoas, que ocasionen os participantes de esta carreira, así como a imprudencia ou neglixencia
que pode cometer durante o curso.
A organización resérvase o dereito de modificar estas regras se as circunstancias o aconsellan,
avisando na medida do posible. O non recollido neste regulamento será resolto, a criterio da
Organización, e as súas decisións non cabe recurso. A participación implica a plena aceptación
das normas desta proba.
Só os membros da organización están autorizados a utilizar os vehículos para o seguimento da
proba, estando prohibido o acompañamento dos paticipantes medianto o uso de vehículos de
axuda, sendo motivo de descalificación.
A proba contará con apoio da Policia Local de Sada e voluntarios Club de Atletismo Sada.
Regulamento VII Milla San Roque
20 de agosto 2017
www.clubatletismosada.com 7
Os resultados serán publicados na páxina web do Club de Atletismo Sada,
www.clubatletismosada.com e na web Champiomchip.