Calendario
Ver carrera

Illa de Arousa

07/05/2017 10:30 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO III CARREIRON 10 K
A Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa organiza a terceira
edición da carreira popular “CARREIRON 10 K” que se disputará o vindeiro
7 de maio de 2017 ás 10:30h.
A proba absoluta disputarase sobre una distancia de 10.200 m.
PLANO DO PERCORRIDO DA ABSOLUTA A CONTINUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
avituallamento
avituallamento
SAIDA-META

K
1-Inscricións:
 INSCRICIONS ADULTOS (de junior a veteráns):
As inscricións faranse a través da paxina de www.emesport.es sendo a
data límite das mesmas o 30 de abril do 2017 ás 23:59h. (única forma de
inscrición).
 INSCRICIONS ESCOLARES (ata xuvenil):
As inscricións faranse a través da paxina de www.emesport.es sendo a
data límite das mesmas o 30 de abril do 2017 ás 23:59h. (única forma de
inscrición).
- Teléfono de información sobre a plataforma de inscrición: 654285692
- Teléfono de información sobre a carreira: 662300391
Non se aceptarán inscricións fora de prazo ou con datos obrigatorios
presentes no formulario de inscrición online, incompletos.
Haberá un límite de participantes de 350 na categoría absoluta e de 250
nas categorías inferiores (de pitufos a xuveniles).
Ningún corredor poderá inscribirse fora de prazo nin correr sen inscrición,
posto que non contará cos seguros obrigatorios da carreira.
O feito de inscribirse supón a aceptación por parte do participante da
utilización de imaxes sexa o formato que sexa, gráfico ou dixital e en todas
as súas formas (vídeo, foto, DVD, internet, carteis, medios de
comunicación etc.) sempre que o seu uso garde relación co evento no que
se subscribe. Todos os dereitos de imaxe, pertencen á organización
(Concello e Fundación Deportiva Municipal A Illa de Arousa).
 Prezo:
CATEGORIAS ESCOLARES (de pitufo a xuvenil): GRATUITA
ADULTOS (Senior e veteranos): 5,00 € ata o 15 de abril e, 8,00€
entre o 23 e o 30 de abril.

K
O prezo inclúe agasallo, avituallamento e seguro así como dorsal e
aluguer do chip (este será devolto ao finalizar a carreira)
A pre-inscrición de adultos non se completará se non se fai o pago no
momento de inscribirse na web www.emesports.es.
Haberá un límite de 350 inscritos na proba absoluta.
A inscrición de nenos é igual de importante rematar tódolos pasos da
inscrición posto que é imprescindible para o seguro e o dorsal.
Calqueira dúbida relacionada co proceso de inscrición poderán dirixirse ó
teléfono: 654285692 ou info@emesports.es
2- Retirada de dorsais e chips:
Realizarase o día da proba no AUDITORIO MUNICIPAL a carón
do Concello de A Illa de Arousa entre as 08:00 da mañá e as 09:30h.
O dorsal outorgado pola organización deberá levarse colocado na parte
anterior do corpo (zona próxima ao peito), en toda a súa extensión e de
xeito visible. Todo atleta que non teña o seu dorsal na saída durante a
carreira e na chegada poderá ser descualificado a criterio do xuíz árbitro
da competición.
Pódese preparar a retirada de dorsais por grupos ou equipos dentro do
mesmo horario enviando un listado cos nomes dos participantes e co
nome da persoa que os vai a recoller antes do día 4 de maio ao correo
electrónico fundacion@ailladearousa.es

K
CONTROL CON CHIP: A proba de adultos estará controlada a
través dun CHIP que se entregará a cada corredor no momento da
recollida do dorsal e que deberá colocarse na zapatilla antes da saída da
súa proba.
TODOS OS CORREDORES TEÑEN A OBRIGA DE DEVOLVER O CHIP O
FINALIZAR A SÚA PROBA ÁS PERSOAS DESTINADAS PARA A SÚA
RECOLLIDA.
DESCUALIFICACIÓNS:
Todo corredor/a que incumpra as normas da competición, será
descualificado a criterio do Xuíz Árbitro da Competición.
Todo corredor que non respecte as indicacións da policía local , xurado,
servizos médicos ou calquera dos membros da organización debidamente
identificados, será descualificado.
TODAS AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN SER DIRIXIDAS O XUÍZ ÁRBITRO DA
COMPETICIÓN con prazo máximo de 30 minutos despois da publicación
dos resultados da proba en cuestión.
Outras consideracións regulamentarias:
 Os participantes deberán estar na zona de saída e preparados
10 minutos antes da proba.
 A cronometraxe realizarase mediante sistema de chips e pode
haber varios puntos de control ao longo da carreira polos
cales será obrigatorio pasar para non ser descualificado.
 O chip deberá ir correctamente colocado e recordamos que é
obrigatorio devolvelo ao finalizar a carreira, en caso de non
devolvelo de forma involuntaria, poden contactar coa
Fundación Deportiva Municipal no 662300391 ou ben no
enderezo electrónico fundacion@ailladearousa.es

K
*Todo aquel que non entregue o chip poderase cargar 10 € na mesma
tarxeta na que foi feito o ingreso da inscrición.
 O percorrido transcorre por: asfalto, formigón, madeira, terra,…
e estará perfectamente sinalizado en todo o seu trazado así
como os puntos kilométricos e os avituallamentos.
 Haberá a lo menos avituallamento líquido no kilómetro 5 así
como líquido e sólido na chegada. Así mesmo, poñeranse a
disposición dos corredores contedores suficientes para a
recollida dos residuos que son de uso obrigado.
 Os participantes teñen que competir cos seus propios medios
físicos naturais sen axudas materiais de ningún tipo. Non está
permitido o acompañamento na proba de ningún vehículo axeo
á organización. Nin bicicletas, nin patíns ou persoas non
inscritas na proba que poidan acompañar, avituallar ou marcar
ritmos aos participantes. Do mesmo xeito non se permite a
participación de coches, sillas de nenos, nin correr
acompañados destes en ningún intre.
 Prohibido competir acompañados de animais excepto os casos
de cans ou animais guía debidamente acreditados segundo a
normativa.
 Deberanse respectar as indicacións da organización e carteleira.
 Non poderán participar corredores con doenzas diagnosticadas
que lle impidan a práctica deportiva si así o fan será baixo a súa
responsabilidade.
 A organización ten o dereito de modificar calquer punto da
carreira para facilitar o mellor desenvolvemento da mesma.
 O participante ten a obriga de acatar todas as normas do
regulamento e o seu descoñecemento non o exime de cumprilo.
 Non se entregará ningún trofeo ou premio antes ou despois da
entrega oficial que será ao remate de tódalas carreiras.

K
7- vestuarios e duchas
Estarán sinalizados e con puntos de información.
Vestiarios pavillón deportivo a 1km (4 VESTIARIOS – 2 MASCULINOS E 2 FEMININOS )(50 PERSOAS)
Vestiarios campo de Fútbol a 750 m (2 VESTIARIOS – 1 MASCULINO E 1 FEMININO) (40
PERSOAS)
ZONAS
META
DORSAIS ZONAS
VESTIARIOS
PAVILLÓN A 1 Km
ZONAS
META
DORSAIS
ZONAS
VESTIARIOS CAMPO
DE FÚTBOL A 750 m

K
8-aparcamientos
Os posibles aparcamentos estarán sinalizados e haberá puntos de
información na entrada para chegar a eles

K
9-servicio de gardarroupa
Os corredores disporán dun servizo de gardarroupa preto da zona de
meta, e lugar onde tamén se recollen os dorsais e os chips.
10-PREMIOS
A TÓDOS ESTES TROFEOS PODERANSE ENGADIR OUTROS AGASALLOS QUE
ESTÁN POR DETERMINAR POLOS PATROCINADORES.
TROFEOS
1º CLASIFICADO/A XERAL
1º CARCAMÁN/A XERAL
1º , 2º E 3º CLASIFICADO MASCULINO POR CATEGORÍAS DA ABSOLUTA
1º , 2º E 3º CLASIFICADO FEMININO POR CATEGORÍAS DA ABSOLUTA
RAMO DE FLORES
1ª NAI XERAL
Zona deSAÍDA E META
MULTIUSOS
RECOLLIDA DE
DORSAIS E
GARDARROUPA

K
As categorías e as distancias a percorrer serán as seguintes:
Categorías Ano de nacemento premios distancia
pitufos Nados no ano 2012 e
posteriores
medallas 100
prebenxamín Nados nos anos 2010-2011 medallas 500
benxamín Nados nos anos 2008 e 2009 medallas 500
Alevín Nados nos anos 2006 e 2007 medallas 1.500
Infantil Nados nos anos 2004 e 2005 medallas 1.500
cadete Nados nos anos 2002 e 2003 medallas 2.000
xuvenil Nados nos anos 2000 e 2001 medallas 2.000
ABSOLUTA Nados no ano 1999 e
anteriores
10.200
Senior Nados entre 1982 e 1999 Trofeos 1º 2º 3º
Veterano A Nados entre 1971 e 1981 Trofeos 1º 2º 3º
Veterano B Nados entre 1961 e 1970 Trofeos 1º 2º 3º
Veterano C Nados entre 1960 e anteriores Trofeos 1º 2º 3º
ANEXO CARREIRA MENORES
As carreiras para os menores non estarán controladas por chip (excepto a
cadete xuvenil) e, non terán clasificación, levando tódolos participantes
unha medalla e avituallamento como mínimo.
Por motivos de seguro de accidentes, o prazo e formalización de inscrición
será do mesmo xeito que a carreira absoluta coa diferenza de que non
terán que pagar inscrición.

K
CARREIRA PITUFOS – APROX. 100 m
Na Rúa Valle-Inclán, un pequeño percorrido onde teñen que bordear un
cono e voltar.
CARREIRA PREBENXAMÍN E BENXAMÍN – APROX. 500 m
Saída dende diante do Concello cara a Ribeira do Chazo, na primeira
bocacalle virar á esquerda ata avda. Castelao onde viras outra vez á
esquerda de volta para o concello.

K
CARREIRA INFANTIL E ALEVÍN – APROX. 1500 m
Saída do Concello soben ata Testos recollen un control e baixan de
volta ata o Concello.
CARREIRA XUVENIL E CADETE – APROX. 2000 m
Trátase da unión das dúas carreiras Infantil e alevín xunto coa
carreira benxamín e prebenxamín.
Saída dende diante do Concello cara a Ribeira do Chazo, na primeira
bocacalle virar á esquerda ata avda. Castelao onde viras outra vez á
esquerda de volta para o concello subindo ata Testos recollen un control e
baixan de volta ata o Concello

[ Go Back ]